www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy wiara w wieczne bezpieczeństwo jest biblijna?

Odpowiedź:
Kiedy ludzie uznają Chrystusa za swojego Zbawiciela, otrzymują relację z Bogiem, która gwarantuje ich wieczne zbawienie. 24 werset Listu Judy zapewnia: „Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały”. Moc Boga trzyma wierzącego i dlatego nie może on odpaść od Boga. To On, nie my, powoduje, że staniemy przed Jego chwalebną obecnością. Nasze wieczne bezpieczeństwo jest wynikiem tego, że Bóg trzyma nas, to nie my utrzymujemy nasze zbawienie.

Pan Jezus Chrystus rzekł o nas, swoich owcach: „I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.” (Ewangelia wg św. Jana 10:28-29). Zarówno Jezus jak i Ojciec trzymają nas mocno w swoich dłoniach. Kto mógłby wyrwać nas z tego uścisku Ojca i Syna?

List do Efezjan 4:30 mówi nam, że wierzący są „zapieczętowani na dzień odkupienia”. Gdyby wierzący nie mieli poczucia wiecznego bezpieczeństwa, pieczęć nie zostałaby otwarta w dzień odkupienia, ale już w chwili grzechu, odstępstwa czy niedowierzania. Ewangelia wg Jana 3:15-16 mówi, że każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie „miał życie wieczne”. Gdy obiecuje się komuś życie wieczne, a potem się je odbiera, to wcale nie było ono „wieczne”. Jeśli wieczne bezpieczeństwo nie jest prawdziwe, to obietnica życia wiecznego zawarta w Biblii również byłaby fałszywa.

Najmocniejszym argumentem przemawiającym za tym, że nasze zbawienie jest bezpieczne, jest List do Rzymian 8:38-39: „Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Nasze wieczne bezpieczeństwo polega na Bożej miłości do tych których On odkupił. Nasze wieczne bezpieczeństwo jest wykupione przez Chrystusa, obiecane przez Ojca, i zapieczętowane przez Ducha Świętego.

© Copyright Got Questions Ministries