settings icon
share icon
Pytanie

Jakie były interpretacje prawa żydowskiego przez Szammaitów i Hillelitów?

Odpowiedź


Szammaim i Hillel byli dwoma wpływowymi żydowskimi rabinami, których komentarze do Tory kształtowały żydowską teologię i filozofię przez setki lat. Szkoły Szammaitów i Hillelitów były dwoma dominującymi podejściami do prawa żydowskiego w latach ziemskiej służby Jezusa. Niestety, zniszczenie świątyni w 70 r. n.e. spowodowało utratę większości zapisów dotyczących debat między tymi dwiema grupami. Szkoła Hillelitów szybko zyskała dominację po zburzeniu świątyni, więc większość tego, co wiemy o prawie Hillelitów i Szammaitów z pierwszego wieku, pochodzi wyłącznie od późniejszych pisarzy Hillelitów. Pisarze ci przedstawiają podział na Szammaitów i Hillelitów w sposób podobny do współczesnej polityki dwupartyjnej, w której każda strona wydaje się być związana i zdeterminowana, by zaprzeczać drugiej we wszystkim.

Zgodnie z tradycją, Szammai był faryzeuszem, który nauczał w latach tuż przed narodzinami Jezusa. W swoim komentarzu do Prawa podkreślał potrzebę rytuałów świątynnych, a jego interpretacje charakteryzuje się jako ścisłą, dosłowną i skoncentrowaną na Izraelu. Szkoła, która podążała za tymi interpretacjami, nazywana jest szammaicką interpretacją prawa żydowskiego.

Rabin Hillel, współczesny Szammaja, był mniej zainteresowany kultem świątynnym. Jego komentarze są postrzegane jako bardziej liberalne, tolerancyjne i akceptujące pogan. Hillel był również znany ze skodyfikowania tradycyjnych wzorców egzegezy w siedem indywidualnych zasad. Jego szkoła Hillela była rywalem dla podejścia Szammaitów. Po zniszczeniu świątyni wpływ szkoły Szammaitów osłabł, a filozofia Hillela stała się dominującym podejściem do prawa żydowskiego przez ponad 400 lat.

Uczeni nie są pewni, ile z różnic między szkołami Szammaitów i Hillelitów jest faktycznych, a ile jest wynikiem rewizjonistycznej historii. Podczas gdy żydowscy uczeni przed 70 r. n.e. często odnoszą się do sporów między tymi dwiema grupami, zdecydowana większość zachowanych zapisów pochodzi od pisarzy hillelitów. Możliwe, że Hillelici wyolbrzymiali niektóre różnice między Szammaim a Hillelem, aby przedstawić Hillela w bardziej heroicznym świetle.

Nawet przy tak otwartych pytaniach jasne jest, że interakcja między Szammaim a Hillelem wpłynęła na judaizm we wczesnej erze chrześcijańskiej. Rywalizacja między tymi dwiema szkołami w znacznym stopniu przyczyniła się do rosnącego w judaizmie przekonania, że prawo ustne - takie jak promowane w szkołach Szammaitów lub Hillelitów - było równie autorytatywne jak spisana Tora.

Niektórzy uczeni spierają się, która szkoła, Szammaitów czy Hillelitów, miała większy wpływ na teologię Nowego Testamentu. Restrykcyjne zasady Jezusa dotyczące rozwodów odzwierciedlają zasady Szammaja, podczas gdy Hillel dopuszczał szerszy zakres dopuszczalnych powodów zakończenia małżeństwa. Jezus sformułował również "Złotą Regułę", używając bardziej wymagającego, pozytywnego wyrażenia, w przeciwieństwie do lżejszego, negatywnego wyrażenia tej samej podstawowej idei przez Hillela. Jednocześnie Jezus był przyjazny dla nie-Żydów i często potępiał faryzeuszy za ich nadmierny legalizm. Faktem jest, że Jezus przedstawiał prawdę, a Jego zgoda z Szammaim lub Hillelem była drugorzędna i przypadkowa. Jezus głosił Słowo Ojca, a Jego nauczanie nie może być postrzegane jako obrona jakiegokolwiek rabina (J 12:49).

Istnieje również debata akademicka na temat wpływu Szammaja i Hillela na teologię apostoła Pawła. Z jednej strony Paweł był uczniem Gamaliela, który wywodził się ze szkoły Hillela i mógł być nawet wnukiem Hillela. Jednak przed nawróceniem Paweł (Saul) nie był tolerancyjnym, przyjaznym poganom faryzeuszem. Raczej, w opozycji do nauczania Gamaliela, Paweł zajął surowe stanowisko. A w swoich listach Paweł wyraża skoncentrowane na Izraelu, wszystko albo nic, posłuszeństwo Prawu (Rz 3:19-28; por. Jk 2:10), które wielu uczonych utożsamia bardziej z Szammaim. Oczywiście, pisząc natchnione Pismo Święte, Paweł nie przejmował się tym, jaki rabin mógł mieć na niego wpływ w przeszłości; był "niesiony przez Ducha Świętego" i pisał to, co Duch chciał (2 Piotra 1:21).

Ostatecznie różnice między interpretacją żydowskiego prawa przez Szammaja i Hillela są bardziej kwestią historycznych ciekawostek niż istotnym problemem dla chrześcijaństwa. Chociaż ich wpływ na żydowską teologię mógł być znaczący, nauki Szammaja i Hillela są ostatecznie nieistotne w kontekście treści Pisma Świętego i rzeczywistych nauk Jezusa Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie były interpretacje prawa żydowskiego przez Szammaitów i Hillelitów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries