www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy upamiętanie jest zmianą myśli czy odwróceniem się od grzechu?

Odpowiedź:
Technicznie ujmując, upamiętanie jest zmianą myśli, a nie odwróceniem się od grzechu. Greckie słowo przetłumaczone jako "upamiętanie" to metanoia, i znaczenie jest proste "zmiana myśli." W powszechnym użyciu jednak, często mówimy o upamiętaniu jako "odwróceniu się od grzechu." Istnieje dobry powód do tego.

Upamiętanie jest często łączone ze zbawieniem w Piśmie Świętym. Co dzieje się, gdy Duch Święty rozpoczyna swoje dzieło przyprowadzenia człowieka do zbawienia? Duch Święty daje grzesznikowi osobiste zrozumienie i niezachwiane przekonanie, że fakty odnośnie jego stanu duchowego są prawdziwe. Fakty te to jego osobisty grzech, wieczna kara z powodu jego grzechu, zastępczej natury cierpienia Jezusa za jego grzechy i potrzeba wiary w Jezusa, że go uratuje od jego grzechu. Od tego dzieła przekonywania Ducha Świętego (Ew. Jana 16.8), grzesznik pokutuje- następuje przemiana jego umysłu- odnośnie grzechu, Zbawiciela i zbawienia.

Gdy osoba pokutująca zmienia swoje myślenie o grzechu, ta przemiana umysłu w naturalny sposób prowadzi do odwrócenia się od grzechu. Grzech nie jest już pożądany ani zabawny, ponieważ grzech sprowadza potępienie. Skruszony grzesznik zaczyna brzydzić się swoimi przeszłymi występkami. I poszukuje dróg, aby zmienić swoje zachowanie (zobacz Ew. Łukasza 19.8). Zatem, ostatecznie, efektem tej zmiany myśli odnośnie grzechu są dobre uczynki. Grzesznik odwraca się od grzechu zwracając się do wiary w Zbawiciela, a wiara przejawia się w działaniu (zobacz Jakuba 2.17).

Zmiana myśli (upamiętanie) nie jest dokładnie tym samym co aktywne odwrócenie się od grzechu i widoczne przejawy dobrego postępowania, ale jedno prowadzi do drugiego. W ten sposób, upamiętanie jest związane z odwróceniem się od grzechu. Gdy ludzie mówią o upamiętaniu jako odwróceniu się od grzechu (raczej niż zmianie umysłu), używają figury retorycznej zwanej metonimią. W metonimii nazwę pojęcia zastępuje się słowem sugerowanym przez oryginał.

Metonimia jest dość powszechna w języku potocznym. Na przykład wiadomości, które zaczynają się od „Brazylia wydała dziś oświadczenie”, używają metonimii, ponieważ nazwa kraju zastępuje nazwę organu zarządzającego lub przywódcy, który faktycznie złożył oświadczenie.

W Biblii możemy zobaczyć inne przykłady metonimii. W Ew. Marka 9.17 ojciec stwierdza, że jego syn ma „ducha niemego”. Sam zły duch nie jest niemy. Zły duch sprawił, że chłopiec był niemy. Nazwa ducha pochodzi od wywołanego przez niego efektu: nieme dziecko. Metonimia zastępuje tutaj przyczynę skutkiem. Podobnie użycie słowa upamiętanie w znaczeniu „odwrócenie się od grzechu” zastępuje przyczynę skutkiem. Przyczyną jest upamiętanie, zmiana umysłu; efektem jest odwrócenie się od grzechu. Słowo zostaje zastąpione powiązanym pojęciem. To metonimia.

Podsumowując, upamiętanie jest zmianą umysłu. Ale pełne biblijne zrozumienie upamiętania wykracza poza to znaczenie. W odniesieniu do zbawienia upamiętanie jest zmianą myślenia z życia pełnego grzechu by odrzucić grzech i z odrzucenia Chrystusa do wiary w Chrystusa. Takie upamiętanie jest czymś, co tylko Bóg może sprawić (Ew. Jana 6.44; Dz. Apostolskie 11.18; 2 Tymoteusz 2.25). Dlatego prawdziwa biblijna pokuta zawsze spowoduje zmianę zachowania. Może nie od razu, ale nieuchronnie i stopniowo.

© Copyright Got Questions Ministries