www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy będzie wielkie odstępstwo podczas czasów ostatecznych?

Odpowiedź:
Biblia wskazuje, że będzie wielka apostazja podczas czasów ostatecznych. "Wielka apostazja" wspomniana jest w 2 Tesaloniczan 2.3. Apostazja jest buntem, porzuceniem prawdy. Czasy ostateczne obejmują całkowite odrzucenie Bożego objawienia, dalsze "odstępstwo" już upadłego świata.

Powodem dla którego Paweł napisał list do Tesaloniczan była chęć poprawienia niektórych błędów dotyczących czasów ostatecznych, jakie usłyszeli wierzący od fałszywych nauczycieli. Pośród fałszywych twierdzeń było to "jakoby już nastawał dzień Pański" (2 Tesaloniczan 2.2; tłum. Biblia Tysiąclecia). Chrześcijanie w Tesalonice bali się, że Jezus już przyszedł, że ominęli pochwycenie i że teraz byli w ucisku. Paweł już wyjaśnił im kwestię pochwycenia w swoim pierwszym liście (1 Tesaloniczan 4.16-17). Paweł pisze swój drugi list, aby ich zapewnić, że w przeciwieństwie do tego co usłyszeli i pomimo prześladowań jakie znosili, "dzień Pański" jeszcze nie przyszedł.

W 2 Tesaloniczan 2.3 Paweł jasno to wyraża, że dzień Pański, czas światowego sądu (Ks. Izajasza 13.6; Ks. Abdiasza 1.15), nie wydarzy się, dopóki nie wydarzą się dwie rzeczy. Po pierwsze, odstępstwo czy wielka apostazja muszą się pojawić. Po drugie, "syn zatracenia" musi się objawić, znany również jako antychryst. Jak tylko ta osoba się ujawni, to czasy ostateczne rzeczywiście nastąpią. Liczne spekulacje na temat tożsamości syna zatracenia, począwszy od I wieku, obejmowały Kaligulę, Kajusza Cezara, Mahometa, Napoleona i dowolną liczbę rzymskich papieży. Żaden z nich nie był antychrystem.

Syn zatracenia, zgodnie z 2 Tesaloniczan 2.4 (tłum. Biblia Tysiąclecia) jest tym, "który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem." Najwidoczniej jeszcze się to nie wydarzyło; nikt od czasów Pawła nie ustanowił siebie Bogiem w żydowskiej świątyni. Minęło dwa tysiące lat od czasu napisania listu i "dzień Pański" jeszcze nie nastał. Paweł zapewnia nas, że to nie nadejdzie, zanim najpierw nie nastąpi odstępstwo.

Greckie słowo przetłumaczone jako "bunt" czy "odstępstwo" w wersecie 3 to apostazja. Odnosi się do ogólnego odejścia od prawdziwego Boga, Biblii i wiary chrześcijańskiej. Każdy wiek ma swoich odstępców, ale odejście w czasach ostatecznych będzie całkowite i ogólnoświatowe. Cała ziemia będzie zbuntowana przeciwko Bogu i Chrystusowi. Każdy zamach stanu wymaga przywódcy i do tej globalnej apostazji wkroczy antychryst. Wierzymy, że będzie to miało miejsce po tym jak kościół zostanie pochwycony z ziemi.

Jezus ostrzegał uczniów odnośnie ostatnich dni w Ew. Mateusza 24.10-12: "I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie." To jest charakterystyka wielkiej apostazji czasów ostatecznych.

© Copyright Got Questions Ministries