www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy podczas Wieczerzy Pańskiej powinniśmy używać wina czy soku winogronowego?

Odpowiedź:
Pytanie odnośnie tego, czy dopuszczalne jest, abyśmy podawali (i/lub przyjmowali) wino podczas Wieczerzy Pańskiej jest wciąż poddawany dyskusjom wśród chrześcijan. Gdy badamy ten temat, nie zapominajmy co ma ważniejsze znaczenie, a co dotyczy tego, co reprezentuje kielich- przelaną krew naszego Pana i Zbawiciela, ustanawiając Nowe Przymierze.

Po pierwsze, ogólny pogląd dotyczący wina pojawia się w Piśmie Świętym. Wino bez wątpienia było spożywane za czasów starotestamentowych. Po raz pierwszy czytamy o użyciu wina (a raczej nadużyciu), gdy Noe się upił i leżał odkryty w swoim namiocie (1 Księga Mojżeszowa 9.21). Później czytamy o królu Melchisedeku, który podawał wino Abrahamowi (1 Księga Mojżeszowa 14.17-18). W 2 Księdze Mojżeszowej 29.40 Bóg nakazuje, aby stosować wino jako element całego systemu ofiarniczego. Gdy Dawid został wybrany na króla, jego ludzie świętowali przez trzy dni, jedząc i pijąc wino (1 Księga Kronik 38-40). W rzeczywistości Psalm 104.15 mówi nam, że wino „rozwesela serce człowieka.” Mamy również obietnicę, że Pan przygotuje ucztę dla swojego ludu, bankiet „ze starych, dobrze wystanych win” (Księga Izajasza 25.6).

W Nowym Testamencie, pierwszym cudem Jezusa dokonanym podczas wesela w Kanie Galilejskiej była zamiana wody w wino (Ew. Jana 2.1-11). A nasz Pan nie tylko sam pił wino (Ew. Łukasza 7.34), ale powiedział, że będzie je pił z nami w niebie (Ew. Mateusza 26.29). Poza tym, apostoł Paweł zalecił Tymoteuszowi, aby częściej pił wino zamiast wody, by tym samym uniknąć problemów z żołądkiem (1 Tymoteusza 5.23).

(Mimo, iż Biblia w wielu miejscach wspomina o winie, to jednak w jasny sposób stwierdza, że pijaństwo jest niedopuszczalne. Efezjan 5.18 zwięźle to określa: „Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość…”).

Zatem zwolennicy picia wina podczas Wieczerzy mają fragmenty, które mogą wesprzeć ich pogląd, a powyższe przykłady (za wyjątkiem Noego) pokazują jak wino może być dobrą rzeczą, jeśli używane jest z rozwagą.

Ci, którzy mają przekonanie, że podczas Wieczerzy nie powinno używać się wina, również mają fragmenty Pisma Świętego, które mogą przytoczyć na potwierdzenie swojego stanowiska. Zobacz na przykład ostrzeżenia przeciwko piciu wina w Przypowieściach Salomona 4.17b; 20.1 oraz 23.29-32. A w 3 Księdze Mojżeszowej 10.9 Pan mówi Aaronowi, że on i jego synowie mają nie pić wina, gdy wchodzą do Namiotu Zgromadzenia, pod karą śmierci.

Czy podczas Wieczerzy Pańskiej powinien być sok winogronowy czy wino? Nie ma jednej i jedynie słusznej zasady biblijnej, która stwierdzałaby czy jedno z nich jest preferowane lub bardziej akceptowane. W gruncie rzeczy, fragmenty mówiące o Wieczerzy Pańskiej nigdy nie wspominały „wina” czy „soku winogronowego”; po prostu odnosiły się do „kielicha.” Istnieje jednak kilka praktycznych kwestii, które należy rozsądzić. Jeśli obecność alkoholu będzie w jakikolwiek sposób rozpraszała, to jest to ważna kwestia do przemyślenia. Przecież żaden kościół nie chce, aby ktoś nie uczestniczył w pamiątce Wieczerzy tylko dlatego, że przeciwny jest spożywaniu alkoholu. Zalecenie Chrystusa dla kościoła brzmiało, „czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją” (1 Koryntian 11.25). Szkoda byłoby, aby obecność wina powodowała u kogoś rozproszenie i tym samym, zlekceważenie nakazu Chrystusa.

Nigdzie w Słowie Bożym nie znajdujemy wymogu odnoszącego się do poziomu fermentacji odnośnie trunku znajdującego się w kielichu. Nie mniej jednak, jeśli ktoś ma silne przekonanie odnośnie powyższych wątpliwości i tego, co przynosi Zbawicielowi chwałę, dobrze jest podążać zgodnie z własnymi przekonaniami. Ale nie powinniśmy zapominać, co symbolizuje kielich i nie oceniać brata czy siostry w Chrystusie w świetle własnej opinii i przekonań na ten temat.


© Copyright Got Questions Ministries