www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak wolna wola Boga i wolna wola człowieka przyczyniają się do zbawienia?

Odpowiedź:
Nie możemy w pełni zrozumieć relacji, jaka panuje między wolną wolą człowieka i Bożą suwerenną wolą. Jedynie Bóg wie, jak te dwa czynniki współdziałają ze sobą.

Pismo Święte mówi wyraźnie, że Bóg wie, kto będzie zbawiony (List św. Pawła do Rzymian 8:29). List św. Pawła do Efezjan 1:4 mówi wyraźnie, że Bóg wybrał nas „przed założeniem świata”. Biblia opisuje wierzących jako tych, którzy są „wybrani” (List św. Pawła do Rzymian 8:33; 11:5; List św. Pawła do Efezjan 1:11; List św. Pawła do Kolosan 3:12; 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1:4; 1 List św. Piotra 1:2; 2:9; Ewangelia wg św. Mateusza 24:22, 31; Ewangelia wg św. Marka 13:20, 27; List św. Pawła do Rzymian 11:7; 1 List św. Pawła do Tymoteusza 5:21; 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2:10; List św. Pawła do Tytusa 1:1; 1 List św. Piotra 1:1). Fakt, że wierzący są wybrani (List św. Pawła do Rzymian 8:29-30, List św. Pawła do Efezjan 1:5; 11; List św. Pawła do Rzymian 9:11; 11:28; 2 List św. Piotra 1:10) do zbawienia, jest czymś pewnym.

Biblia mówi także, że wszyscy mamy wolną wolę, by dokonać wyboru, wszystko to, co musimy zrobić, to uwierzyć w Jezusa Chrystusa, i będziemy zbawieni (Ewangelia wg św. Jana 3:16; List św. Pawła do Rzymian 10:9-10). Bóg wie, kto będzie zbawiony, Bóg wybiera tych, którzy mają być zbawieni, a my musimy wybrać Chrystusa, by otrzymać zbawienie. Jak te trzy kwestie współdziałają razem, nie jesteśmy w stanie zrozumieć (List św. Pawła do Rzymian 11:33-36). Nasza odpowiedzialność polega na tym, by głosić Ewangelię na całym świecie (Ewangelia wg św. Mateusza 28:18-20). Powinniśmy pozostawić wiedzę o rzeczach dotyczących wybrania, Bogu i po prostu być mu posłuszni dzieląc się Ewangelią.


© Copyright Got Questions Ministries