www.gotquestions.org/PolskiCo Biblia mówi o seksualnym wykorzystywaniu dzieci?

Odpowiedź:
Wykorzystywanie seksualne dziecka jest godną ubolewania rzeczywistością życia w świecie dotkniętym grzechem. Psychologiczne, emocjonalne, duchowe i fizyczne skutki molestowania pozostają długo po jego wystąpieniu. Biblia stanowczo sprzeciwia się krzywdzeniu dzieci, grzechom seksualnym i wszelkiego rodzaju perwersjom. Daje też nadzieję na uzdrowienie i przebaczenie.

Dlaczego dochodzi do wykorzystywania seksualnego dzieci?

Krótka odpowiedź na pytanie "dlaczego" dochodzi do molestowania jest taka, że żyjemy w świecie naznaczonym grzechem. Często ci, którzy molestują dzieci, sami byli molestowani. Być może zostały również zranione w inny sposób i decydują się na wiktymizację dzieci, próbując odzyskać poczucie władzy lub wartości. Często wykorzystywanie seksualne jest błędną próbą znalezienia intymności. Niezależnie od emocjonalnej, rodzinnej lub psychologicznej historii molestującego, wykorzystywanie seksualne jest złem.

Molestowanie lub wykorzystywanie seksualne NIGDY nie jest winą molestowanego dziecka. Wiele ofiar molestowania doświadcza wstydu i poczucia winy. Jednak dzieci nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za przestępstwa popełnione przeciwko nim. Nie oznacza to, że ofiary molestowania są zwolnione z odpowiedzialności za własne działania, w tym te, które są wynikiem blizn po molestowaniu. Nie ma jednak nic wstydliwego w byciu wykorzystywanym. Wstyd powinien pojawiać się u sprawcy, a nie ofiary.

Co Biblia mówi o wykorzystywaniu seksualnym dzieci?

Troska o dzieci jest wysoko postawiona w Biblii. Na przykład, Jakuba 1.27 mówi, że troska o dzieci w potrzebie podoba się Bogu: "Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat." (tłum. Biblia Warszawska). Efezjan 6.4 mówi: "A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana." Psalm 127.3 nazywa dzieci "dziedzictwem od Pana". Interakcje Jezusa z dziećmi (zwłaszcza w Ew. Mateusza 18) pokazują, jaką wartość Bóg przywiązuje do dzieci. Biblia często mówi o trosce o słabych, biednych i potrzebujących - w tym o zagrożonych dzieciach (Ks. Przyp. Salomona 14.31; 17.5; 19.17; 31.8-9). Naśladowcy Chrystusa są konsekwentnie wzywani do kochania innych. Molestowanie dziecka w żaden sposób nie może być mylone z miłością.

Biblia zdecydowanie sprzeciwia się również grzechowi seksualnemu. Seks jest darem danym przez Boga, przeznaczonym dla małżeństwa. Wszelkiego rodzaju perwersje seksualne są zdecydowanie potępiane. Seksualna napaść na dziecko nigdy nie jest usprawiedliwiona; zawsze jest zła.

Jak mogę dojść do uzdrowienia po molestowaniu seksualnym?

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, jest molestowany lub podejrzewasz molestowanie, musisz skontaktować się z odpowiednimi władzami. Jeśli byłeś wykorzystywany jako dziecko i podejrzewasz, że sprawca nadal krzywdzi innych, zgłoś to. Prawdopodobnie konieczna będzie interwencja medyczna, prawna i psychologiczna. Dzieci nigdy nie powinny być pozostawiane w sytuacjach, w których dochodzi do nadużyć. Informacje na temat procedur zgłaszania można uzyskać w lokalnym wydziale pomocy społecznej.

Jest nadzieja i uzdrowienie w Chrystusie, nawet dla tych, którzy byli wykorzystywani seksualnie jako dzieci. Droga do uzdrowienia będzie wyglądać inaczej dla każdej osoby. Rozpoczyna się ona od rozpoznania nadużycia i szkód, jakie ono wyrządziło. Uzdrowienie trwa, gdy osoba molestowana uczy się ufać Jezusowi i powierzać Mu swój ból. Droga ta jest długa i będzie wymagać bezpiecznych towarzyszy, takich jak doradca, pastor i kochający członkowie rodziny.

Nasz Zbawiciel, Jezus, powiedział, że On jest wypełnieniem tego proroctwa: "Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana" (Ew. Łukasza 4.18-19; tłum. Biblia Warszawska). Medytuj nad tymi słowami.

Psalm 72.12-14 zachęca tych, którzy cierpią, by wzywali Pana: "Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, I ubogiego, który nie ma pomocy. Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi dusze biednych. Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, Bo krew ich jest droga w oczach jego" (zob. także Psalm 22.24 i Psalm 34.18). Potrzeba wiary, by ufać, że Bóg widzi i troszczy się o nas. Dojście do akceptacji, a nawet przebaczenia sprawcy wymaga czasu, Bożej łaski i wysiłku. Ale jest to możliwe. W Jezusie jest uzdrowienie i wolność. Wołaj do Boga w swoim cierpieniu.

Czy mogę otrzymać przebaczenie, jeśli wykorzystałem seksualnie dziecko?

Tak. Bóg jest łaskawy i miłosierny. Żaden grzech nie jest poza Jego możliwością przebaczenia (zob. Rzymian 5.20). Jezus przyszedł, aby oczyścić ze wszystkich grzechów: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim" (Ew. Marka 3.28). Kiedy rozpoznajemy nasz grzech, odwracamy się od niego i wołamy do Boga, On przebacza. Często osoby krzywdzące innych, same były krzywdzone. Oprócz Bożego przebaczenia, potrzebują oni profesjonalnej pomocy w powstrzymaniu swoich zachowań, wyleczeniu się z własnych ran z przeszłości i szukaniu przebaczenia od tych, których zranili.

Molestowanie dzieci to smutna rzeczywistość, ale nie jest ona poza Bożą zdolnością do przezwyciężenia. Bóg może odkupić i uzdrowić. Chwalimy Tego, "który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy" (Efezjan 3.20). To "więcej" między innymi zawiera uzdrowienie i przebaczenie.