settings icon
share icon
Pytanie

Kim był Tertulian?

Odpowiedź


Tertulian jest znany w historii kościoła jako ojciec łacińskiej teologii, ponieważ był pierwszym przywódcą kościoła, który pisał swoje dzieła po łacinie. Większość jego pism dotyczyła obrony chrześcijaństwa przed prześladowaniami z zewnątrz lub herezją z wewnątrz. Miał ogromny wpływ na wczesny kościół i duża część tego wpływu jest widoczna do dziś.

Quintis Septimus Florens Tertullianus, urodzony około roku 145 po Chr. jako syn rzymskiego centuriona w Kartaginie, wykształcił się w języku greckim i łacińskim i został prawnikiem w Rzymie, gdzie około roku 185 nawrócił się na chrześcijaństwo. Choć niewiele wiemy o szczegółach jego nawrócenia, powiedział, że nie wyobraża sobie prawdziwie chrześcijańskiego życia bez świadomego zerwania, radykalnego aktu nawrócenia. Przed nawróceniem oddawał się typowej dla rzymskiego społeczeństwa rozwiązłości, w tym rozwiązłości seksualnej i rozkoszowaniu się zabawami na arenie. Świadectwa chrześcijan, którzy zostali zamęczeni na arenie, wywarły na nim głęboki wpływ i jest prawdopodobne, że jego nawrócenie nastąpiło w wyniku tych wydarzeń.

Tertulian został wyświęcony na prezbitera w kościele w Kartaginie, w Afryce Północnej i zaczął pisać książki dotyczące problemów, z którymi borykał się ówczesny kościół. W odpowiedzi na herezję o Trójcy Świętej, Tertulian napisał Przeciw Prakseaszowi, w którym po raz pierwszy użył słowa Trójca do opisania Boga. W odniesieniu do Ojca, Syna i Ducha Tertulian powiedział: "Ci trzej są jedną substancją, a nie jedną osobą". Jego najdłuższa książka Przeciwko Marcjonowi, broniła możliwości stosowania Starego Testamentu przez kościół chrześcijański i pokazywała jak używać Pisma Świętego do obalania herezji. Gnostycyzm był głównym zagrożeniem dla kościoła jego czasów, a Tertulian zrobił więcej niż ktokolwiek inny, by pokonać wpływ gnostyków.

Tertulian był kluczową postacią w przemianie Kościoła z pierwotnie prześladowanej mniejszości w znaczący głos wpływający na rzymskie społeczeństwo. Na początku swojej działalności napisał Apologię, w której bronił Kościoła przed prześladowaniami ze strony państwa i wyjaśniał zasadę wolności religijnej jako niezbywalnego prawa człowieka. Był pierwszym pisarzem, który użył słowa kościół do określenia konkretnego budynku, a nie zgromadzonych ludzi. Był też pierwszym, który mówił o rozróżnieniu między duchownymi i świeckimi, choć potwierdzał powszechne kapłaństwo wierzących.

Chociaż jest on znany jako ojciec łacińskiego chrześcijaństwa i niektórzy obwiniają go za błędy Kościoła rzymskokatolickiego, wiele nauk Tertuliana stoi w opozycji do tych błędów. Tertulian ustanowił zasadę, że zwyczaj bez osadzenia w prawdzie jest tylko błędem uświęconym czasem jego występowania. Innymi słowy, aby tradycja miała jakąkolwiek wartość, musi być poparta Pismem Świętym. Jeśli chodzi o chrzest, stanowczo nauczał przeciwko chrzczeniu dzieci, ponieważ nie były one wystarczająco dorosłe, aby żałować za grzech i uwierzyć. Choć był jednym z wczesnych ojców kościoła, którzy opowiadali się za celibatem jako właściwą interpretacją 1 Koryntian w rozdziale 7, sam był żonaty.

W późniejszym okresie życia, prawdopodobnie po sporze z rzymskimi biskupami, Tertulian przyjął montanizm, co naznaczyło go jako heretyka w Kościele. Pomimo tego posunięcia, jego wcześniejsze pisma zachowały popularność i wartość wśród jego rówieśników i pozostały cenną częścią naszego dziedzictwa teologicznego. Tertulian był człowiekiem, którego Bóg wykorzystał do zdefiniowania i obrony podstawowych doktryn wiary, a my do dziś korzystamy z jego pracy.EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim był Tertulian?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries