settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest reformowany judaizm?

Odpowiedź


Judaizm jest tradycyjną religią Żydów, choć nie wszyscy Żydzi ją praktykują. Współczesny judaizm ma trzy główne "gałęzie": Ortodoksyjny (tradycyjny), Reformowany (znany również jako Liberalny lub Postępowy w Europie) i Konserwatywny (który wyznacza kurs pomiędzy dwoma pozostałymi). Większość synagog jest oznaczona jednym z tytułów gałęzi, podobnie jak kościoły używają nazwy wyznaniowej.

Judaizm reformowany opisuje siebie w następujący sposób: "Przez całą historię Żydzi pozostawali mocno zakorzenieni w tradycji żydowskiej, nawet gdy wiele nauczyliśmy się z naszych doświadczeń z innymi kulturami. Niemniej jednak, od najwcześniejszych dni judaizm reformowany twierdził, że judaizm zamrożony w czasie nie może skutecznie współistnieć z tymi, którzy żyją w czasach współczesnych. Wielkim wkładem judaizmu reformowanego jest to, że umożliwił on narodowi żydowskiemu wprowadzenie innowacji przy jednoczesnym zachowaniu tradycji, przyjęcie różnorodności przy jednoczesnym zapewnieniu wspólności, potwierdzenie przekonań bez odrzucania tych, którzy wątpią, oraz wniesienie wiary do świętych tekstów bez poświęcania krytycznej nauki "(https://reformjudaism.org/what-reform-judaism, dostęp 11/9/18).

Rozwój judaizmu reformowanego jest w pewnym stopniu zbieżny z rozwojem liberalnego chrześcijaństwa. Wraz z naukowymi i filozoficznymi zmianami w kulturze i szkolnictwie wyższym, zapoczątkowanymi przez Oświecenie, element nadprzyrodzony w religii i koncepcja boskiego autorytetu zostały stopniowo zastąpione wyższością ludzkiego rozumu. Wielu Żydów zaczęło odrzucać halachę i Biblię, choć nadal cenili wiele zasad etycznych w nich zawartych. Większość ceremonii i rytuałów, które były kluczowe dla judaizmu, została odrzucona jako zwykły przesąd.

Obecnie judaizm reformowany najbardziej ceni sobie czynienie dobra na rzecz rodziny i ludzkości. Idea osobowego Mesjasza została zastąpiona ideą mesjańskiego wieku dobrej woli, który zostanie zainaugurowany ludzkim wysiłkiem. Doktryna zmartwychwstania umarłych została zastąpiona koncepcją życia w pamięci potomków i społeczeństwa z powodu dobrych uczynków, których się dokonało. Jeśli chodzi o Biblię, reformowani Żydzi znajdują wiele mądrości w Prorokach (i mają tendencję do skupiania się na nich) ze względu na zawarte w nich wezwania do sprawiedliwości społecznej. Kwestie etyczne i właściwe relacje z innymi ludźmi są postrzegane jako ważniejsze niż ceremonie mające na celu doprowadzenie człowieka do właściwej pozycji przed Bogiem (nacisk na Torę). Na przykład Pascha jest obchodzona przez Żydów reformowanych z naciskiem na wolność. W Jom Kippur (Dzień Pojednania) Żydzi reformowani uznają potrzebę przebaczenia przez Boga, ale kładą nacisk na przebaczenie i szukanie przebaczenia u innych ludzi.

Po wydarzeniach XX wieku judaizm reformowany przyjął również syjonizm, który początkowo odrzucał. W ostatnich latach judaizm reformowany ewoluował, stając się bardziej indywidualnym wyrazem religii niż zjednoczonym "ruchem". Zwolennicy wybierają te aspekty judaizmu, które uważają za znaczące lub pomocne, odrzucając resztę. Wielu reformowanych Żydów prowadzi swoje codzienne życie w taki sam sposób, jak ich nieżydowscy przyjaciele, nie przejmując się wymogami koszerności. W końcu ostatecznym autorytetem w judaizmie reformowanym jest jednostka. Jak można się spodziewać, judaizm reformowany jest najsilniejszy w Ameryce Północnej, a około jedna trzecia Żydów w Stanach Zjednoczonych identyfikuje się jako reformowani.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest reformowany judaizm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries