www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka jest relacja pomiędzy zbawieniem a przebaczeniem?

Odpowiedź:
Gdy przyjmujemy Jezusa jako naszego Zbawiciela, otrzymujemy zbawienie i przebaczenie. Ale to nie wszystko. Biblia mówi, że również otrzymujemy usprawiedliwienie, odkupienie, pojednanie, zadośćuczynienie, przebłaganie i odnowienie. Każdy z tych teologicznych terminów wyraża wspaniałe prawdy na temat błogosławieństwa jakie otrzymujemy, gdy Jezus staje się naszym Zbawicielem. Zbawienie i przebaczenie, chociaż powiązane ze sobą, nie są dokładnie tym samym.

Termin zbawienie pochodzi od greckiego słowa sozo, które oznacza "być wyzwolonym, uratowanym." Zbawienie jest wyzwoleniem od kary za grzech, to jest, wiecznego oddzielenia od Boga (Rzymian 6.23; Ew. Mateusza 25.46). Zbawienie jest Bożym ratunkiem dla nas od przeznaczenia na jakie zasłużyliśmy. Zbawienie również dotyczy teraźniejszego wyzwolenia od mocy grzechu w tym życiu. Grzech stracił swoją dominację nad zbawionymi ludźmi (Rzymian 6.14). Wiara w Jezusa Chrystusa ocala nas od pustego i pozbawionego znaczenia życia opisanego w Ks. Kaznodziei Salomona i zapewnia nam życie, które jest obfite i owocne (Ew. Jana 10.10; Galacjan 5.22-23).

Termin przebaczenie pochodzi od greckiego słowa aphiemi, które oznacza "odpuścić, poddać się, już nie wytrzymać.” Kiedy Jezus nam przebacza nasze grzechy, przewinienia, nieprawości i występki są usunięte, wymazane z naszego konta. Przebaczenie grzechu jest analogiczne do finansowego długu, który zostaje umorzony. Gdy Bóg przebacza nam nasze grzechy, jesteśmy wolni. Nasze grzechy są usunięte. Bóg nie zachowuje ich przeciwko nam (Psalm 103.12).

Zbawienie i przebaczenie są blisko ze sobą związane. Nie ma zbawienia bez przebaczenia. Zbawienie jest Bożym wyzwoleniem nas od konsekwencji grzechu. Przebaczenie jest Bożym usunięciem naszego długu- grzechu. Posługując się przykładem finansowym, przebaczenie to zniszczenie przez Boga dokumentów, które wymieniają nasz dług, a zbawienie to wypuszczanie nas z więzienia dłużników. Chwała Bogu za cudowne zbawienie i przebaczenie jakie zapewnił. Niech nasze życia odzwierciedlają wdzięczność za wszystko to, czego dla nas dokonał (Rzymian 12.1).

© Copyright Got Questions Ministries