www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest sprawiedliwość?

Odpowiedź:
Słowniki definiują sprawiedliwość jako "zachowanie, które jest moralnie usprawiedliwione lub poprawne/ właściwe." Takie zachowanie charakteryzuje się przestrzeganiem przyjętych standardów moralności, sprawiedliwości, cnoty lub prawości. Biblijny standard ludzkiej prawości to Boża doskonałość w każdym atrybucie, każdej postawie, każdym zachowaniu i każdym słowie. Tak więc prawa Boże podane w Biblii zarówno opisują Jego własny charakter, jak i stanowią miarę, według której mierzy On ludzką sprawiedliwość.

Greckie Słowo Nowego Testamentu określające "sprawiedliwość" zasadniczo opisuje postępowanie w odniesieniu do innych, szczególnie odnośnie praw innych w biznesie, w kwestiach prawnych i początków relacji z Bogiem. Termin ten jest skontrastowany z niegodziwością, postępowaniem tego, który z powodu wielkiego egocentryzmu nie czci Boga ani nie szanuje człowieka. Biblia opisuje sprawiedliwego jako osobę prawą lub słuszną, trzymającą się Boga i ufającą Mu (Psalm 33.18-22).

Zła wiadomość jest taka, że prawdziwa i doskonała sprawiedliwość nie jest możliwa do osiągnięcia dla człowieka o własnych siłach; standard jest po prostu zbyt wysoki. Dobra wiadomość jest taka, że prawdziwa sprawiedliwość jest możliwa dla człowieka, ale jedynie poprzez oczyszczenie z grzechu przez Jezusa Chrystusa i przebywającego (w nas) Ducha Świętego. Nie mamy zdolności osiągnięcia sprawiedliwości z siebie samych. Ale chrześcijanie posiadają sprawiedliwość Chrystusa, ponieważ "On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5.21). To jest niesamowita prawda. Na krzyżu, Jezus zamienił nasz grzech na Jego doskonałą sprawiedliwość, abyśmy pewnego dnia stanęli przed Bogiem; a On patrząc na nas nie będzie już widział naszego grzechu, ale świętą sprawiedliwość Pana Jezusa.

To oznacza, że jesteśmy uznanymi za sprawiedliwych w Bożych oczach; to znaczy, że jesteśmy zaakceptowani jako sprawiedliwi i traktowani jako sprawiedliwi przez Boga na podstawie tego, czego dokonał Pan Jezus. On stał się grzechem; my staliśmy się sprawiedliwością. Na krzyżu, Jezus został potraktowany tak jakby był grzesznikiem, chociaż był doskonale święty i czysty, a my zostaliśmy potraktowani tak jak byśmy byli sprawiedliwi, chociaż jesteśmy grzeszni i zdeprawowani. Z powodu tego, co Pan Jezus wycierpiał za nas, traktuje się nas tak, jakbyśmy całkowicie wypełnili Prawo Boże i nigdy nie byli narażeni na Jego karę. Otrzymaliśmy ten drogocenny dar sprawiedliwości od Boga pełnego wszelkiego miłosierdzia i łaski. Jemu niech będzie chwała!

© Copyright Got Questions Ministries