www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego powinienem rozważyć studiowanie na uczelni biblijnej?

Odpowiedź:
Posiadanie wyższego wykształcenia jest cennym atutem w wielu dziedzinach, w tym w służbie wolontariackiej lub pełnoetatowej. Wykształcenie zdobyte w uczelni biblijnej ma na celu wyposażenie wierzących do realizowania Bożego powołania w oficjalnej służbie, ale może być też korzystne dla każdego wierzącego. Oto kilka powodów, dla których warto przynajmniej rozważyć pójście na studia biblijne:

Warto rozważyć studiowanie na uczelni biblijnej ze względu na szkolenie w zakresie Słowa, jakie otrzyma. Studiowanie Biblii jest oczywiście głównym celem na uczelni biblijnej, a student takiej uczelni nauczy się różnych metod studiowania, tego jak właściwie interpretować dany fragment i jak dojść do praktycznych zastosowań Bożej prawdy. Studiowanie Słowa Bożego jest zadaniem każdego wierzącego. Dobre studia biblijne dostarczają narzędzi do właściwego posługiwania się "słowem prawdy" (2 Tymoteusza 2.15).

Uczelnia biblijna jest dobrym źródłem wszelkich szkoleń biblijnych, nawet dla tych, którzy nie chcą uzyskać czteroletniego dyplomu. Większość uczelni biblijnych oferuje roczne programy certyfikacyjne w zakresie studiów biblijnych i dwuletnie programy z różnych przedmiotów. Ponadto, większość uczelni biblijnych umożliwia zaliczanie zajęć za niewielką opłatą. Dla tych, którzy nie potrzebują zaliczenia studiów, uczęszczanie na takie zajęcia może być świetnym sposobem pogłębiania wiedzy na temat Biblii w bardziej formalny sposób odpowiedni dla nauczycieli szkółek niedzielnych, pastorów lub wszystkich zainteresowanych Biblią bez długoterminowego poświęcenia.

Warto rozważyć pójście do szkoły biblijnej ze względu na doświadczenie w służbie, jakie zapewnia szkoła biblijna. W ramach swojej misji przygotowywania studentów do służby, większość uczelni biblijnych zaleca lub nawet wymaga zaangażowania w chrześcijańskie służby związane z kościołem. Podczas służby studenci wykorzystują swoje duchowe dary i udzielają istotnego wsparcia lokalnym kościołom, zdobywając przy tym cenne doświadczenie. W niektórych przypadkach student może nawet odkryć, że służba w pełnym wymiarze godzin nie jest dla niego - jest to ważne odkrycie, którego należy dokonać przed ukończeniem studiów.

Warto rozważyć studiowanie na uczelni biblijnej, ponieważ taka instytucja sprzyja duchowemu wzrostowi. Oczywiście wzrost duchowy jest możliwy wszędzie, ale uczelnia biblijna jest pod wieloma względami duchową szklarnią. Wykładowcy, pracownicy, studenci i program nauczania na uczelni biblijnej mają ten sam cel, jakim jest uwielbienie Chrystusa, a tym samym środowisko to zapewnia wiele możliwości duchowego rozwoju.

Warto rozważyć pójście na uczelnię biblijną ze względu na szkolenie, jakie zapewnia w zakresie rozwijania biblijnego światopoglądu. Wykształcenie otrzymane na uczelni biblijnej będzie pochodziło z punktu widzenia, który podtrzymuje moralne absoluty i ludzką godność, akceptuje rzeczywistość sfery duchowej i wskazuje na Chrystusa jako Odkupiciela.

Warto rozważyć pójście na uczelnię biblijną, ponieważ jest to miejsce, w którym łatwo znaleźć chrześcijańskie wzorce do naśladowania. Wykładowcy i pracownicy uczelni biblijnych zazwyczaj reprezentują dziesięciolecia nauki i duchowej dojrzałości. Znalezienie mentora, który rozumie chrześcijańskie uczniostwo i chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami, jest łatwe w ośrodku studiów biblijnych.

Warto rozważyć pójście na uczelnię biblijną, ponieważ absolwenci tworzą sieć chrześcijańskich przyjaciół i kontaktów w służbie trwających całe życie. Absolwent uczelni biblijnej nigdy nie musi czuć się samotny w służbie. Dziesiątki starych przyjaciół, z których większość również działa w służbie, są dostępni na telefon lub wiadomość e-mail. Stanowią oni stałe źródło porad, wskazówek i zachęty w służbie dla Pana.

Uczęszczanie w zajęciach uczelni biblijnej nie jest Bożą wolą dla każdego, a formalny stopień naukowy nie jest warunkiem wstępnym służenia Panu. Jednak szkolenie, jakie zapewnia uczelnia biblijna, może być nieocenione dla chrześcijan poważnie traktujących studiowanie Słowa Bożemu, a zwłaszcza dla tych, którzy są powołani do pełnienia służby duszpasterskiej.

© Copyright Got Questions Ministries