www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Z jakiego powodu zdrada małżeńska jest tak niszcząca?

Odpowiedź:
Zdrada małżeńska czy niewierność pojawia się gdy partner będący w związku małżeńskim angażuje się w relację seksualną z kimś innym poza małżeństwem. Prawie każdy rozumie, że zdrada małżeńska nie jest dobra; wiele badań pokazuje, że blisko 90 % Amerykanów, chrześcijan i niechrześcijan, wierzy, że zdrada małżeńska jest zła. Jednak statystycznie biorąc 30-50 % Amerykanów oszuka swojego współmałżonka. Istnieje wiele powodów dla których ludzie popadają/ angażują się w cudzołóstwo, ale większość przypadków pojawia się z powodu potrzeby emocjonalnej bliskości. Ludzie mają głęboką potrzebę bycia chcianym, potrzebnym i zrozumianym. W idealnym przypadku potrzeba ta jest zaspokojona w relacji małżeńskiej. Jeśli potrzeba ta nie jest zaspokojona w małżeństwie, małżonek może szukać połączenia emocjonalnego (i fizycznego) gdzieś indziej, co skutkuje zdradą małżeńską.

Zdrada małżeńska nie prowadzi do szczęścia. Bóg zaplanował, aby cieszyć się seksem w ramach zaangażowanego związku małżeńskiego; oderwanie seksu od tego kontekstu jest wypaczeniem jego używania i poważnym ograniczeniem jego przyjemności. Kontakt seksualny wymaga poziomu intymności, który nie jest możliwy w jakiejkolwiek innej relacji ludzkiej. Gdy Bóg połączył Adama i Ewę relacją małżeńską, nazwał ich relację "jednym ciałem." 1 Ks. Mojżeszowa 2.24 mówi nam, że mężczyzna opuści swoją rodzinę, złączy się ze swoją żoną i staną się "jednym ciałem." Ta koncepcja jest dalej również obecna w Nowym Testamencie; widzimy to w słowach Jezusa z Ew. Mateusza 19.5 oraz Ew. Marka 10.7. Paweł rozwija koncepcję "jednego ciała" w 1 Koryntian 6.12-20. Mówi, że gdy mężczyzna odbywa stosunek seksualny z prostytutką, stają się "jednym ciałem" (werset 16). Wydaje się jasne, że istnieje coś wyjątkowego w relacji seksualnej; nie jest to jedynie funkcja biologiczna.

Zdrada małżeńska jest wysoce szkodliwa dla małżeństwa, ponieważ dwoje ludzi staje się "jednym ciałem" poza małżeństwem i wiąże się z czymś więcej aniżeli tylko intymnością fizyczną. Podczas seksu, następuje dzielenie się emocjami jak również ciałami. Eufemizm pochodzący ze Starego Testamentu na określenie stosunku płciowego wiążę się z "poznaniem" siebie nawzajem- znaczące słowo. Podczas seksu, najbardziej intymnego spośród spotkań ludzkich, dana osoba może powiedzieć, że prawdziwie "poznała" kogoś innego. Poziom zaufania jakie jest wymagane do takiego czynu czyni człowieka wyjątkowo bezbronnym i to jest jeden z powodów dla jakich seks powinien być ograniczony do relacji małżeńskiej. Małżeństwo pozwala na bezbronność bez strachu; każdy z małżonków jest ochroniony zaangażowaniem drugiej osoby i stabilnością tkwiąca w związku przymierza. Naruszenie tego zaufania poprzez zdradę jest niszczące dla pojedynczej osoby oraz dla małżeństwa. To jest zdrada zaufania, złamanie obietnicy, zerwanie bezpieczeństwa i jedności.

Zdrada małżeńska nie jest automatycznie gwoździem do trumny dla małżeństwa. Raporty mówią, że 60-75 % par, które doświadczyły zdrady pozostają ze sobą. Jednak, nie oznacza to, że te relacje są uleczone lub że zaufanie i poświęcenie zostało odzyskane. W wielu przypadkach, pary pozostają razem po zdradzie małżeńskiej nie dlatego, że są ze sobą szczęśliwe, ale dlatego że boją się alternatywy. Są jednak inne pary, które poświęcają się ciężkiej pracy poradzenia sobie z problemem, wskazując na słabości i poprawiając błędy. Takie pary mają doskonałą szansę nie tylko aby pozostać razem, ale również przejść przez proces z silnym, szczęśliwym i spełnionym małżeństwem.

Ważne, aby pamiętać że zdrada małżeńska, podobnie jak wszystkie grzechy, może być przebaczona. Cudzołożnik lub cudzołożnica nie jest ponad zasięgiem Bożej łaski (Ks. Izajasza 59.1). Jak grzesznik pokutuje a Bóg przebacza, zdradzony partner również jest zobowiązany do przebaczenia. Jezus powiedział, że jeśli nie przebaczamy grzechów innych, nasze własne grzechy nie zostaną przebaczone (Ew. Mateusza 6.15). "Przebaczyć i zapomnieć" nie jest instynktowne i nie jest łatwe. Droga do odnowy będzie długa i bolesna. Ale Boża łaska jest zawsze wystarczająca.

© Copyright Got Questions Ministries