www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy nasze ulubione zwierzęta domowe i zwierzęta w ogóle idą do nieba? Czy mają one duszę?

Odpowiedź:
Biblia nie wprowadza konkretnego nauczania o tym, czy nasze zwierzęta domowe/ zwierzęta w ogóle mają „dusze”, ani też o tym, czy zwierzęta będą w niebie. Jednak dzięki kilku ogólnym zasadom Pisma Świętego możemy wyjaśnić nieco to zagadnienie. Biblia naucza, że zarówno zwierzęta (Księga Rodzaju 1:30; 6:17;7:15,22), jak i ludzie (Księga Rodzaju 2:7) otrzymali życie. Podstawowa różnica między ludźmi a zwierzętami polega na tym, że człowiek powstał na obraz i podobieństwo Boga (Księga Rodzaju 1:26-17). Zwierzęta natomiast nie są istotami podobnymi do Boga. To, że ludzie powstali na obraz i podobieństwo Boga oznacza, że są mają oni, jak Bóg duszę, z umysłem, emocjami i wolą, oraz, że posiadają życie wieczne, które trwa po śmierci. Jeśli zatem zwierzęta mają „duszę”, musi być ona innej lub „gorszej” jakości. Różnica ta oznacza, że „dusza” zwierząt w ogóle, czyli także zwierząt domowych, umiera po śmierci.

Inną kwestią do przemyślenia jest fakt, że Bóg stworzył zwierzęta jako część swojego stworzenia gdy stwarzał świat. Bóg stworzył zwierzęta i powiedział, że były one dobre (Księga Rodzaju 1:25). Zatem nie ma powodu, by zwierząt nie było na Nowej Ziemi (Apokalipsa 21:1). Na pewno zwierzęta będą też żyły podczas tysiącletniego panowania Jezusa Chrystusa (Księga Izajasza 11:6; 65:25). Nie jest możliwe odgadnięcie, czy niektóre z tych zwierząt będą tymi samymi, które były naszymi ulubieńcami na ziemi. Wiemy jednak, że Bóg jest sprawiedliwy, i że kiedy znajdziemy się w niebie, całkowicie będziemy akceptować Jego decyzję w tej kwestii, jakakolwiek ona będzie.


© Copyright Got Questions Ministries