www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie rzeczy w tym świecie mają prawdziwie wieczną wartość?

Odpowiedź:
Jest rzeczą oczywistą, że jedynymi rzeczami o wiecznej wartości na tym świecie są te, które są wieczne. Życie na tym świecie jest tymczasowe, a nie wieczne, i dlatego, jedyną rzeczą tego świata, która ma wieczną wartość jest to, że trwają przez wieki. Oczywiste jest, że najważniejszą rzeczą w tym świecie, która ma prawdziwą wieczną wartość, jest relacja z Jezusem Chrystusem, będącym dobrowolnym darem życia wiecznego otrzymanego jedynie dzięki niemu dla wszystkich, którzy wierzą (Ew. Jana 3.16). Również Jezus powiedział, "Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Ew. Jana 14.6). Każdy będzie gdzieś żył na wieki, chrześcijanie jak i niechrześcijanie. I jedynym wiecznym przeznaczeniem, innym aniżeli tym w niebie z Chrystusem jest to, które zapewnia wieczną karę dla tych, którzy go odrzucą (Ew. Mateusza 25.46).

Jeśli chodzi o obfitość dóbr materialnych, które oferuje ten świat, a których wielu tak wytrwale poszukuje, Jezus nauczył nas, abyśmy nie gromadzili dla siebie ziemskich skarbów, które można zniszczyć lub ukraść (Ew. Mateusza 6: 19–20). W gruncie rzeczy, nic nie przynieśliśmy na ten świat i nic nie możemy z niego zabrać. A jednak nasze podstawowe wartości chrześcijańskie często są pomijane w naszym pilnym dążeniu do sukcesu i komfortu materialnego, i w ferworze naszych ziemskich starań często zapominamy o naszym Bogu. Mojżesz odnosił się do tej kwestii 3500 lat temu, gdy jego lud miał wejść do Ziemi Obiecanej. Ostrzegał ich, aby nie zapominali o swoim Bogu, bo wiedział że kiedy „zbudują piękne domy i osiądą", ich serca staną się dumne i zapomną o Nim (5 Ks. Mojżeszowa 8.12-14). Z pewnością nie ma wiecznej wartości w życiu dla siebie samego, zabiegając o to, aby dostać od życia wszystko to co możemy, jak system tego świata chciałby nam to wmówić.

To, co robimy z naszym życiem w trakcie tego niezwykle krótkiego czasu jaki jesteśmy tutaj na ziemi, może mieć znaczenie wartości wiecznej. I chociaż Pismo Święte jasno wskazuje, że nasze ziemskie dobre uczynki nas nie zbawią czy nie uratują (Efezjan 2.8-9), to jednak równie wyraźne jest to, że zostaniemy wiecznie nagrodzeni zgodnie z tym, co uczyniliśmy tutaj na ziemi. Jak powiedział sam Chrystus, "Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego" (Ew. Mateusza 16.27). Rzeczywiście chrześcijanie są Bożym dziełem "stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili" (Efezjan 2.10, podkreślenie dodane). Te "dobre uczynki" odnoszą się do służenia Panu najlepiej jak potrafimy tym, czym nas obdarzył z pełną zależnością wobec niego.

Apostoł Paweł omawia wartość uczynków, które mogą przynieść wieczne nagrody. Porównując chrześcijan do "budowniczych" i wartość naszych uczynków z materiałami budowniczymi, Paweł informuje nas, że dobre materiały, które przetrwają Boże próby w ogniu i mają wieczną wartość są "złotem, srebrem i cennymi kamieniami", podczas gdy używanie gorszych materiałów "drewna, siana i słomy", aby budować na fundamencie, którym jest Chrystus nie mają wartości wiecznej i nie zostaną nagrodzone (1 Koryntian 3.11-13). W gruncie rzeczy, Paweł mówi nam, że nie wszystko co robimy, nie wszystkie nasze uczynki, zasługują na nagrody.

Istnieje wiele sposobów, aby nasza służba Panu przyniosła nam nagrody. Po pierwsze, powinniśmy rozpoznawać, że każdy prawdziwie wierzący został oddzielony przez Boga i dla Boga. Gdy otrzymaliśmy Boży dar zbawienia, otrzymaliśmy określone duchowe dary (1 Koryntian 12.7, 11). I jeśli myślimy, że nasze dary są bez znaczenia, powinniśmy pamiętać, że tak jak powiedział Paweł do kościoła w Koryncie, ciało Chrystusa tworzy wiele części (1 Koryntian 12.14). I "Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał [...] Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze" (1 Koryntian 12.18- 22, podkreślenie dodane). Jeśli korzystasz ze swoich darów duchowych, odgrywasz istotną rolę w ciele Chrystusa i robisz to, co ma wieczną wartość.

Każdy członek ciała Chrystusa może mieć znaczący wpływ, gdy będziemy w pokorze szukać tego, co wzmacnia/ buduje ciało i wywyższa Boga. Rzeczywiście, każda mała rzecz może coś dodać do pięknej mozaiki tego co może uczynić Bóg, gdy każdy będzie wykonywał swoją część. Pamiętaj, na ziemi Chrystus nie ma ciała prócz naszego, żadnych rąk prócz naszych i żadnych nóg prócz naszych. Dary duchowe są Bożym sposobem zarządzania jego łaską dla innych. Gdy okazujemy naszą miłość do Boga poprzez posłuszne przestrzeganie jego nakazów, gdy trwamy w wierze, pomimo wszelkich przeciwności i prześladowań, gdy w jego imieniu okazujemy miłosierdzie biednym, chorym i mniej szczęśliwym i gdy pomagamy przejść ból i cierpienie, które jest wkoło nas, to rzeczywiście budujemy "złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami", które prawdziwie mają wieczną wartość.

© Copyright Got Questions Ministries