www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Kim jest syn zatracenia w 2 Tesaloniczan 2:1-12?

Odpowiedź:
Syn zatracenia z 2 Tesaloniczan 2.1-12 jest antychrystem, który wkroczy na światową scenę na początku Dnia Pańskiego. Dzień ten, czasami nazywany "końcem czasu", zaczyna się po pochwyceniu kościoła w 1 Tesaloniczan 4.13-18 (por. 1 Tesaloniczan 5.1-11). Dobrze jest zauważyć, że Dzień Pański nie jest 24-godzinnym okresem; raczej, jest rozciągniętym czasem, który obejmuje siedmioletni ucisk, powrót Chrystusa, aby stłumić wszelki bunt przeciwko Niemu, tysiącletni okres rządów Chrystusa na ziemi, ostateczną klęskę szatana i sąd Wielkiego, Białego Tronu.

Antychryst otrzymuje tytuł "syna zatracenia", ponieważ będzie w każdy możliwy sposób sprzeciwiał się Bogu Biblii i Jego prawu. On będzie całkowicie zdeprawowany. Ks. Daniela 7 rozdział mówi o tym człowieku jako "chełpliwym" królu, który będzie "próbował zmienić ustanowione czasy i prawa" (wersety 11 i 25). On przyjdzie, aby oferować fałszywy pokój dla świata i ze swoją charyzmatyczną osobowością, niesamowitymi obietnicami i zapierającymi dech cudami złączy wszystkie narody politycznie, ekonomicznie i religijnie pod swoimi rządami. W tym samym czasie zawrze przymierze z Izraelem na 3,5 roku (por. Ks. Daniela 9.27). W czasie tego siedmioletniego czasu, syn zatracenia złamie swoje przymierze z Izraelem, zatrzyma ich składanie ofiar (Ks. Daniela 9.27) i wejdzie do świątyni ustanawiając siebie "bogiem" i wymuszając uwielbienie (2 Tesaloniczan 2.4). To jest "ohyda spustoszenia" o której mówił Jezus w Ew. Marka 13.14.

Szatan działa poprzez antychrysta, dla samego szatana nie jest możliwe, aby stał się wcieloną osobą. Poprzez posiadanie i kontrolowanie antychrysta, szatan jest uwielbiany w świątyni, gdzie Bóg Biblii ma być czczony. Nic dziwnego, że antychryst nazwany jest synem zatracenia. Zachowywanie się tak, jakby się było „bogiem” jest ostatecznym odrzuceniem charakteru biblijnego Boga i Jego praw.

To działanie antychrysta wywoła przewrót w jego światowym królestwie i siły ze Wschodu zbiorą się, aby walczyć przeciwko niemu. Ale zamiast walczyć ze sobą wzajemnie, siły światowe połączą się, aby walczyć z Królem królów i Panem panów, który przyjdzie, aby położyć kres synowi zatracenia i jego sprzymierzeńcom w wielkiej bitwie Armagedon (Ks. Objawienia 16.16; 19.19). Oczywiście, syn zatracenia przegra tą bitwę. On i jego fałszywy prorok zostaną wówczas wrzuceni do jeziora ognia (Ks. Objawienia 19.20). Słowo Boże (Ks. Objawienia 19.13), Jezus Chrystus będzie zwycięzcą.

Szybka obserwacja wydarzeń w naszym współczesnym świecie ukazuje, że wzrasta bezprawie. Takie zepsucie będzie nadal trwało i wzrastało (2 Tymoteusza 3.13) i kiedy syn zatracenia pojawi się na scenie, zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Ci, którzy odrzucili prawdziwego Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, nabiorą się na pustą obietnicę pokoju antychrysta. Niezwykle ważne jest, aby każdy z nas był pewien tego, że przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela i żyje dla Niego. "Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie" (Ew. Marka 13.33).

© Copyright Got Questions Ministries