settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie świątyni Ezechiela?

Odpowiedź


Ezechiel urodził się w linii kapłańskiej (Ks. Ezechiela 1.3), ale służył Bogu jako prorok. W Ks. Ezechiela 40- 48 Ezechiel widzi szczegółową wizję wielkiej i wspaniałej świątyni. Ta długa wizja stała się obiektem wielu spekulacji i różnych interpretacji przez lata.

Ezechiel rozpoczął swoją służbę proroczą zanim Jerozolima i świątynia zostały zniszczone przez Babilon w 586 r. przed Chr. Przed zniszczeniem, wielu fałszywych proroków zapewniało ludzi, że Bóg jest z nimi i że nic się im złego nie przydarzy (Ks. Ezechiela 13.8-16). Prawdziwi prorocy jak Jeremiasz i Ezechiel ostrzegali ludzi, że nadchodzi sąd Boży (Ks. Ezechiela 2.3-8). W Ks. Ezechiela 8-11, prorocy widzieli chwałę Boga opuszczającą świątynię.

Na wygnaniu zapewniał Izrael, że sąd nie będzie trwał na wieki, ale że Bóg odbuduje Izrael i ponownie zamieszka pośród nich. W 37 rozdziale Ks. Ezechiela opisuje wizję "doliny wysłych kości" w której opisuje zjednoczenie i wskrzeszenie umarłego Izraela. W rozdziałach 38-39, Ezechiel przewiduje wojnę Goga i Magoga, w której wrogowie Izraela zostaną pokonani. Później, w rozdziałach 40-48, w dwudziestym piątym roku niewoli Izraela, Ezechiel opisuje ogromną, nową świątynię (rozdziały 40-42). Chwała Boża powraca (rozdział 43), ofiary są wznawiane (rozdziały 44-46) i ziemia ludu Izraela jest odnowiona (47- 48). Serca ludzi zostaną przemienione (Ks. Ezechiela 36.26-27) i nawet poganie mają miejsce w odnowionym królestwie (Ks. Ezechiela 47.22). Ziemia będzie rządzona przez Księcia Dawidowego (Ks. Ezechiela 44.3; zobacz także 37.24-25; 34.23-24).

W swojej wizji świątyni, Ezechiel zabrany jest do Izraela, gdzie widzi górę i miasto. Ukazuje się mu "mąż, który miał wygląd, jakby był z brązu; miał on lniany sznur w ręce oraz mierniczy pręt. Stał on przy bramie" (Ks. Ezechiela 40.3). Mężczyzna mówi Ezechielowi, aby zwracał baczną uwagę na wszystko co widzi i słyszy, oraz opowiadał wszystkie szczegóły ludowi Bożemu (werset 4). Pomiar układu kompleksu świątynnego wypełnia następne trzy rozdziały Księgi Ezechiela.

Pytanie jest kiedy i jak wizja świątyni Ezechiela zostanie spełniona? Czy powinniśmy wypatrywać dosłownego spełnienia? Czy ta wizja jest symboliczną przyszłą doskonałą obecnością Boga pośród Jego ludu? Czy wizja ta została już wypełniona? Lub czy to spełnienie jest nadal przyszłością? Jeśli świątynia Ezechiela jest przyszłością, czy będzie wypełniona w epoce kościoła, milenium czy w wiecznym stanie? Odpowiedzi na te pytania będą zdeterminowane najprawdopodobniej założeniami interpretatora dotyczące dosłownego lub symbolicznego charakteru proroctwa i jego spełnienia.

Za dosłownym wypełnieniem proroctwa świątyni Ezechiela przemawiają liczne szczegóły wizji Ezechiela oraz konkretne wymiary świątyni. Jeśli wizja ma zostać dosłownie wypełniona, to wypełnienie musi nastąpić w przyszłości, ponieważ do tego momentu nie wydarzyło się nic podobnego do tego, co opisano w Ks. Ezechiela 40- 48. Wymiary świątyni Ezechiela są znacznie większe niż świątynia w czasach Jezusa, a świątynia ta była okazałą budowlą.

Większość z tych, którzy spodziewają się dosłownego urzeczywistnienia świątyni Ezechiela, spodziewa się, że zostanie ona wzniesiona w tysiącletnim królestwie, tysiącletnim panowaniu Chrystusa na ziemi. W ciągu tysiąclecia uwielbieni święci z obecnego wieku będą żyć w kontakcie z naturalnymi istotami ludzkimi, które nadal będą musiały podjąć decyzję pójścia za Chrystusem, aby zostać zbawionym — i wielu zdecyduje się Jemu nie (za)ufać. System ofiarniczy opisany w Ks. Ezechiela nie może być na odpuszczenie grzechów, ponieważ Chrystus dokonał tego raz na zawsze (Hebrajczyków 10.1-4, 11-14). W tym podejściu interpretacyjnym, ofiary są postrzegane jako pamiątki po śmierci Chrystusa lub jako obrzędy ceremonialnego oczyszczenia świątyni, ale nie jako środek do odpuszczania grzechów.

W symbolicznym ujęciu świątyni Ezechiela wizja proroka po prostu powtarza, że Bóg ponownie zamieszka ze swoim ludem w doskonałej relacji. Ta relacja jest opisana w języku w którym dla ludzi ówczesnego czasu (a szczególnie dla Ezechiela jako kapłana) byłaby zrozumiała- żydowska świątynia o wspaniałych proporcjach, z regularnymi, doskonałymi ofiarami, z przewodnictwem Mesjasza i z widoczną chwałą Bożą. W późniejszych wizjach innych proroków, Bóg objawia więcej o tym, jak tego dokona z Mesjaszem, który sam zastąpi świątynię, ofiary i ziemię. Obecność Boża poprzez przebywanie Ducha Świętego byłaby bardziej od razu widoczna niż kiedykolwiek przedtem. Spełnienie (wizji) świątyni Ezechiela mogło zatem do pewnego stopnia urzeczywistnić się w epoce kościoła, a w nadchodzącym wieku osiągnąć doskonałość.

Bez względu na to jakie zostanie przyjęte podejście, wizja świątyni Ezechiela mówi, że Bóg nie zapomniał swojego ludu i że Jego relacja z nimi zostanie odnowiona i podniesiona do nowej, nigdy przedtem nie występującej chwały i intymności. Obecne okoliczności nigdy nie powinny powodować wątpliwości odnośnie Bożych obietnic.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie świątyni Ezechiela?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries