settings icon
share icon
Pytanie

Świadczenie Świadkom Jehowy - jaki jest sposób?

Odpowiedź


Świadkowie Jehowy twierdzą, że są jedynymi prawdziwymi chrześcijanami, ale nie są ani protestantami, ani katolikami. Podstawową kwestią doktrynalną, która odróżnia ich od ortodoksyjnego chrześcijaństwa, jest Trójca Święta. Twierdzą, że doktryna o Trójcy Świętej jest nauką pogańską, ale błędnie ją przedstawiają, mówiąc, że Ojciec, Syn i Duch Święty muszą być trzema bogami. W rzeczywistości zgadzają się z doktryną o Trójcy, kiedy mówi ona, że Ojciec i Syn są dwiema Osobami, ale wyobrażają sobie, że muszą to udowodnić trynitarzom! Nie potrafią pojąć, w jaki sposób trzy Osoby składają się na Jedną Istotę Boga, więc wpadają na pomysł Wielkiego Boga i Małego Boga - dwóch bogów. Mówią, że Jezus został stworzony (arianizm), że był Michałem Archaniołem i że ciało Jezusa nie zmartwychwstało; po prostu zniknęło, a On powstał jako istota duchowa. Mówią, że Duch Święty nie jest osobą, lecz aktywną siłą lub energią Jehowy.

Ponieważ twierdzą, że Jezus jest pół-bogiem, ich zrozumienie zbawienia i zadośćuczynienia jest błędne. Twierdzą, że Jezus, który był doskonałym człowiekiem, umarł tylko po to, by odpokutować grzech Adama, a kiedy umieramy, nasza śmierć spłaca karę za nasz własny grzech. Tylko około 10 000 Świadków Jehowy może dziś ewentualnie twierdzić, że narodzili się na nowo i mają nadzieję na niebo. Reszta twierdzi, że nie chce iść do nieba, by być z Panem, lecz chce żyć wiecznie na rajskiej ziemi (restytucjonizm). Wierzą, że jeśli pozostaną wierni i posłuszni do końca Tysiącletniego Panowania Chrystusa Jezusa, zasłużą na prawo do bycia uznanym za sprawiedliwego, i dlatego muszą ciągle się starać, bez żadnej pewności zbawienia. Tylko dzisiejsza "resztka" ze 144 000 może powiedzieć, że jest w Nowym Przymierzu i że Chrystus Jezus jest ich pośrednikiem. Wszyscy muszą być posłuszni przywódcom (Towarzystwo Strażnica i jego Ciało Kierownicze), jeśli chcą przetrwać Armagedon. Nie zgadzać się z tym, co mówi Ciało Kierownicze, to nie zgadzać się z Jehową, ponieważ On używa ich jako swego jedynego kanału komunikacyjnego do przekazywania "prawdy". Tylko oni widzieli "duchowymi oczami rozeznania", że Chrystus Jezus zaczął rządzić z nieba w roku 1914, niewidzialną "drugą obecnością". Również mówią, że Chrystus Jezus nigdy nie powróci na ziemię, ale pozostanie w niebie, by tam rządzić ze 144.000 nad ziemią.

Wobec tych wszystkich niebiblijnych przekonań, jak zacząć świadczyć Świadkowi Jehowy? Można zacząć tylko w jednym miejscu - od osoby Chrystusa Jezusa, którego bóstwo jest podstawą chrześcijaństwa. Świadkowie Jehowy nie są w stanie pojąć, jakie znaczenie miała śmierć Jezusa i dlaczego muszą narodzić się na nowo, aby ich grzechy zostały odpuszczone. Zanim będą mogli pokładać całą swoją ufność w zakończonym dziele Chrystusa Jezusa, muszą zrozumieć, że nie są zbawieni, co oznacza, że są obecnie zagubieni w swoim grzechu. Żaden świadek nie ma pewności zbawienia, która jest darem Ducha Świętego dla tych, którzy należą do Ojca przez Chrystusa (Rzymian 8.16). Pełne bóstwo Jezusa Chrystusa może im objawić tylko Duch Święty, którego zdegradowali do statusu towaru, jak elektryczność. Dla Świadków Duch Święty jest "rzeczą", a nie Osobą.

Świadczenie Świadkom musi odbywać się w chrześcijańskiej miłości i ze współczuciem. Pamiętaj, że zostali oszukani i wierzą w fałszywą ewangelię, ale wielu z nich ma prawdziwą miłość do Boga i są całkowicie szczerzy w swoich przekonaniach. Nie bój się ich (1 Jana 4.17-19), ale daj im znać, jak bardzo zależy ci na ich wiecznym zbawieniu. Podziel się z nimi swoim chrześcijańskim świadectwem. Rozmawiaj z nimi, dyskutuj o sprawach duchowych, ale nie pozwalaj im prowadzić tego, co określają jako studium biblijne, a co w rzeczywistości jest studiowaniem ich literatury. Bądź świadomy, że nie będą czytać żadnej literatury spoza Strażnicy ani uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych. Mówią, że zaakceptują tylko to, co mówi Biblia, ale ich Przekład Nowego Świata został zmieniony tak, aby odzwierciedlał ich teologię, a wiele wersetów w Nowym Testamencie, które wskazują na pełne bóstwo Chrystusa Jezusa, zostało zmienionych, aby poprzeć ich pogląd, że można Mu przypisać tylko częściowe bóstwo. Zawsze zaskakuje ich spotkanie z ludźmi, którzy kochają Pana, wydają owoce Ducha i używają Biblii jako podstawy swojej wiary (Hebrajczyków 4.12). Mów prawdę w miłości (Efezjan 4.15). Kieruj całą swoją rozmowę na osobę Chrystusa i potrzebę pokładania całkowitej wiary w to, co On uczynił. Nie pozwól, aby prowadzili cię ścieżką, którą chcą, abyś podążał, a mianowicie rozważając, jak możesz przetrwać Armagedon, aby żyć na rajskiej ziemi. To nie jest ewangelia. Ponad wszystko inne, módl się za nich.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Świadczenie Świadkom Jehowy - jaki jest sposób?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries