www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak chrześcijanin może przezwyciężyć lęk społeczny?

Odpowiedź:
Zaburzenia lękowe, jak większość zaburzeń umysłowych, mają różne spektrum nasilenia. Dla niektórych ludzi zaburzenia lękowe są stosunkowo łatwe do opanowania podczas gdy dla innych zaburzenie staje się niepełnosprawnością. Bez względu na to, gdzie znajduje się chrześcijanin cierpiący na zaburzenia lękowe, może on znaleźć pomoc i nadzieję w Bogu.

Lęk wywoływany jest wieloma czynnikami, włączając w to warunki fizyczne. W zależności od zaburzenia leczenie może obejmować techniki samopomocy, profesjonalną terapię, przyjmowanie leków czy ich kombinację. Oczywiście modlitwa, czytanie Słowa Bożego i społeczność chrześcijańska będą ważnymi składnikami w przezwyciężaniu lęków społecznych; to są wszystkie rzeczy, które chrześcijanin powinien praktykować. Ale fakt, że terapia poznawcza jest zwykle najlepszym sposobem leczenia zaburzeń lękowych, pokazuje, że walka toczy się najczęściej w umyśle. Biblia naucza, że chrześcijanie mogą kontrolować to jak myślą i o czym myślą, ponieważ Bóg obdarzył nas Duchem Świętym, aby nas nauczał tych rzeczy (Ew. Jana 14.26-27). Większość ludzi nigdy nie uważa, że może w dużym stopniu kontrolować swoje myśli. Ale dzięki praktyce, modlitwie i pomocy Boga bitwę można wygrać lub przynajmniej opanować niepokój (zob. Filipian 4.7). Wiemy, że Boży plan dla Jego dzieci nie obejmuje życia w strachu (2 Tymoteusza 1.7).

Lęk społeczny jest szczególnym rodzajem zaburzenia lękowego charakteryzującego się nieuzasadnionym lękiem przebywania w miejscach publicznych. Często osoba cierpiące na społeczne zaburzenie lękowe wierzy, że inni ludzie badają go krytycznym czy osądzającym okiem. Lub może się bać, że zrobi coś złego lub popełni błąd społeczny. Chorzy są bardzo skrępowani i nieustannie boją się kompromitacji. Ponieważ osoby z lękiem społecznym są zazwyczaj perfekcjonistami, przydatną rzeczą jest dla nich nauczenie się, że nikt nie jest doskonały, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa (1 Piotra 2.22). Kultura zachodu bombarduje ludzi fałszywą koncepcją, że perfekcjonizm możesz osiągnąć gdy będziesz wyglądał w określony sposób, posiadał określone rzeczy lub miał określoną karierę. Ci, którzy nie spełniają tych standardów, są czasami postrzegani lub uważa się ich za kogoś gorszego i niegodnego względów społecznych. Biblia mówi nam, że żadna z tych rzeczy nie ma znaczenia dla Boga; On patrzy na serce (1 Samuela 16.7). Cierpiący na fobię społeczną powinni zdać sobie sprawę, że nie są doskonali — i nikt inny nie jest (Rzymian 3.23). Zamiast trzymać się nieosiągalnego standardu i być swoim najgorszym i nieustannym krytykiem, ci, którzy cierpią z powodu lęku społecznego, powinni nauczyć się akceptować przebaczenie w Chrystusie i patrzeć na Jego sprawiedliwość. Życie zgodnie ze standardami społecznymi nie jest tym, co sprawia, że dana osoba jest akceptowana; ważne jest by być dzieckiem Bożym.

Zasada siania i zbierania znajduje się w Biblii i działa w naszym codziennym życiu (Galacjan 6.7; Ks. Przyp. Salomona 11.18). Jezus powiedział, "I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia" (Ew. Łukasza 6.37). Dla osoby cierpiącej lęk społeczny, wydaje się, że każdy inny dąży do osądzania go lub że każda inna osoba jest świadoma jego każdej wady. Często jest tak dlatego, że on sam ma krytyczny pogląd i poświęca zbyt dużo energii skupiając się na opinii innych. Ze względu na to, że osoba cierpiąca z powodu lęku społecznego jest krytyczna wobec siebie i nad wyraz świadoma innych, zakłada, że inni mają podobne myślenie. Gdy siejemy postawę przebaczenia, miłości, miłosierdzia wobec innych, będziemy zbierać to samo (Ew. Łukasza 6.38). Musimy siać tą postawę także wobec siebie. Gdy uczymy się akceptować siebie w sposób w jaki Bóg nas uczynił i patrzeć jedynie na Jego uznanie i przebaczenie, możemy czuć się bardziej komfortowo z samym sobą. Im bardziej komfortowo się czujemy z sobą samym, tym bardziej komfortowo czujemy się społecznie i tym bardziej jesteśmy atrakcyjni dla innych. Możemy wzywać Boga w tych społecznych sytuacjach. Gdy uczymy się mu bardziej ufać i poznawać go bardziej, stajemy się bardziej świadomi Jego obecności i możemy ufać Jego Duchowi Świętemu, że przeprowadzi nas przez wymagające spotkania społeczne.

Wiele osób cierpiących na fobię społeczną było w przeszłości ofiarami jakiejś traumy lub apodyktycznego, krytycznego rodzica. Takie incydenty mogą doprowadzić nas do wypracowania pewnych postaw wobec siebie i innych, nawet nie będąc tego świadomymi. Chociaż powyższa taktyka będzie pomocna dla takich osób, ważne może być również podjęcie bardziej skoncentrowanych wysiłków w celu zdemaskowania postaw, które mamy wobec siebie samych. Gdy wiemy jak siebie postrzegamy, możemy przynosić to do światła Bożej prawdy i prosić Go o jego pogląd. On może przynieść uleczenie traumy i wnieść prawdę do fałszu. Dla tych, którzy cierpią ekstremalny lęk społeczny, może być korzystne spotkanie się z doradcą chrześcijańskim, aby poprosić o wsparcie w leczeniu. Możemy całkowicie polegać na Duchu Świętym, że zapewni nam pocieszenie w naszym bólu, poprowadzi do prawdy (Ew. Jana 14.25-27; 16.33) i przyniesie Jego owoc w naszym życiu (Galacjan 5.22-23).

Dla tych, którzy zmagają się z lękiem społecznym i wyjątkową nieśmiałością zachęcamy do popatrzenie na siebie z biblijnego punktu widzenia. Jako wierzący, jesteśmy umiłowani (Rzymian 5.8), jesteśmy zaakceptowani (Efezjan 1.6) i nie jesteśmy potępieni (Rzymian 8.1). Mając bezpieczeństwo w Chrystusie, mamy wolność do wychodzenia do innych i kochania naszych sąsiadów jak siebie samych (Ew. Marka 12.33).

© Copyright Got Questions Ministries