settings icon
share icon
Pytanie

Czego powinniśmy się nauczyć z życia Samsona?

Odpowiedź


Życie Samsona jest pełne sprzeczności. To był człowiek o wielkiej sile fizycznej, a mimo to okazywał wielką słabość moralną. Był sędzią przez 20 lat i „Bożym nazyrejczykiem od chwili urodzenia” (Sędziów 13:5; tłum. Biblia Tysiąclecia), ale ciągle łamał zasady Nazyrejczyka. Duch Boży spoczywał na nim wiele razy, obdarzając go wielką siłą do walki z Filistyńczykami, ciemiężycielami Izraelitów. Pomimo tego, że Samson był kobieciarzem i mściwym człowiekiem, jego życie obrazuje potrzebę mówienia "nie" wobec pokus cielesnych, Boże użycie nawet ułomnych, grzesznych ludzi do zrealizowania jego woli, konsekwencje grzechu i Boże miłosierdzie.

Życie Samsona- jego narodziny

Historia Samsona rozpoczyna się z ogłoszeniem jego narodzin. Mąż z rodziny Danitów, imieniem Manoach był żonaty z kobietą, która nie mogła mieć dzieci (Ks. Sędziów 13.2). Anioł Pana odwiedził żonę i powiedział jej, "Oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna" (werset 3). Anioł polecił jej również przestrzegać zasad nazyrejskich przez okres ciąży- nie pić sfermentowanych napojów, niczego z winogron i nie jeść żadnego nieczystego jedzenia. Kobieta powiedziała o tym Manoachowi i modlił się, aby anioł złożył im ponowną wizytę i przekazał więcej informacji odnośnie wychowania ich przyszłego syna (werset 8).

Bóg odpowiedział na modlitwę Manoacha. Anioł Pański pojawił się przed żoną Manoacha ponownie, a ona pobiegła po swojego męża. Anioł powtórzył Manoachowi swoją wiadomość, który zapytał o jego imię. W odpowiedzi anioł powiedział, "Dlaczegóż to pytasz o moje imię? Jest ono tajemne" (Ks. Sędziów 13.18; tłum. Biblia Poznańska). Manoach zatem złożył koźlę na skale, i gdy płomień buchnął znad ołtarza ku niebu, także anioł Pański wzniósł się w płomieniu ołtarzowym w górę" (werset 20). Dopiero wtedy Manoach zdał sobie sprawę z kim rozmawiali: "Na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga" (werset 22).

Zgodnie z prawdą Słowa Boga, żona Manoacha urodziła syna i nazwali go Samson. Pan błogosławił go, gdy dorósł.

Życie Samsona- od pokusy do grzechu

Ks. Sędziów przeskakuje później do historii poszukiwania żony przez Samsona. Chciał poślubić Filistynkę, pomimo protestów rodziców i z naruszeniem zasad Bożego prawa, dotyczącego zawierania małżeństw mieszanych z poganami. Jego matka i ojciec towarzyszyli Samsonowi w Timnah, aby zaaranżować jego zaręczyny. W drodze zaatakował Samsona lew. "Jego zaś ogarnął Duch Pański, toteż rozdarł go na dwoje jak się rozdziera koźlę, choć nic nie miał w ręku..." (Ks. Sędziów 14.6). Później Samson przeszedł obok zwłok lwa i znalazł je wypełnione plastrem miodu, który zjadł. To było naruszenie prawa nazyrejskiego: "Przez cały czas, na jaki poświęcił się Panu, nie będzie przystępował do zmarłego" (4 Ks. Mojżeszowa 6.6). Zdawało się, że Samson wiedział iż źle postąpił, ponieważ gdy dał miód swoim rodzicom, "nie mówił im jednak, że miód zebrał z padliny lwa" (Ks. Sędziów 14.9; tłum. Biblia Tysiąclecia).

Zwyczajowa uczta weselna opisana w Ks. Sędziów 14.10 była dosłownie "przyjęciem alkoholowym." Jako Nazarejczyk, Samson miał "powstrzymać się od wina i napoju odurzającego" (4 Ks. Mojżeszowa 6.3). Chociaż autor Ks. Sędziów nie wskazuje na to, czy Samson na uczcie osobiście pił wino lub napój sfermentowany, to była to kolejna okazja, która prowadziła do grzechu. Podczas uczty, Samson założył się, że: ktokolwiek, kto rozwiąże jego zagadkę otrzyma trzydzieści szat lnianych i trzydzieści szat świątecznych (Ks. Sędziów 14.12). Nowa, filistyńska żona Samsona zdradziła go i przekazała swoim rodakom poprawną odpowiedź na jego zagadkę. Wściekły Samson zabił trzydziestu Filistyńczyków i oddał ich majątek tym, którzy "rozwiązali" zagadkę. Żona Samsona została wówczas oddana innemu mężczyźnie. Cała ta nikczemna kwestia została wykorzystana przez Boga dla jego celów: "... to pochodziło od Pana, który szukał słusznego powodu do sporu z Filistynami, albowiem Filistyni panowali w tym czasie nad Izraelitami" (werset 4; tłum. Biblia Tysiąclecia).

Życie Samsona- Bóg użyje nawet ułomnych, grzesznych ludzi, aby wypełnić swoją wolę.

Samson chętnie wchodził w sytuację, które prowadziły do grzechu, ale za każdym razem, Bóg użył go dla własnej chwały. Nawet nasz grzech nie może powstrzymać Bożej suwerennej woli, aby się wypełniła. Samson pełen złości i zemsty, przysiągł "wyrównać rachunki z Filistynami" za kradzież jego żony (Ks. Sędziów 15.3). Spalił filistyńskie pola żniwne (wersety 4-5), a później, po tym jak Filistyńczycy zamordowali jego żonę, "urządził wśród nich rzeź okrutną" (werset 8).

Samson przez jakiś czas ukrywał się w Judzie, ale Judejczycy, obawiając się, że Samson pogarsza ich relacje z Filistynami, związali go i wydali wrogowi (Ks. Sędziów 15.8-13). Gdy Filistyni zbliżyli się do swej zdobyczy, "ogarnął go [Samsona] Duch Pański, i powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwiotczały od ognia len, i jego pęta po prostu zsunęły się z jego rąk" (werset 14). Samson znalazł szczękę oślą, jeszcze świeżą, chwycił ją i zabił nią tysiąc Filistyńczyków (werset 15).

W Gazie, Samson wynajął prostytutkę. Tej nocy, mieszkańcy Gazy dowiedzieli się, że Samson przebywa w ich mieście i czyhali, aby go o świcie zabić. Samson uciekł w środku nocy "pochwycił wrota bramy miejskiej wraz z oboma zawiasami i wyrwał je wraz z zaworą, włożył sobie na plecy i zaniósł na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu" (Ks. Sędziów 16.3).

Życie Samsona- grzech niesie konsekwencje

Bóg zamierzał pokonać Filistynów za pośrednictwem Samsona, ale Samson nadal był rozliczany ze swego grzechu i poniósł konsekwencje swojej głupoty i nieposłuszeństwa. Samson spotkał i zakochał się w Filistynce imieniem Dalila. Władcy filistyńscy przekupili Dalilę, aby odkryła sekret siły Samsona i zdradziła go wydając go w ich ręce (Ks. Sędziów 16.5). Dalila zaczęła błagać Samsona, aby zdradził sekret jego siły. Po tym jak kilka razy ją okłamał, Samson ostatecznie ujawnił, że jego siła pochodzi z tego, ze jest poświęcony dla Pana; konkretnie fakt, że jego włosy nigdy nie zostały ścięte (zob. 4 Ks. Mojżeszową 6.5). Dalila poinformowała filistyńskich władców o sekrecie Samsona, czekali, aż Samson zaśnie i zawołała człowieka, aby zgolił jego głowę. Obudziła go wołając: "Filistyńczycy nad tobą, Samsonie! (werset 20). Samson wstał do walki "Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego" (werset 20).

Ciągłe, rozmyślne nieposłuszeństwo Samsona dobiegło końca. Nabrał pewności w swojej sile do tego stopnia, że czuł, iż może odrzucić każde prawo; wygląda na to, że w końcu osiągnął punkt, w którym myślał, że nie potrzebuje Boga. W efekcie czego, "Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, gdzie przykuty dwoma łańcuchami z brązu musiał w więzieniu mleć ziarno" (Ks. Sędziów 16.21; tłum. Biblia Tysiąclecia). Samson w końcu musiał ponieść konsekwencje swojego działania.

Życie Samsona- Bóg jest miłosierny

Filistyni myśleli, że będą świętować swoje wielkie zwycięstwo nad Samsonem i władcy zebrali się w świątyni swego boga Dagona, by chwalić go za oddanie Samsona w ich ręce (Ks. Sędziów 16.23). Podczas świętowania, przyprowadzili Samsona z więzienia, aby ich zabawiał. Opierając się o filary podtrzymujące pogańską świątynię modlił się: "Panie Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie i przywróć mi siły przynajmniej na ten jeden raz! Boże, niech pomszczę raz jeden na Filistynach moje oczy" (werset 28; tłum. Biblia Tysiąclecia). Bóg miłosiernie spełnił prośbę Samsona. Samson "[zatrząsł] z całej siły [obiema kolumnami]. I zwalił się dom na przywódców filistyńskich i na wszystkich ludzi, którzy się tam znajdowali" (werset 30a; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Samson tego dnia gdy zginął, zabił więcej- około 3000 Filistyńczyków- aniżeli w ciągu całego swojego życia.

Samson był człowiekiem wiary- jest on wspomniany na biblijnej "liście bohaterów wiary"- (Hebrajczyków 11.32). Równocześnie, był cielesnym człowiekiem i jego liczne błędy mogą posłużyć jako ostrzeżenie dla tych, którzy igrają z ogniem i oczekują, że nie spłoną. Życie Samsona pokazuje nam znaczenie polegania na Bożej sile, a nie na własnej mocy; podążanie za Bożą wolą, a nie w naszej upartości; oraz szukania mądrości Pana, a nie własnego zrozumienia.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czego powinniśmy się nauczyć z życia Samsona?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries