settings icon
share icon
Pytanie

Kim są Świadkowie Jehowy i jakie są ich wierzenia?

Odpowiedź


Ruch, znany dziś jako Świadkowie Jehowy zaczął się w Pensylwanii w 1870 roku, jako grupka ludzi studiujących Biblię, którą założył Charles Taze Russell. Russell nazwał swoją grupę Studium Biblijne „The Millennial Dawn” (Zwiastun poranka). Charles T. Russell zaczął pisanie serii książek, którą nazwał “Zwiastun Poranka”, do czasu jego śmierci rozciągnęły się na sześć tomów i zawierały dużą część teologii, którą Świadkowie Jehowie wyznają do dziś. Po śmierci Russella w 1916 roku, sędzia J. F. Rutherford, przyjaciel i spadkobierca Russella napisał siódmy i ostatni tom serii Zwiastun Poranka, „Ukończona Tajemnica”, w 1917 roku. Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica zostało założone w 1886 i dzięki niemu ruch Zwiastun Poranka zaczął rozprzestrzeniać swoje poglądy. Grupa była znana jako „Russellitanie” do 1931 roku, kiedy to organizacja się podzieliła, grupa odtąd była znana jako Świadkowie Jehowy. Grupa, z której się wyodrębnili stała się znana jako „Badacze Pisma Świętego.”

W co wierzą Świadkowie Jehowy? Bliższa weryfikacja ich doktryny dotyczącej takich spraw jak: boskość Jezusa, Zbawienie, Trójca, Duch Święty, pokuta etc. bez wątpienia wskazuje na to, że nie trzymają się oni podstaw chrześcijańskich w tych tematach. Świadkowie Jehowy wierzą, że Jezus jest Archaniołem Michałem, największą stworzoną istotą. To zaprzecza temu, co mówi Pismo Święte, które jasno podaje, że Jezus jest Bogiem (Ew. Jana 1:1,14; 8:58; 10:30). Świadkowie Jehowy wierzą, że zbawienie otrzymuje się poprzez kombinację wiary, dobrych uczynków i posłuszeństwa. To zaprzecza niezliczonym fragmentom Pisma Świętego, które mówi nam, iż zabawienie otrzymuje się przez wiarę (Ew. Jana 3:16; List do Efezjan 2:8-9; List do Tytusa 3:5). Świadkowie Jehowy odrzucają Trójcę Świętą, wierząc, iż Jezus jest istotą stworzoną, a Duch Święty jest zasadniczo - mocą Bożą. Świadkowie Jehowy odrzucają odkupieńcze dzieło Chrystusa na krzyżu, uznają natomiast, że śmierć Jezusa była zapłatą za grzech Adama.

W jaki sposób Świadkowie Jehowy tłumaczą te niebiblijne doktryny? (1) Twierdzą, że przez wieki Kościół zdeprawował Biblię i (2) Przetłumaczyli Biblię na to, co nazywają Biblią w Przekładzie Nowego Świata. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe zmieniło tekst Biblii, tak by pasowało ono do ich doktryny – zamiast oprzeć swoją doktrynę na tym, czego naucza Biblia. Przekład Nowego Świata został już poddany wielu zmianom, dlatego że Świadkowie Jehowy odkrywali coraz więcej fragmentów Pisma Świętego, które pozostają w sprzeczności z ich doktrynami.

Świadkowie Jehowy z łatwością można ukazać jako ruch, który tylko luźno bazuje na Piśmie. Strażnica opiera swoje doktryny na oryginalnych nauczaniach Charles’a Taze Russell’a, Joseph’a Franklina Rutherforda oraz ich następców. Jedynie Ciało Kierownicze Strażnicy Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego posiada autorytet do interpretacji Pisma. Innymi słowy, to co stwierdzi Ciało Zarządzające na temat jakichkolwiek kwestii dotyczących Pisma jest postrzegane jako słowo ostateczne, zniechęca się do jakichkolwiek niezależnych rozważań. Pozostaje to w całkowitej opozycji do tego, jak Paweł namawia Tymoteusza (i nas również) do badania, by stanąć przed Bogiem, jako pracownik, który nie musi się wstydzić, trzymający się Słowa Bożego. Ta zachęta, którą znajdujemy w 2 Liście Tymoteusza 2:15, jest jasną instrukcją Boga dla każdego z jego dzieci w Ciele Chrystusa, aby codziennie badać i sprawdzać, czy to, czego jesteśmy nauczani jest zgodne z tym, co na ten temat głosi Pismo Święte.

Świadkowie Jehowy mogliby być rekomendowani jako wzór “ewangelizacyjnych wysiłków”. Prawdopodobnie nie ma innej religijnej grupy, która czyniłaby to wierniej niż oni. Niestety, ich nauczanie jest pełne odchyleń, błędów i fałszywej doktryny. Oby Bóg otworzył ich oczy na prawdę Ewangelii i prawdziwe nauczanie Bożego Słowa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim są Świadkowie Jehowy i jakie są ich wierzenia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries