settings icon
share icon
Pytanie

Jaki powinien być układ priorytetów w naszej rodzinie?

Odpowiedź


Biblia nie wykłada krok po kroku kolejności ważności w relacjach rodzinnych. Możemy jednak spojrzeć do Pisma Świętego i znaleźć ogólne zasady ustalania kolejności naszych rodzinnych relacji. Bóg oczywiście zajmuje pierwsze miejsce: 5 Księga Mojżeszowa 6.5, „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.” Nasze całe serce, dusza i wszystkie siły powinny być zaangażowane w kochanie Boga i czynienie go priorytetem (stawiając go na pierwszym miejscu).

Jeśli jesteś zamężna/ żonaty to twój/ twoja małżonek/ małżonka zajmuje następne miejsce. Mąż powinien kochać żonę jak Chrystus umiłował kościół (Efezjan 5.25). Pierwszym priorytetem Chrystusa- po posłuszeństwie i uwielbieniu dla Ojca- było miłowanie kościoła. Jest to przykład, który powinni naśladować mężowie: Najpierw Bóg, potem żona. W podobny sposób żony powinny ulegać swoim mężom „jak Panu” (Efezjan 5.22). Zasada jest taka, że mąż żony jest drugi- po Bogu na liście jej priorytetów.

Skoro współmałżonkowie zajmują po Bogu drugie miejsce na liście priorytetów, a mąż i żona są jednym ciałem (Efezjan 5.31), to wydaje się zrozumiałe że owoce tej małżeńskiej relacji-dzieci- powinny zajmować następne miejsce. Rodzice odpowiedzialni są do wychowania dzieci w Boży sposób, tak aby to następne pokolenie kochało Pana z całego serca (Przypowieści Salomona 22.6; Efezjan 6.4), wskazując ponownie, że Bóg zajmuje pierwsze miejsce. Wszystkie inne relacje rodzinne powinny to odzwierciedlać.

5 Księga Mojżeszowa 5.16 mówi nam, abyśmy czcili rodziców, byśmy mogli długo żyć i aby nam się powodziło. Nie ma podanego żadnego limitu wieku, co uświadamia nam że póki nasi rodzice żyją, powinniśmy ich czcić. Oczywiście, gdy już dziecko osiąga wiek dorosły, nie musi być im posłuszny („Dzieci bądźcie posłuszne swoim rodzicom...”), ale nie ma podanych granic wiekowych wskazujących, że mamy przestać ich poważać(szanować). Zatem możemy wnioskować, że rodzice po Bogu, małżonku i dzieciach, są następni na liście priorytetów.

Kolejnym ogniwem na liście priorytetów są nasi bracia w wierze. Rzymian 14 mówi nam, abyśmy nie osądzali innych i nie pogardzali braćmi (werset 10), nie czynili czegokolwiek co sprawi „zatwardziałość” lub duchowy upadek u innego wierzącego. Większość księgi 1 Koryntian jest Pawłową instrukcją, w jaki sposób kościół powinien żyć w harmonii, okazując sobie wzajemnie miłość. Inne pouczenie odnoszące się do sióstr i braci w Chrystusie związane jest ze „służeniem sobie wzajemnie” (Galacjan 5.13); „bądźcie dla siebie współczujący, przebaczając sobie nawzajem, tak jak Chrystus wam przebaczył (Efezjan 4.22); „napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego” (1 Tesaloniczan 5.11); oraz „baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków” (Hebrajczyków 10.24). A na końcu reszta świata (Ew. Mateusza 28.19), któremu powinniśmy zwiastować ewangelię, czyniąc innych uczniami Chrystusa.

Podsumowując. Biblijną kolejnością priorytetów jest Bóg, małżonek, dzieci, rodzice, dalsza rodzina, siostry i bracia w Chrystusie, a później cała reszta świata. Mimo, iż czasem musimy podjąć decyzję by skupić się na jednej osobie a nie na innej, to jednak naszym celem jest nie zaniedbywanie żadnej z naszych relacji. Biblijna równowaga pozwala Bogu uzdalniać nas do wypełniania potrzeb wszystkich naszych relacji, wewnątrz i na zewnątrz naszych rodzin.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki powinien być układ priorytetów w naszej rodzinie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries