settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest różnica pomiędzy Szeolem, Hadesem, Piekłem, Jeziorem ognia, Rajem czy Łonem Abrahama?

Odpowiedź


Różne określenia jakie pojawiają się w Biblii w odniesieniu do nieba i piekła- szeol, hades, gehenna, jezioro ognia, raj czy łono Abrahama są często rozpatrywane i budzą wiele wątpliwości.

Słowo „raj” użyte jest jako synonim słowa „niebo” (2 Koryntian 12.4; Ks. Objawienia 2.7). Gdy Jezus umierał na krzyżu i jeden z przestępców ukrzyżowanych obok niego prosił go o litość, Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju” (Ew. Łukasza 23.43). Jezus wiedział, że czas jego śmierci jest bliski i że wkrótce będzie ze swoim Ojcem w niebie. Jezus mówił o raju jako synonimie „nieba”, dlatego słowo to często łączy się z miejscem wspaniałej miłości i radości.

W Biblii pojawia się tylko jedno odniesienie do Łona Abrahama- w historii o Łazarzu i bogaczu (Ew. Łukasza 16.19-31). Słowo to zostało użyte w Talmudzie jako odpowiednik „nieba.” W historii tej Łazarz spoczywa przy stole spoczywając na łonie Abrahama- podobnie jak Jan spoczywał na piersi Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Pojawiają się jednak różne opinie na temat tego czym właściwie jest to łono Abrahama. Ci, którzy wierzą, że tłem historii jest czas po śmierci Mesjasza i jego zmartwychwstaniu, postrzegają łono Abrahama jako synonim „nieba.” Ci z kolei, którzy wierzą, że tłem historii jest czas przed ukrzyżowaniem Jezusa, postrzegają „łono Abrahama” jako inne określenie „raju.” Nie mniej jednak tło tej historii nie ma większego znaczenia dla całej historii, która wskazuje, że potępieni zobaczą sprawiedliwych w wiecznej szczęśliwości, a oni sami będą doświadczać męki, oraz to, że istnieje między nimi „wielka przepaść” (Ew. Łukasza 16.26), której nie da się pokonać.

W hebrajskim Piśmie Świętym słowo opisujące miejsce zmarłych nazwane jest szeolem. Oznacza po prostu „miejsce przebywania umarłych” lub „miejsce opuszczonych dusz/duchów.” W Nowym Testamencie greckie słowo odnoszące się do „piekła” to hades, które nawiązuje również do „miejsca umarłych.” W Nowym Testamencie pojawia się również słowo gehenna w odniesieniu do „piekła”, a które wywodzi się z hebrajskiego słowa hinnom. Inne fragmenty Nowego Testamentu wskazują, że szeol/ hades jest tymczasowym miejscem, w którym przebywają dusze niewierzących oczekujących na końcowe zmartwychwstanie i sąd przed Wielkim, Białym Tronem. Dusze sprawiedliwych po śmierci udają się bezpośrednio do Boga- nieba, raju, na łono Abrahamowe (Ew. Łukasza 23.43; 2 Koryntian 5.8; Filipian 1.23).

Jezioro ognia o którym wspominają jedynie fragment z Ks. Objawienia 19.20 oraz 20.10,14-15 jest ostatecznym piekłem, miejscem wiecznej kary za przeciwstawianie się Bogu, zarówno aniołów jak i ludzi (Ew. Mateusza 25.41). Jest to miejsce płonącej siarki, a ci, którzy tam będą doświadczą wiecznej, niewyobrażalnej agonii (Ew. Łukasza 16.24; Ew. Marka 9.45-46). Ci, którzy odrzucili Chrystusa, tymczasowo przebywają w hadesie/ szeolu, a ich ostatecznym przeznaczeniem jest jezioro ognia.

Lecz ci, których imiona zapisane są w Księdze Baranka nie powinni bać się tego strasznego przeznaczenia. Przez wiarę w Chrystusa i jego krew przelaną na krzyżu za nasze grzechy, zostaliśmy przeznaczeni do życia wiecznego z Bogiem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest różnica pomiędzy Szeolem, Hadesem, Piekłem, Jeziorem ognia, Rajem czy Łonem Abrahama?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries