www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że żyjemy w upadłym świecie?

Odpowiedź:
Słowo upadły użyte jest w Biblii, aby opisać kogoś lub coś duchowego i moralnie zdeprawowanego. Izrael jest opisany jako "upadły" (Ks. Amosa 5.2), tak jak aniołowie (Ks. Izajasza 14.12; Ks. Objawienia 12.4) oraz chwała ludzkości (1 Piotra 1.24). Każdy z nich upadł z wyżyn dobrej woli Bożej względem nich, popadł w grzech i dlatego podlega sprawiedliwemu gniewowi Bożemu. Ci, którzy są w stanie upadku, ponoszą poniżające i śmiertelne duchowe, moralne i społeczne konsekwencje grzeszności.

Kilka fragmentów biblijnych mówi o tego rodzaju upadku: 1 Koryntian 10.12 ostrzega naśladowców Chrystusa, "A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł." Upadanie w grzech jest przeciwieństwem wzrastania w sprawiedliwości. W Ks. Objawienia 2.5, Jezus mówi o kościele w Efezie, który porzucił swoją pierwszą miłość: "Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz..."

Wszyscy ludzie są w stanie upadku:

* w odniesieniu do przyjaźni z Bogiem w swojej dumie oddalają się od niego i są wrogo usposobieni wobec niego; to pozostawia nas chorymi i umierającymi w każdej sferze naszej osobowości, każdej części ciała (1 Ks. Mojżeszowa 2.16; 3.2-19; 2 Ks. Mojżeszowa 15.26; 5 Ks. Mojżeszowa 30.15-20).

* w odniesieniu do naszego pełnego odbicia Jego podobieństwa, obraz ten jest zniszczony, zniekształcony, cierpimy z powodu naszego upadku (1 Ks. Mojżeszowa 15.19; Rzymian 1.14-2.16; Rzymian 3.9-20)

* w odniesieniu do radosnego posłuszeństwa zasadom Bożym, sprzeciwiamy się wypełniać jego najwyższy plan dla naszego życia, tkwimy w bezprawnym buncie doświadczając ciągłej frustracji oraz walki na każdym poziomie społecznym (1 Ks. Mojżeszowa 3.14-16; Jakuba 4.1-10).

* w odniesieniu do piękna, spokoju i witalności bogobojnego życia rodzinnego popadamy w szambo pomieszania tożsamości seksualnej, kłótni domowych i bezcelowości (1 Ks. Mojżeszowa 3.16; Rzymian 1.14-2.16; Galacjan 5.19-21).

* w odniesieniu do panowania jako powierników świata Bożego uwikłani jesteśmy w samolubnej eksploatacji ziemi i wynikającej z niej katastrofy ekologicznej (1 Ks. Mojżeszowa 3.17-19; Ks. Kaznodziei 5.8-17; Ks. Aggeusza 1.6).

* w odniesieniu do poznania Bożego i jego oświecenia prawdą, ogarnięci jesteśmy mrokiem ignorancji i zmieszania zdeprawowanych, zepsutych umysłów (1 Ks. Mojżeszowa 2.17; Ks. Przyp. Salomona 1-31; Ks. Sędziów 1-21; Rzymian 1.28).

Życie w upadłym świecie oznacza walkę z grzechem każdego dnia. Doświadczamy złamania serca i bólu. Jesteśmy świadkami katastrof naturalnych i oszałamiających doświadczeń. Niesprawiedliwość, bestialstwo i kłamstwo wydają się nie ustępować. Niezgody i kłopoty są na porządku dziennym. Żadna z tych rzeczy nie była w oryginalnym planie Bożym dla ludzkości. Odeszliśmy od pierwotnego miejsca w Ogrodzie Eden. Teraz żyjemy w upadłym świecie i całe stworzenie "wzdycha" z powodu konsekwencji naszego grzechu (Rzymian 8.22).

Dobra wiadomość jest taka, że Bóg nie zamierzył dla swojego świata, aby wiecznie wzdychał. Poprzez Jezusa Chrystusa, Bóg odnowił swoje stworzenie.

* odnowienie przyjaźni z nim poprzez Jezusa Chrystusa daje nam życie wieczne (Ew. Jana 10.10; 15:15; Rzymian 3.21–31; 5.1–11; 6.1–14; 8.1–4; 8.22–23; 1 Koryntian 15.26; Efezjan 1.3—2.22; Kolosan 1:15–22)

* odnowienie odbicia podobieństwa Bożego w Jezusie Chrystusie (Rzymian 8.28-32; 1 Koryntian 6.11).

* przywrócenie jego zasad dla spełnionego życia w Jezusie Chrystusie, co przyniesie prawdziwy pokój i dobrobyt (Ew. Mateusza 5-7; Efezjan 5.15-21; Jakuba 2.8).

* przywrócenie jego planu dla rodziny poprzez Jezusa Chrystusa (Ew. Łukasza 1.17; 1 Koryntian 6.11; Efezjan 5.21-6.4; Kolosan 3.18-21).

* przywrócenie właściwego panowania człowieka w trosce o Boży świat (Rzymian 8.18-21).

Jezus Chrystus obiecał powrócić, i gdy przyjdzie ponownie, ukończy proces odnowy wszystkiego na zawsze (Ks. Izajasza 2.2-4; 25.6-9; 65.17-25; Ks. Objawienia 20-22). Nie przegap Bożego końcowego zaproszenia dla wszystkich żyjących teraz bez Boga: "Przyjdź" (Ks. Objawienia 22.17). Wszyscy, którzy przychodzą do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa doświadczą odnowienia.