www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego Bóg zesłał złego ducha aby dręczył króla Saula?

Odpowiedź:
"A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana" (1 Ks. Samuela 16,14). Te doświadczenia opisane są również w: 1 Ks. Samuela 16,15-16.23; 18,10 oraz 19,9. Bóg zesłał demonicznego "złego ducha" aby dręczył Saula. Saul był nieposłuszny Bogu w dwóch sytuacjach (1 Ks. Samuela 13,1-14; 15,1-35). Z tego powodu, Bóg zabrał swojego Ducha Saulowi i pozwolił go dręczyć złemu duchowi. Właściwie, szatan i demony zawsze chciały atakować Saula, a Bóg im teraz na to zezwolił.

To prowadzi nas do pytania - czy Bóg wysyła dzisiaj złe duchy aby dręczyły ludzi? Są przykłady osób w Nowym Testamencie, które dla ukarania zostały przekazane szatanowi czy demonom. Bóg pozwolił Annaniaszowi i Safirze aby zostali napełnieni duchem szatana jako ostrzeżenie i przykład dla wczesnego kościoła (Dzieje Apostolskie 5,1-11). Mężczyzna w kościele korynckim dopuścił się kazirodztwa i cudzołóstwa, więc Bóg nakazał przywódcom "oddać go w ręce szatana" aby zniszczył jego grzeszną naturę, ale tym samym aby uratować jego duszę (1 Koryntian 5,1-5). Jezus był poprowadzony przez Ducha na pustynię by doświadczył kuszenia przez diabła (Ew. Mateusza 4,1-11). Bóg również pozwolił wysłannikowi szatana by dręczył Apostoła Pawła, aby nauczył się polegać na Bożej łasce i mocy, i aby nie był zarozumiały z powodu niesamowitej, głębokiej duchowej prawdy której udzielił mu Bóg (2 Koryntian 12,7).

Jeśli Bóg dzisiaj pozwala złym duchom aby dręczyły ludzi, robi to z jakimś celem, dla naszego dobra i swojej chwały (Rzymian 8,28). Nawet jeśli demony są złe, są one wciąż pod suwerenną kontrolą Boga. Tak jak w przypadku Joba, szatan i jego sługi mogą uczynić tylko to, na co Bóg im zezwoli (Joba 1,12; 2,6). Nigdy nie działają niezależnie względem bożej suwerennej woli oraz doskonałego planu i celu. Jeśli wierzący podejrzewa, że jest dręczony przez siły demoniczne, pierwszą rzeczą jest to, aby żałował i odwrócił się od każdego znanego mu grzechu. Wtedy powinien prosić o mądrość i zrozumienie tego czego powinien się nauczyć w tej sytuacji. Następnie powinniśmy poddać się bożemu prowadzeniu w naszym życiu, ufając, że skutkiem tego będzie zbudowanie naszej wiary i oddanie chwały Bogu.