www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy mieć wiarę w Jezusa?

Odpowiedź:
Wielu ludzi mówi o "posiadaniu wiary w Jezusa", ale co to właściwie oznacza? Biblia używa wyrażenia "wiara w Jezusa" równoznacznie z ufaniem Jezusowi jako Zbawicielowi. Rzymian 3.22-23 mówi, "to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej." Gdy zawierzamy Jezusowi, wierzymy w Niego, a Bóg udziela nam Jego sprawiedliwości.

Posiadanie wiary w Jezusa oznacza ufaniu Jemu. Po prostu. Bez obiekcji. Pewnego razu, zanim Jezus uleczył dwóch ślepych mężczyzn, zapytał ich, "Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Odpowiedzieli, "Tak jest, Panie!", a On ich uzdrowił "według [ich] wiary" (Ew. Mateusza 9.28-29). Mężczyźni po prostu zaufali mocy i dobroci Pana i odzyskali wzrok.

Kiedy człowiek wierzy w Jezusa, oznacza to, że wierzy, kim jest Jezus (Bogiem w ludzkiej postaci) i ufa temu, co Jezus uczynił (umarł i zmartwychwstał). Ta wiara w osobę i dzieło Chrystusa jest tym, co zbawia (zobacz Rzymian 10.9-10; 1 Koryntian 15.3-4). "Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził" (1 Jana 5.1).

Ew. Jana 3.16 mówi, "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Kluczem jest wiara, w odpowiedzi na Bożą miłość. Każdy, kto pokłada wiarę w Jezusie ma obietnicę życia wiecznego.

Bez wiary w Jezusa pozostajemy w grzechu i nie możemy być przyjęci do Bożej obecności w Jego doskonałym niebie. Z wiarą w Jezusa, otrzymujemy dostęp do Ojca jako Boże dzieci (Ew. Jana 1.12).

Posiadanie wiary w Jezusa jest odrzuceniem innych sposobów zbawienia. Nie możemy wierzyć w Jezusa i dodatkowo w cokolwiek innego. Pokładamy ufność jedynie w Jezusie. "I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni" (Dz. Apostolskie 4.12). Zbawienie jest wyłączne. Jezus jest jedyną drogą (Ew. Jana 14.6).

Czy gotowy jesteś złożyć swoją ufność w Jezusie? Czy ufasz mu, że On Cię uratuje? Nie ma szczególnej modlitwy, którą musisz się pomodlić. Możesz jednak odpowiedzieć już teraz modlitwą podobną do tej:

„Drogi Boże, zdaję sobie sprawę, że jestem grzesznikiem i nigdy nie mógłbym dotrzeć do nieba dzięki własnym dobrym uczynkom. W tej chwili pokładam swoją wiarę w Jezusie Chrystusie jako Synu Bożym, który umarł i zmartwychwstał, aby dać mi życie wieczne. Ufam tylko Jezusowi. Proszę wybacz mi moje grzechy i pomóż mi żyć dla Ciebie. Dziękuję za przyjęcie mnie (do rodziny Bożej) i obdarowanie mnie życiem wiecznym.”

Czy podjąłeś decyzję dla Chrystusa, dzięki temu co tutaj przeczytałeś? Jeśli tak, proszę kliknij przycisk "Dzisiaj przyjąłem Chrystusa."

© Copyright Got Questions Ministries