settings icon
share icon
Pytanie

Co Biblia mówi o rozeznawaniu?

Odpowiedź


Rozeznawać to "rozróżniać, oddzielać przez staranne poszukiwanie, badać". Rozeznawanie to umiejętność właściwego rozróżniania lub dokonywania ustaleń. Jest ono związane z mądrością. Mówi się, że samo Słowo Boże rozpoznaje myśli i intencje serca (Hebrajczyków 4.12).

Wnikliwy umysł wykazuje mądrość i wnikliwość, które wykraczają poza to, co widziane i słyszane. Na przykład, Słowo Boże jest "duchowym rozróżnieniem". Dla ludzkiego umysłu nie posiadającego Ducha rzeczy Boże są "głupstwem" (1 Koryntian 2.14). Duch Święty daje nam zatem duchowe rozeznanie.

Król Salomon był znany ze swojej mocy rozróżniania, podejmując wiele mądrych decyzji i osądów moralnych (1 Ks. Królewska 3.9, 11). Dzisiejsi chrześcijanie również powinni wykazywać się rozeznaniem. Paweł modlił się za wierzących, by "umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, … na dzień Chrystusowy" (Filipian 1.10).

Wnikliwa osoba uzna wartość Słowa Bożego: "Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust, nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę" (Ks. Przyp. Salomona 8.8-9; tłum. Biblia Warszawska). Dążenie do rozeznania jest celem wszystkich, którzy pragną postępować sprawiedliwie: "Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają." (Ks. Ozeasza 14.9).

Nakazano nam: "Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego" (Rzymian 12.9). Ale jeśli nie mamy prawdziwego rozeznania, jak możemy określić, co jest "złem", a co "dobrem"? Aby zachować czystość ewangelii, kościół musi odróżniać prawdę od herezji. Mądrość wymaga również, abyśmy właściwie rozróżniali między tym, co jest "najlepsze", a tym, co jest jedynie "dobre".

Rozeznanie ma wiele dodatkowych korzyści. "Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen" (Ks. Przyp. Salomona 3.21-24).

Tak jak Salomon szukał rozeznania i mądrości (Ks. Przyp. Salomona 1.2; 1 Ks. Królewska 3.9-12), aby zgłębić dzieło Boga (Ks. Kazn. Salomona 1.13) i szukać sensu życia (Ks. Kazn. Salomona 12.13), tak wierzący powinni szukać "mądrości, która pochodzi z nieba" (Jakuba 3.17). Musimy studiować Pismo Święte, które cię może "obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa" (2 Tymoteusza 3.15).

Niech nasza modlitwa brzmi: "Jestem sługą twoim, daj mi rozum, Abym poznał świadectwa twoje!" (Psalm 119.125).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co Biblia mówi o rozeznawaniu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries