www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o uczuciu przytłoczenia?

Odpowiedź:
Wszyscy czasami czujemy się przytłoczeni. Czasami jest to wynikiem wzięcia na siebie zbyt dużej ilości pracy lub odpowiedzialności; innym razem jest to spowodowane rzeczami, których nie możemy kontrolować, takimi jak choroba fizyczna lub trauma emocjonalna. Czasami możemy czuć się przytłoczeni, gdy wszystko jest normalne i nie widzimy żadnego powodu, dla którego tak się czujemy. Nawet rzeczy, które lubimy, mogą sprawić, że poczujemy się przytłoczeni, jeśli jest zbyt wiele do zrobienia. Codziennie zmagamy się z presją ze strony pracy lub szkoły, przyjaciół i rodziny, a także z pokusami do grzechu. Mogą się one nawarstwiać i wydawać się niemożliwe do opanowania. Na szczęście Biblia mówi nam o poczuciu przytłoczenia.

W ewangeliach Jezus pokazuje nam sposób na uniknięcie stresu i poczucia przytłoczenia. Był bezgrzesznym Synem Bożym, ale często odchodził sam, aby uciec od wielkich tłumów - nawet od tych, którzy potrzebowali Jego pomocy i uzdrowienia (Ew. Marka 1.35). Czasami oddalał się nawet od swoich uczniów. Innym razem wycofywał się ze swoimi uczniami: "I rzekł im: Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić" (Ew. Marka 6.31; tłum. Biblia Warszawska). Oddalenie się od ludzi i obcowanie z Bogiem nie było samolubne ze strony Jezusa. Mądrze postąpił, szukając czasu na odpoczynek dla swoich uczniów. Możemy słusznie założyć, że dla nas również jest w porządku spędzić trochę czasu w samotności, jeśli czujemy się przytłoczeni ludźmi i obowiązkami. Warto zauważyć, że Jezus również cieszył się wielkim wewnętrznym pokojem dzięki zaufaniu do Boga. Nawet podczas burzy mógł spać (Ew. Mateusza 8.23-24).

Była jedna sytuacja, w której Jezus opisał siebie jako przytłoczonego. Było to w Getsemane tuż przed Jego aresztowaniem, procesem i ukrzyżowaniem. "I wziął z sobą Piotra i Jakuba, i Jana, i począł się niepokoić i trwożyć. I rzekł do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się..." (Ew. Marka 14.33-35; tłum. Biblia Warszawska). Rozważając fakt, że my również możemy być przytłoczeni sytuacjami, które nas spotykają, należy zwrócić uwagę na trzy rzeczy: po pierwsze, Jezus był całkowicie szczery co do tego, jak się czuł. Po drugie, poprosił o pomoc przyjaciół. Po trzecie, modlił się. Jezus zaniósł swoje brzemię do Ojca. To dobry wzór dla nas.

Bóg jest Bogiem pokoju (Rzymian 15.33; 1 Koryntian 14.33). Pokój jest owocem Ducha Świętego i jest czymś, o co możemy prosić Boga w każdej chwili, mając całkowitą wiarę, że On odpowie na naszą modlitwę. Bożą wolą jest dawanie nam dobrych rzeczy (Ew. Mateusza 7.11) i wiemy, że Jego Duch i dary, które przynosi, są dobre (Ew. Łukasza 11.13). Otrzymaliśmy polecenie, abyśmy skupili nasze umysły na Duchu, ponieważ skupienie umysłu na Duchu jest życiem i pokojem (Rzymian 8.6).

Dawid również radził sobie z uczuciem przytłoczenia. W dwóch swoich psalmach sugeruje konkretny sposób działania: modlitwę, po której następuje przypominanie sobie o dawnej dobroci Boga. "Omdlewa we mnie duch mój, Trwoży się we mnie serce moje. Wspominam dni dawne, Rozmyślam o wszystkich dziełach twoich, Rozważam czyny rąk twoich. Wyciągam ręce do ciebie; Dusza moja pragnie ciebie jak zeschła ziemia" (Psalm 143.4-6). Oraz: "Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, Zważ na modlitwę moją! Z krańców ziemi wołam do ciebie w słabości serca: Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie! Ty bowiem jesteś schronieniem moim, Wieżą obronną przeciwko wrogowi" (Psalm 61.2-3; tłum. Biblia Warszawska). Chwalmy Pana za Jego gotowość wysłuchania i nieustanną wierność. Jest skałą wyższą od nas.

Kiedy czujemy się przytłoczeni, pomocne może być również usunięcie się z danej sytuacji, jeśli to możliwe. Być może będziemy musieli zmniejszyć nasze obciążenie pracą, wiedząc, że nie jest grzechem porzucenie niektórych obowiązków na jakiś czas. W każdym razie nadal polegajmy na Bożej sile i módlmy się o pokój, wiedząc, że On obiecał nam pomóc. "Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz" (Psalm 46.1-2).