settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest protestantyzm?

Odpowiedź


Protestantyzm jest jednym z głównych nurtów wiary chrześcijańskiej. Tradycyjnie protestantyzm obejmuje wszystkie kościoły spoza tradycji Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego. Kościoły protestanckie wyznają zasady reformacji protestanckiej, która została zapoczątkowana przez Marcina Lutra 95 tezami w 1517 r. Protestanci zostali po raz pierwszy tak nazwani, ponieważ "protestowali" przeciwko papiestwu i panowaniu Kościoła Rzymskiego.

Sam protestantyzm zawiera wiele różnych denominacji. Należą do nich Kościół luterański (nazwany tak od imienia Marcina Lutra), Kościół prezbiteriański (związany z Johnem Knoxem) oraz Baptyści (zwani też ruchem wolnokościelnym i powiązani z kościołami, które chrzczą tylko wierzących).

Tradycja protestancka była historycznie reprezentowana przez pięć zasad (sola): tylko wiara, tylko Chrystus, tylko łaska, tylko Pismo Święte i tylko Bogu chwała. Pięć sola podkreśla trzy następujące punkty doktrynalne:

Po pierwsze, protestanci trzymają się Pisma Świętego jako jedynego autorytetu w sprawach wiary i praktyki. Natomiast Kościół prawosławny uznaje świętą tradycję za równie autorytatywną. Kościół rzymskokatolicki obejmuje świętą tradycję i autorytet papieża. Reformatorzy wyrazili to rozróżnienie terminem sola scriptura ("tylko Pismo Święte"). Protestanci podkreślają znaczenie natchnionego Słowa Bożego jako naszego doskonałego autorytetu (2 Tymoteusza 3.16-17; 2 Piotra 1.20-21).

Po drugie, protestanci utrzymują, że do zbawienia wystarczy sama wiara, bez uczynków. Kościół rzymskokatolicki wymaga sprawowania siedmiu sakramentów i często mówi o uczynkach jako części zbawienia danej osoby. Jednakże Efezjan 2.8-9 wyraźnie popiera protestancką doktrynę, że zbawienie jest tylko z łaski przez wiarę w Chrystusa: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" (tłum. Biblia Warszawska)

Po trzecie, protestanci wierzą w życie wyłącznie dla Bożej chwały. Podczas gdy nauczanie rzymskokatolickie zgadza się z tym przekonaniem, jest ono często wyrażane w połączeniu z wiernym posłuszeństwem wobec Kościoła i jego przywódców. W przeciwieństwie do tego, protestanci nauczają o kapłaństwie każdego wierzącego, o czym mówi 1 List Piotra 2:9: "Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości" (Biblia Warszawska). Protestanci odrzucają katolicki system kapłański i zamiast tego przyrzekają wierność Bogu i Jego chwale, podkreślając obdarowanie każdego naśladowcy Jezusa Chrystusa (Rzymian 12; 1 Koryntian 12:1-8).

Protestantyzm obejmuje dziś około 800 milionów ludzi, którzy chcą czcić Boga w oparciu o autorytet Pisma Świętego, wierzą w zbawienie tylko przez wiarę i honorują kapłaństwo każdej nowonarodzonej osoby.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest protestantyzm?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries