settings icon
share icon
Pytanie

Czym było Święto Pierwszych Owoców?

Odpowiedź


Święto Pierwszych Owoców było świętem nakazanym przez Pana, które odbywało się w ramach obchodów Paschy. Jedno z siedmiu świąt Pańskich, Święto Pierwszych Owoców, obchodzone było szesnastego dnia żydowskiego miesiąca Nisan, dwa dni po rozpoczęciu święta Paschy (mniej więcej od końca marca do początku kwietnia). Święto Pierwszych Owoców służyło Izraelitom jako przypomnienie o Bożym zaopatrzeniu w Ziemi Obiecanej. Ostatecznie Izraelici mieli uznać, że Bóg uratował ich z niewoli w Egipcie i zapewnił im miejsce do życia i uprawy (Pwt 26:1-11).

Jak sama nazwa wskazuje, Święto Pierwszych Owoców wymagało od Izraelitów przyniesienia kapłanowi "snopa pierwszego ziarna", które zbierali każdego roku (Kpł 23:10). Snop to wiązka lub skupisko zebranych ziaren. Następnie kapłan brał snop i machał nim przed Panem następnego dnia po szabacie. Tego samego dnia wszyscy Izraelici mieli złożyć w ofierze całopalnej rocznego baranka bez wad oraz ofiarę z ziarna, oliwy i wina (Kpł 23:11-13). Izraelitom nie wolno było spożywać żadnych plonów aż do dnia, w którym pierwsza część została przyniesiona przed kapłana. Pierwociny należały do Boga, a naród izraelski uznawał Boga za źródło swoich plonów i ogólnego zaopatrzenia (Kpł 23:14).

Siedem tygodni po Święcie Pierwszych Owoców Izraelici obchodzili Święto Tygodni, jedno z trzech "uroczystych świąt", które wymagały od wszystkich żydowskich mężczyzn udania się do Jerozolimy (Wj 23:14-17; 34:22-23; Pwt 16:16). Interesujące w tych trzech głównych świętach jest to, że każde z nich wymagało ofiarowania "pierwocin" w świątyni, ale dla różnych upraw. Święto Namiotów wymagało ofiarowania pierwszych zbiorów oliwek i winogron. Święto Tygodni wymagało ofiarowania pierwszych zbiorów pszenicy. Święto Pierwszych Owoców (w ramach Paschy) obejmowało w szczególności ofiarowanie pierwszych zbiorów jęczmienia.

Ponieważ jęczmień jest lżejszym zbożem, które dojrzewa szybciej niż pszenica, był on "pierwszym z plonów" w kalendarzu żydowskim. Innymi słowy, Święto Pierwszych Owoców oznaczało pierwsze zbiory w roku, wzmacniając symbolikę, która przypominała Izraelitom o Bożym zaopatrzeniu. Pierwszą rzeczą, jaką Izraelici robili po długim i pracochłonnym sezonie upraw, było wyrażenie wdzięczności Bogu za zaspokojenie ich potrzeb. A ponieważ starożytny Izrael był społeczeństwem opartym na rolnictwie, Izraelici uznawali Boże zaopatrzenie zarówno w żywność, jak i dochody.

Podobnie jak inne żydowskie święta w Starym Testamencie, Święto Pierwszych Owoców proroczo zapowiadało nadchodzącego Mesjasza i Jego służbę. W 1 Liście do Koryntian 15:20 Paweł odnosi się do Chrystusa i Jego zmartwychwstania jako "pierwocin tych, którzy zasnęli". Tak jak pierwsza część żniwa w Starym Testamencie zapowiadała pełne żniwo, tak zmartwychwstanie Jezusa zapowiadało pełne zmartwychwstanie dla wszystkich, którzy są w Chrystusie. Jego zmartwychwstanie sygnalizuje początek zupełnie nowego stworzenia obiecanego w Starym Testamencie (Izajasza 43:18-19; 65:17). Podobnie w Liście do Rzymian 8:23 Paweł mówi, że zamieszkiwanie Ducha Świętego jest "pierwocinami" odkupienia, które Bóg przyniesie swojemu stworzeniu.

Dla starożytnych Izraelitów Święto Pierwszych Owoców podczas Paschy było okazją do okazania Bogu dziękczynienia za wszystko, co im zapewnił. Dla dzisiejszych wierzących jest to zapowiedź i przypomnienie tego, czego Chrystus dokonał w odkupieniu stworzenia i co ostatecznie uczyni, gdy powróci.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym było Święto Pierwszych Owoców?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries