www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Skąd mogę wiedzieć, czy jestem zakochany?

Odpowiedź:
Nasza ludzka natura pokazuje nam, że miłość nie jest niczym więcej innym niż emocja. Podejmujemy decyzje oparte na naszych emocjach i nawet bierzemy ślub, ponieważ czujemy się "zakochani". Oto dlaczego około połowa z małżeństw kończy się rozwodem. Biblia naucza, że prawdziwa miłość nie jest emocją, która może nagle wybuchnąć albo przejść, ale jest decyzją. Nie mamy kochać tylko tych, którzy nas kochają, ale powinniśmy kochać nawet tych, którzy nienawidzą nas, podobnie jak Chrystus kocha tych, którzy Go nie kochali (Ewangelia wg św. Łukasza 6:35). „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” (1 List św. Pawła do Koryntian 13: 4 - 7).

Może być bardzo łatwo zakochać się w kimś, ale zanim zdecydujemy, że nasz „miłosny radar” poprowadzi nas we właściwym kierunku, należy postawić sobie pewne pytania. Po pierwsze, czy ta osoba jest wierząca, czy oddała swoje życie Chrystusowi i uwierzyła, że jedynie w Nim jest jej zbawienie? Również, jeżeli chcemy dać serce i emocje jednej osobie, powinniśmy się zastanowić, czy jesteśmy skłonni uznać tę osobę za ważniejszą od wszystkich innych ludzi, i sprawić, by relacja, którą mamy z osobą poślubioną, była druga zaraz po Bogu? Biblia mówi, że kiedy dwie osoby biorą ślub, stają się jednym ciałem (Księga Rodzaju 2:24, Ewangelia wg św. Mateusza 19: 5).

Inna kwestia, którą powinniśmy rozważyć, to czy ta osoba jest dobrym kandydatem na potencjalnego towarzysza. Czy ona już uznała Boga za kogoś najważniejszego w życiu? Czy będzie zdolna do tego, by poświęcić czas i energię, by budować relacje i małżeństwo przez całe życie? Czy jest kimś, kogo chciałbyś poślubić? Kiedy jesteśmy zakochani, jesteśmy często zaślepieni, ale jest ważne, byśmy rozpoznali, czy idziemy za naszymi emocjami, czy też idziemy zgodnie z Bożym planem dla naszego życia.

© Copyright Got Questions Ministries