www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Stygmaty - co to jest? Czy jest to biblijne?

Odpowiedź:
Stygmaty to rany Jezusa Chrystusa pojawiające się na ciele innych osób. Niektóre stygmaty przypominają rany Chrystusa na jego plecach powstałe podczas biczowania lub rany na Jego głowie, powstałe przez nałożenie korony cierniowej. Jednak tradycyjnie, stygmaty pojawiają się zwykle w pięciu klasycznych obszarach: bok (gdzie Jezus został przebity włócznią aby potwierdzić Jego śmierć), obie dłonie/nadgarstki i stopy (rany zadane przez gwoździe podczas ukrzyżowania). Stygmaty znane są również jako "Pięć Ran" lub "Święte Rany naszego Pana".

W historii Kościoła jest kilka indywidualnych przypadków ludzi, którzy twierdzili, że w sposób cudowny otrzymali stygmaty. Jednakże jest kilka poważnych wątpliwości odnośnie powodu pojawiania się rzekomych ran. W wielu przypadkach udowodniono, że rany powstały w wyniku samookaleczenia, aby spreparować cud stygmatów. Biblia nigdzie nikogo nie poucza, aby osiągnąć stygmaty ani nigdzie nie podaje, że Bóg kiedyś obdaruje kogoś stygmatami. W Liście do Galacjan 6,17 Apostoł Paweł stwierdza: "ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim." To nie oznacza, że Paweł literalnie miał blizny ukrzyżowania. Raczej oznacza to, że ciało Apostoła Pawła było pokryte różnymi bliznami z powodu jego poświęcenia w naśladowaniu Chrystusa. Jezus cierpiał z powodu zadanych ran abyśmy my nie musieli cierpieć. Rany ukrzyżowania zostały w sposób cudowny przypisane wierzącemu, dlatego nie musimy cierpieć za nasze grzechy: "Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni" (Ks. Izajasza 53,5).

© Copyright Got Questions Ministries