www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego życie jest niesprawiedliwe?

Odpowiedź:
Jak wielu z nas, jako dzieci, zostaliśmy napomnieni oczywistą prawdą, że "życie jest niesprawiedliwe"? To jest trudna lekcja, ale to jedna z tych lekcji, których wszyscy się uczymy, zazwyczaj przed ukończeniem sześciu lat. Jako dorośli, jesteśmy otoczeni dowodami tego, że życie jest niesprawiedliwe. Wieki temu, król Salomon zauważył, że życie jest niesprawiedliwe: "I ponownie stwierdziłem pod słońcem, że nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najuczeńsi uznanie, lecz że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich" (Ks. Kaznodziei Salomona 9.11; tłum. Biblia Warszawska). Nie, życie "pod słońcem" jest niesprawiedliwe, prowadząc wielu do zadania pytania, "dlaczego?"

Zanim podamy powody dla których życie jest niesprawiedliwe, powinniśmy prawdopodobnie zdefiniować termin sprawiedliwe, ponieważ wiele zależy od tego słowa. Niektórzy ludzie definiują je jako "równy pod każdym względem." Ale nie jest to właściwy obraz sprawiedliwości; nie możemy porównać "sprawiedliwego" z "identycznością" czy "zgodnością." Niektórzy ludzie mają kręcone włosy, co nie jest "sprawiedliwe" względem osób z prostymi włosami, którzy życzyliby sobie kręconych. Niektórzy ludzie mają naturalną zdolność do uprawiania sportu, co nie jest „sprawiedliwe” dla osób ze słabą koordynacją mięśni lub wrodzoną wadą serca. Niektórzy ludzie odziedziczyli pieniądze dzięki biznesowi rodzinnemu, co nie jest "sprawiedliwe" wobec tych, których rodzice nie byli przedsiębiorcami. W każdym z tych przypadków, sprawiedliwość nie jest prawdziwą kwestią. Bóg, który jest wybitnie sprawiedliwy, każdemu daje inne dary: "Czyż naczynie z gliny może powiedzieć do tego, który je ulepił: Dlaczego mnie tak ulepiłeś?" (Rzymian 9.20; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Naszą odpowiedzialnością jest używanie darów otrzymanych od Boga oraz postawa "bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie" (Hebrajczyków 13.5; tłum. Biblia Poznańska).

Sprawiedliwość poprawnie zdefiniowana jest "wolnością od uprzedzeń, nieuczciwości i niesprawiedliwości.” Bycie sprawiedliwym to bycie prawym to znaczy kierować się „prawdą, rozumem i sprawiedliwością”. Bez względu na nasze zewnętrzne okoliczności, możemy zawsze wybierać to by traktować innych sprawiedliwie i tym samym czynić życie trochę bardziej sprawiedliwym dla tych wokół nas.

Podstawowym powodem dla jakiego życie jest niesprawiedliwe jest to, że życie nie jest kierowane prawdą, rozumem i prawością- to fakt, że żyjemy w grzesznym świecie zamieszkałym przez grzesznych ludzi. Gdy ludzie są egoistyczni, niecierpliwi czy chciwi, to mają tendencję do postępowania w taki sposób, aby zabezpieczyć sobie przewagę, nie myśląc o innych. W efekcie czego traktują innych niesprawiedliwie. Jezus opowiedział historię o niesprawiedliwym sędzim. Sędzia ten "nie bał się Boga i nie szanował ludzi" (Ew. Łukasza 18.2; tłum. Edycja św. Pawła). Jego orzeczenia nie opierały się na sprawiedliwości ani najlepszym interesie nikogo poza jego własnym. Był niegodziwym sędzią, a Jezus nazwał go „niesprawiedliwym” (werset 6). Kiedy niesprawiedliwi ludzie są u władzy, wtedy życie jest niesprawiedliwe dla tłumów.

Bóg jest sprawiedliwy i On zawsze zachowuje się zgodnie z tym co jest sprawiedliwe (5 Ks. Mojżeszowa 32.4; Ks. Objawienia 15.3; 16.7). Bóg nakazał, aby Jego lud również postępował sprawiedliwie (3 Ks. Mojżeszowa 19.36; 5 Ks. Mojżeszowa 25.15; Ks. Przyp. Salomona 21.3; Ks. Izajasza 56.1), ale ludzie nie zawsze przestrzegają Bożych nakazów. On daje im wolność do bycia nieposłusznym, jeśli to jest ich wyborem. Ci, którzy przeciwstawiają się Bogu nie zabiegają o sprawiedliwość i to jest jeden z powodów dlaczego życie jest niesprawiedliwe.

Psalmista Asaf zajął się niesprawiedliwością życia, kiedy zaczął zazdrościć „dobrobytu” dumnym i niegodziwym (Psalm 73.3). Dalej opisuje, jak bezbożni wydają się być niesprawiedliwie uprzywilejowani:

"Albowiem nie mają żadnych utrapień, Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, Jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, A przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, Serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, Wyniośle przechwalają się grabieżą.Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, A język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią: Jakożby mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni: Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa" (Psalm 73.4-12; tłum. Biblia Warszawska)

Gdy Asaf rozważał swoje własne oddanie sprawiedliwości, zauważył szczególny brak nagrody i zaczął rozpaczać nad tym czy życie w ogóle może być sprawiedliwe:

Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana [...] Chciałem to tedy zrozumieć, Lecz niezwykle trudne mi się to wydało [...] Gdy rozgoryczone było serce moje, A w nerkach czułem kłucie" (Psalm 73.13-14, 16, 21; tłum. Biblia Warszawska).

„Życie nie jest sprawiedliwe” — przyznał Asaf i fakt ten go niepokoił. Jak to możliwe, że zdradzieccy, źli łajdacy mogą prosperować dzięki wszelkiego rodzaju błogosławieństwom materialnym, podczas gdy pobożni cierpią? Dobre pytanie, zwłaszcza jeśli Bóg rządzi. Ale potem Asaf zmienił perspektywę, kiedy „wszedł do świątyni Bożej” (Psalm 73.17).Skupiając wzrok na Wszechwładnym Panu, Asaf mógł spojrzeć poza ten doczesny świat, aby uchwycić wieczny ogląd:

"Dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, Strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, Znikają, giną z przerażenia" (Psalm 73.17-19, tłum. Biblia Warszawska).

Wniosek Asafa był taki, że pomyślność grzeszników, niesprawiedliwość jaka jest, jest tylko tymczasowa; sąd wobec bezbożnych będzie wieczny. Z drugiej strony, cierpienie sprawiedliwych, również niesprawiedliwe, jest tylko tymczasowe; nagroda sprawiedliwych będzie także wieczna (por. 2 Koryntian 4.17).

Pragnienie, by życie było sprawiedliwe jest dobrą rzeczą. Bóg jest sprawiedliwy, i "Bóg nie ma względu na osobę" (Dz. Apostolskie 10.34; tłum. Biblia Warszawska), zatem nasza tęsknota za sprawiedliwością jest tęsknotą za jednym z Bożych atrybutów. Umiłowanie sprawiedliwości i starania, aby ustanowić bardziej sprawiedliwe doświadczenie dla każdego jest również dobre: "co jest dobre i czego PAN od ciebie żąda: powinieneś czynić sprawiedliwość, kochać miłosierdzie i postępować pokornie wobec twojego Boga" (Ks. Micheasza 6.8; tłum. Edycja św. Pawła). Zrównoważony pogląd na życie wymaga uznania, że życie nie jest sprawiedliwe, przynajmniej na tym świecie, wraz z zobowiązaniem do czynienia tego, co słuszne, i mocnym poleganiem na Bogu, który pewnego dnia wszystko naprawi (Ks. Izajasza 40.4).

© Copyright Got Questions Ministries