settings icon
share icon
Pytanie

Czym różni się religia chrześcijańska od wszystkich innych religii świata?

Odpowiedź


Religia jest praktyką wiary; to znaczy, że religia jest zewnętrznym lub ceremonialnym przestrzeganiem określonego systemu przekonań. Technicznie istnieje różnica między wiarą (wewnętrzną postawą) a religią (zewnętrznymi uczynkami), ale na potrzeby tego artykułu zdefiniujemy "religię chrześcijańską" szeroko jako "wierne przestrzeganie nauk Jezusa Chrystusa i Jego apostołów."

Jakub 1.27 mówi, że religia, która jest "czysta i nieskalana" przed Bogiem, to "nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat" (tłum. Biblia Warszawska) Innymi słowy, troska o potrzebujących i osobista cnota są zewnętrznymi cechami, które są obecne, gdy ktoś naprawdę kocha Boga. A skoro Jakub precyzuje, że mówi o "czystej i nieskalanej" religii, to musi istnieć również "nieczysty i niedoskonały" rodzaj religii - religia nieoparta na miłości do Boga.

Oto pięć powodów, dla których religia chrześcijańska jest lepsza niż religie niechrześcijańskie (dlaczego przestrzeganie nauk Jezusa Chrystusa jest lepsze niż ich nie przestrzeganie):

Religia chrześcijańska - Jezus Chrystus jest Drogą do Boga
Religia chrześcijańska jest lepsza niż inne religie, ponieważ to, co prowadzi do Boga, jest lepsze niż to, co prowadzi daleko od Boga. Oddaliliśmy się od Boga na skutek grzechu (Ks. Izajasza 53.6) i potrzebujemy przewodnika, który doprowadzi nas z powrotem. Jezus jest właśnie tą Drogą (Ew. Jana 14.6), Tym, który szuka zagubionych (Ew. Łukasza 19.10). Jezus nie twierdzi, że jest jedną z wielu dróg, ale jedyną i niepowtarzalną Drogą do Boga. Jest On w rzeczywistości samym Bogiem w ludzkim ciele (Ew. Jana 20.28), więc znaleźć Jezusa to znaleźć Boga. "Kto mnie widział, widział Ojca" - powiedział (Ew. Jana 14.9). Religia chrześcijańska jest wyjątkowa, ponieważ oferuje bliską, intymną relację z osobowym Bogiem wszechświata.

Religia chrześcijańska - Jezus Chrystus jest Prawdą
Religia chrześcijańska jest lepsza od innych religii, ponieważ rzeczy, które są prawdziwe są lepsze od rzeczy, które są fałszywe. Jezus jest "Prawdą" (Ew. Jana 14.6). Jest ucieleśnieniem prawdy, objawieniem Boga dla ludzkości (Kolosan 2.9) i posłańcem Bożych słów (Ew. Jana 17.8). Religia chrześcijańska jest ugruntowana w prawdzie, opiera się na historycznej Osobie, której czyny zostały zweryfikowane przez naocznych świadków i zapisane przez czterech różnych biografów. Parodie chrześcijaństwa często pojawiają się dzięki działalności "fałszywych proroków" (1 Jana 4.1), ale tylko Jezus jest prawdą. Naśladując Chrystusa, chrześcijanie mają najwyższy szacunek dla prawdy, w przeciwieństwie do pustej zewnętrzności i hipokryzji fałszywych pozorów. Religia chrześcijańska jest wyjątkowa, ponieważ zmusza nas do stawienia czoła prawdzie o sobie i mówienia prawdy innym.

Religia chrześcijańska - Jezus Chrystus jest Życiem
Religia chrześcijańska jest lepsza niż inne religie, ponieważ życie jest lepsze niż śmierć, a niebo jest lepsze niż piekło. Jezus jest "Życiem" (Ew. Jana 14.6); On jest źródłem życia i bez Niego nie można prawdziwie żyć (Ew. Jana 1.4; 3.36; 5.24; 10.10). Jezus zapewnia to, czego potrzebujemy: Chleb, który zaspokaja na wieki (Ew. Jana 6.35), Wodę, która daje życie wieczne (Ew. Jana 4.14; 7.37-38), Zmartwychwstanie i Życie (Ew. Jana 11.25). To nie są puste stwierdzenia; Jezus udowodnił swoją zdolność dawania życia, wskrzeszając z martwych Łazarza (Ew. Jana 11), córkę Jaira (Ew. Marka 5) i chłopca z Nain (Ew. Łukasza 7). Następnie, po swojej śmierci na krzyżu, Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, pokonawszy śmierć na zawsze (Ew. Mateusza 28). Religia chrześcijańska jest wyjątkowa, ponieważ opiera się na rzeczywistym, fizycznym zmartwychwstaniu jej Założyciela.

Religia chrześcijańska - Jezus Chrystus przemienia ludzkość
Religia chrześcijańska jest lepsza od innych religii, ponieważ sprawiedliwość jest lepsza od niegodziwości. Inne religie mogą narzucić przestrzeganie pewnego kodeksu zachowań, ale nie mają mocy, by zmienić serce. Chrześcijaństwo uczy, że wierzący jest "martwy dla grzechu" i teraz żyje "nowym życiem" (Rzymian 6.2,4). Znakiem rozpoznawczym chrześcijanina jest jego przemiana z praktykowania grzechu na gorliwość w spełnianiu dobrych uczynków (Tytusa 2.14; 2 Koryntian 5.17). Gorliwość chrześcijanina do czynienia dobra zaowocowała założeniem niezliczonych sierocińców, szpitali, klinik, szkół, schronisk dla bezdomnych i agencji pomocy w nagłych wypadkach - wszystko w imię Chrystusa. Religia chrześcijańska jest wyjątkowa w tym, że nie wymusza zmian z zewnątrz, ale rewolucjonizuje życie od wewnątrz.

Religia chrześcijańska - Jezus Chrystus jest kochający
Religia chrześcijańska jest lepsza od innych religii, ponieważ miłość jest lepsza od braku miłości. Bóg jest miłością (1 Jana 4.8, 16). Miłość jest największym z Jego darów dla nas (1 Koryntian 13.13) - nie chodzi tu o kapryśną, tak zwaną miłość świata, ale o bezinteresowną, bezwarunkową miłość, która zawsze stara się przynieść korzyść osobie kochanej. Bóg okazał swoją miłość do nas, posyłając swojego jedynego Syna (Ew. Jana 3.16; 1 Jana 4.10). Jezus okazał swoją miłość do nas, zapewniając nam zbawienie przez śmierć na krzyżu (Ew. Jana 15.13). Jezus dał swoim naśladowcom nowe polecenie: "abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie" (Ew. Jana 13.34-35; tłum. Biblia Warszawska). Miłość, a nie obowiązek czy dług, jest tym, co motywuje wierzącego i pobudza go do większej pokory i większej służby dla królestwa niebieskiego. Chrześcijaństwo jest wyjątkowe, ponieważ nie jest systemem zasad, ale celebracją bezinteresownej miłości. "Miłość jest wypełnieniem prawa" (Rzymian 13.10).

Człowiek, w swojej kreatywności, wymyślił niezliczone religie, próbując dotrzeć do Boga. Bóg w swojej miłości dał nam prawdę: jedną religię, chrześcijaństwo, w której Bóg podejmuje starania, aby dotrzeć do człowieka.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym różni się religia chrześcijańska od wszystkich innych religii świata?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries