www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co oznaczy wzrastanie w wierze dla chrześcijanina?

Odpowiedź:
Mamy nakaz w Piśmie Świętym, "Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa" (2 Piotra 3.18). Wzrastanie to jest duchowy rozwój, wzrastanie w wierze.

Z chwilą, gdy przyjmujemy Chrystusa jako swojego Zbawiciela, rodzimy się na nowo duchowo w rodzinie Bożej. Ale tak jak niemowlęta potrzebują odżywczego mleka do wzrostu i dobrego rozwoju, tak też narodzony na nowo chrześcijanin potrzebuje duchowego pokarmu do wzrostu. "Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu" (1 Piotra 2.2-3). Meko użyte w Nowym Testamencie jest symbolem tego co jest podstawą życia chrześcijańskiego.

Ale gdy dziecko wzrasta, jego dieta się zmienia i zaczyna również obejmować pokarmy stałe. Mając to na uwadze, przeczytaj jak autor listu do Hebrajczyków poucza chrześcijan: "Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem; pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego" (Hebrajczyków 5.12-14). Paweł widział ten sam problem z wierzącymi w Koryncie; nie wzrośli w swojej wierze i mógł im dać jedynie "mleko", ponieważ nie byli gotowi na stały pokarm (1 Koryntian 3.1-3).

Analogia pomiędzy fizycznym dzieckiem a dzieckiem duchowym załamuje się, gdy uświadomimy sobie jak każde dziecko dorasta. Naturalne dziecko karmione jest przez rodziców i wzrost jest naturalny. Ale dziecko duchowe będzie jedynie wzrastało tak bardzo jak celowo będzie czytało, wykonywało i stosowało Słowo Boże w swoim życiu. Wzrost jest zależny od niego. Są chrześcijanie, którzy zostali zbawieni wiele lat temu, ale duchowo nadal są dziećmi. Nie potrafią zrozumieć głębszych prawd Słowa Bożego.

Co powinna zawierać dieta chrześcijańska? Słowo Boże! Prawdy nauczane w Biblii są pełnowartościowym pokarmem dla chrześcijan. Piotr napisał, że Bóg obdarzył nas wszystkim czego potrzebujemy do życia poprzez nasze (wzrastające) poznanie Jego. Przeczytaj uważnie 2 Piotra 1.3-11, gdzie Piotr wymienia cechy charakteru, które trzeba dodać do naszego początkowego punktu wiary, aby nastąpiła dojrzałość i bogate przyjęcie w wiecznym królestwie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

© Copyright Got Questions Ministries