www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o zwierzętach domowych?

Odpowiedź:
W zachodnim społeczeństwie zwierzęta domowe nigdy nie były tak popularne. W wielu domach można spotkać kota lub psa - albo chomika, żółwia, złotą rybkę, szynszylę, traszkę, papużkę czy gekona. Wszystko, od pytonów albinosów po syczące karaluchy, jest trzymane w klatkach jako zwierzęta domowe. Biblia tak naprawdę nie porusza kwestii trzymania zwierząt domowych. Jedynym możliwym przykładem właściciela zwierzęcia domowego jest biedak z przypowieści Nathana, człowiek, który "nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, Którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego Razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, Na łonie jego sypiała i była mu jak córka" (2 Ks. Samuela 12.3). Możemy jednak wyciągnąć pewne wnioski na temat zwierząt domowych na podstawie tego, co Biblia mówi na inne tematy.

Psalm 147.9 mówi nam, że Bóg troszczy się o całe swoje stworzenie, w tym o zwierzęta, które stworzył: "Daje bydłu pokarm jego, Młodym krukom, gdy do niego wołają". W Psalmie 104.21 widzimy, że "Lwięta ryczą za łupem i domagają się żeru od Boga"; sugeruje to, że Bóg je karmi. Również w Ew. Łukasza 12.6 Jezus mówi: "Czy nie sprzedaje się pięciu wróbli za dwa grosze? A ani o jednym z nich Bóg nie zapomina" (tłum. Biblia Warszawska).

Jeśli Bóg troszczy się o zwierzęta, my również powinniśmy. W rzeczywistości to właśnie Boża troska o zwierzęta najpełniej wyjaśnia nasze pragnienie posiadania zwierząt domowych. Bóg stworzył ludzi na swój obraz (1 Ks. Mojżeszowa 1.27), a my odziedziczyliśmy również tę część Bożej natury, która troszczy się o zwierzęta. Na samym początku Bóg pobłogosławił ludzi, których stworzył i nakazał im: "Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!" (1 Ks. Mojżeszowa 1.28).

Na przykład, gdy dziecko opiekuje się akwarium, w pewnym stopniu odzwierciedla naturę Boga. Akwarium to stworzenie w mikrokosmosie. Dziecko tworzy środowisko, w którym żyją ryby, dba o siedlisko, karmi i opiekuje się stworzeniami w akwarium. Rybki są w pełni zależne od dziecka, które zaspokaja ich potrzeby, podobnie jak całe stworzenie zależy od Boga. Posiadanie zwierzątka domowego jest więc poważną odpowiedzialnością - jest to naśladowanie Stwórcy i sprawowanie władzy nad częścią stworzenia.

Wielu rodziców wprowadza zwierzę domowe do swojego domu, aby nauczyć swoje dzieci odpowiedzialności i innych pozytywnych cech charakteru. Takie lekcje życia są zdecydowanie biblijne. Zwierzęta zapewniają również towarzystwo, rozrywkę i bezwarunkową miłość. To właśnie dlatego zwierzęta są zabierane do szpitali i domów opieki, aby towarzyszyć ludziom w potrzebie. Każde zwierzę, które pomaga nam okazywać miłość z większą swobodą, jest dobrą rzeczą.

Ci, którzy mają zwierzęta, powinni je kochać, dbać o nie i troszczyć się o ich potrzeby. Miłość do zwierząt nie jest zła, o ile bardziej kochamy ludzi. Troska, jaką okazujemy powierzonemu nam zwierzęciu, jest miernikiem osobistej uczciwości: "Sprawiedliwy dba o życie swojego bydła" (Ks. Przyp. Salomona 12.10).