www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak mogę wyleczyć się ze złamanego serca?

Odpowiedź:
Słownik definiuje złamane serce jako „miażdżący smutek, udrękę lub cierpienie”. W dzisiejszym świecie pojęciem "człowieka ze złamanym sercem” zwykle opisuje się kogoś, kto przeżył nieudany związek lub stratę ukochanej osoby. Przeglądanie Internetu pokazuje, że można odnieść wrażenie, jakby prawie wszystkie złamane serca pochodziły z rozwodu lub porzucenia przez ukochaną osobę. Ale złamane serce może być wywołane niezliczonymi przyczynami, takimi jak rozczarowanie stylem życia swojego dziecka, utratą własności, utratą pracy itp. Bez względu na przyczynę, ból złamanego serca może być ogromny.

Świeckie rady dotyczące radzenia sobie z bólem mogą obejmować napisanie listu pełnego złości i jego porwanie, wybranie się na zakupy, dokonanie metamorfozy, wypicie wina, zjedzenie czekolady, przyjęcie lekarstw itp. Niektórzy opowiadają się za mocą pozytywnego myślenia. Najbardziej powszechnym "lekarstwem" jest czas. Świat skupia się na uczuciach, ale Bóg patrzy na serce (1 Ks. Samuela 16.7). Podczas gdy niechrześcijanie mogą odczuwać słabnięcie intensywności (uczucia) złamanego serca, tylko chrześcijanie mogą doświadczyć całkowitego wyzdrowienia, ponieważ tylko chrześcijanie mają dostęp do mocy Ducha Bożego, który jako jedyny „uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany” (Psalm 147.3; tłum. Biblia Warszawska).

Wydarzenia w życiu Joba mogą być najwcześniejszym biblijnym opisem dotyczącym złamanego serca. Jednego dnia Job stracił swoje dzieci, prawie wszystko co posiadał, swoje zdrowie i swoje środki utrzymania. Jaka była reakcja Joba? "Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę; potem padł na ziemię i oddał pokłon, i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione" (Ks. Joba 1.20-21; tłum. Biblia Warszawska). Job zasmucił się. Jednak wielbił Boga i pozostał wierny. Chociaż miał wątpliwości w kwestii Bożej dobroci w tych okropnych wydarzeniach, poprzez tą próbę przybliżył się do Boga dzięki Bożemu objawieniu o Nim samym (Ks. Joba 42.1-5). Job nauczył się tego, co wszyscy wierzący poprzez złamane serce- Bóg jest wierny, dobry i godzien zaufania.

Dawid, człowiek według Bożego serca, przeszedł wiele rozdzierających serce okoliczności. Za każdym razem odzyskiwał siły i stawał się silniejszym Bożym mężem. Psalm 34 daje nam przykład tego jak Dawid przezwyciężył załamanie serca dzięki zawołaniu do Pana. Zauważ pierwszy krok: "Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich" (Psalm 34.5; tłum. Biblia Warszawska). Dawid wiedział, "Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu" (Psalm 34.19; tłum. Biblia Warszawska). Na koniec wyraził swoją pewność w Bożej miłości jaką każdy wierzący może mieć: "Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich" (Psalm 34.20; tłum. Biblia Warszawska).

Ktoś może zapytać w chwili rozpaczy, "On może pomógł Dawidowi, ale czy Bóg dba o mnie?" Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! "On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?" (Rzymian 8.32). Cóż za pocieszenie, płynie z Bożego Słowa "Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę" (Hebrajczyków 13.5; tłum. Biblia Warszawska). Bóg jest zawsze blisko, aby pocieszyć wierzącego. "Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza" (2 Koryntian 1.3-4; tłum. Biblia Warszawska). Bóg, który nie może kłamać, obiecał że przejdzie z nami przez nasze próby. "Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię" (Ks. Izajasza 43.2; tłum. Biblia Warszawska).

Bóg nigdy nie zawiódł nikogo ze swojego ludu, gdy wołali do Niego, i nie zawiedzie załamanego chrześcijanina, który dzisiaj do Niego woła. On może nie zawsze odpowiedzieć dokładnie w sposób w jaki byśmy chcieli, ale odpowiada zgodnie z Jego doskonałą wolą i czasem i, gdy oczekujemy na odpowiedź, Jego łaska jest wystarczająca (2 Koryntian 12.9).

Na koniec, ci, którzy należą do Chrystusa i zmagają się ze złamanym sercem muszą wiedzieć, że Bóg ich kocha i to, że Jego miłość jest bezwarunkowa. Wyobraź sobie smutek jakiego doświadczał Bóg Ojciec gdy był świadkiem ukrzyżowania swojego Syna na krzyżu. Cóż za niesamowita miłość! Ten sam Bóg jest tutaj, aby pocieszyć złamanych na sercu i odnowić radość ich zbawienia.

© Copyright Got Questions Ministries