settings icon
share icon
Pytanie

Czego dotyczy 2012 rok w proroctwie Majów?

Odpowiedź


Starożytni Majowie, w oparciu o obserwacje gwiazd, przepowiedzieli, że 21 grudnia 2012 roku nastąpi koniec świata (albo przynajmniej jakiś rodzaj wszechogarniającej katastrofy). Przepowiednia gwiazdy meso- amerykańskiej miała swój początek około 680 r. przed Chrystusem w cywilizacji Olmek, która stworzyła cały system astrologiczny, dzieląc się zdobytymi informacjami z Majami. Majowie już od dłuższego czasu potrafili przepowiadać datę zimowego przesilenia (potrzebnej prawdopodobnie w zasadzaniu plonów) i tworzenia kalendarza (przynajmniej 17 o których wiemy). W pewnym momencie, rozwinęli pogląd, że słońce jest bogiem, a Droga Mleczna, którą nazywali „Świętym Drzewem” była przejściem do życia po śmierci. Majowie, posiadając wiedzę Olmeków, prowadzili zapiski schematów gwiazd przez kolejne 200-300 lat.

Majowie rozwinęli swój własny kalendarz około 355 r. przed Chrystusem. Byli w stanie wykorzystać swoje obserwacje oraz matematyczne wyliczenia do określenia przyszłych ruchów gwiazd na niebie. W efekcie czego Majowie odkryli efekt ruchów ziemi wokół swojej osi. Te ruchy rotacyjne sprawiają, że gwiazdy stopniowo dryfują na niebie (w cyklu 5,125-letnim. Majowie odkryli również, że podczas każdego takiego cyklu czarny punkt w środku Drogi Mlecznej (nazywany „Galaktycznym Równikiem”) przecina Elipsę (płaszczyznę ruchu słońca po niebie).

W roku przestępnym, słońce osiąga punkt przesilenia (krótki moment w którym pozycja słońca na niebie dochodzi do najodleglejszego miejsca po drugiej stronie pozycji równikowej od obserwatora) dnia 21 grudnia dla Półkuli Północnej oraz 21 czerwca dla Półkuli Południowej. W tym czasie, przesilenie pojawia się w momencie połączenia się Równika galaktycznego z Drogą Mleczną. Rok w którym ma to miejsce (zgodnie z Kalendarzem gregoriańskim) przypada na 2012, a po raz ostatni stało się to 11 sierpnia 3114 przed Chrystusem. Zgodnie z mitologicznym nauczaniem Majów, w którym słońce jest bogiem a Droga Mleczna jest bramą przejścia z życia do śmierci, Majowie doszli do przekonania, że tamto przesilenie dało początek wszelkiemu stworzeniu. Hieroglify Majów zdają się wskazywać, że wierzą iż kolejne tego rodzaju przesilenie (w 2012 roku) będzie pewnego rodzaju końcem i początkiem nowego cyklu życia.

Całe to tak zwane „Proroctwo Majów na 2012r.” jest po prostu wielką spekulacją uczonych w oparciu o bardzo niepewne interpretacje hieroglifów Majów. Prawda jest taka, że za wyjątkiem astrologicznych założeń, mało wskazuje, żeby Majowie przepowiadali coś konkretnego w odniesieniu do przyszłych wydarzeń. Majowie nie byli prorokami, nie byli nawet w stanie przewidzieć końca swojej cywilizacji. Byli wspaniałymi matematykami i dokonali wiele w kwestii obserwacji nieba, ale byli jednocześnie ludźmi stosującymi brutalne praktyki plemienne z prymitywnym rozumieniem zjawisk naturalnych, ulegając archaicznym wierzeniom i barbarzyńskim praktykom związanym z upuszczaniem krwi i składaniem ofiar z ludzi. (Wierzyli na przykład, że ofiary składane z ludzkiej krwi dają słońcu siłę i obdarzają je życiem).

W Biblii nie ma absolutnie żadnych przesłanek, które wskazywałyby datę 21 grudnia 2012 roku jako dzień końca świata. I mimo, iż ta data może nie być błędna, podobnie jak każda inna dotycząca przyszłości, to jednak Biblia nigdzie nie przedstawia astronomicznego fenomenu proroctwa Majów jako znaku końca wieków. Byłoby to niespójne z Bożą naturą gdyby Majowie mogli poznać tak niezwykłą prawdę, skoro tak wielu proroków starotestamentowych nie znało czasu wypełnienia się różnych wydarzeń. Podsumowując, nie ma absolutnie żadnych biblijnych podstaw by twierdzić jakoby proroctwo/ przypuszczenie Majów na rok 2012 dotyczące zagłady świata było słuszne czy możliwe.

Przyjęcie proroctwa Majów odnośnie 2012 roku wymaga zaakceptowania następujących założeń: że nasze słońce jest bogiem; słońce jest napędzane siłą ofiary złożonej z ludzkiej krwi; czas stworzenia miał miejsce w 3114 roku przed Chrystusem (pomijając wszelkie dowody, że miało to miejsce o wiele wcześniej); świetlne ustawienie gwiazd ma jakiś wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka. Podobnie jak inne fałszywe religie, religia Majów próbuje nadać chwałę stworzeniu, zamiast samemu Stwórcy. Biblia mówi nam o tego rodzaju fałszywym uwielbieniu: „Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen” (Rzymian 1.25), „bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę” (Rzymian 1.20). Przyjęcie proroctwa Majów odnośnie 2012 roku zaprzecza podstawowemu nauczaniu biblijnemu na temat końca świata. Jezus powiedział nam, „Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Ew. Marka 13.32).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czego dotyczy 2012 rok w proroctwie Majów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries