settings icon
share icon
Pytanie

Czy Zachariasza 12:10 jest proroctwem mesjańskim?

Odpowiedź


W Księdze Zachariasza 12:10 czytamy: "Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym". Ta przepowiednia, że Izrael zobaczy kogoś, kogo "przebili", jest zdumiewająca, ponieważ mówi sam Bóg - Pan jest Tym, który jest "przebity". Wydaje się to pasować do późniejszych opisów cierpienia Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście, Nowy Testament precyzuje, że proroctwo to jest prawdziwie mesjańskie.

Werset ten wskazuje na przyszły czas, kiedy naród żydowski będzie błagał o miłosierdzie Boga. Stanie się to, gdy ujrzą "tego, którego przebili". Werset Zachariasza jest wspomniany w Ewangelii Jana 19:36-37, kiedy Jezus, wisząc na krzyżu, został przebity włócznią: "To bowiem stało się, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. (37) A na innym miejscu mówi Pismo: Zobaczą, kogo przebodli". Objawienie 1:7 dodaje: "Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen." - zdecydowanie aluzja do Zachariasza 12:10. Izajasz 53:5 również przepowiada, że Mesjasz zostanie przebity: "Lecz On został przebity za nasze występki".

Oprócz idei "przebitego" Boga istnieje koncepcja "jedynego dziecka". Wzmianka Zachariasza o "pierworodnym synu" ma wyraźny związek z Jezusem jako Synem Bożym. Hebrajskie słowo bekor zostało przetłumaczone w Septuagincie jako prototokos, ten sam termin użyty w odniesieniu do Jezusa w Liście do Kolosan 1:15: "On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia". I oczywiście jest też Jana 3:16, który zawiera odniesienie do Jezusa jako "jedynego Syna Bożego".

To mesjańskie proroctwo nie zostało jeszcze całkowicie wypełnione. Jezus został "przebity", ale będzie jeszcze czas w przyszłości, kiedy cała Jerozolima Go zobaczy i będzie opłakiwać złe traktowanie Go. W tym czasie będą wołać do Boga o miłosierdzie, a On odpowie im, ratując ich przed wrogami: "W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu, tak że najsłabszy wśród nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg, jak anioł Pana na ich czele. (9) W owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi." (Zachariasza 12:8-9). Wydarzenia te będą miały miejsce pod koniec okresu ucisku, podczas powtórnego przyjścia Chrystusa.

Podsumowując, Zachariasz 12:10 przepowiada przebicie Syna Bożego, Mesjasza, które wypełniło się podczas pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, gdy umarł na krzyżu i został przebity włócznią w bok (Jana 19:36-37). Pełne wypełnienie tego wersetu czeka na dni ostateczne, kiedy naród żydowski będzie błagał o miłosierdzie Tego, którego przebił.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Zachariasza 12:10 jest proroctwem mesjańskim?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries