www.gotquestions.org/PolskiPytanie: O co chodzi w GotQuestions.org? Jaka jest misja i cel GotQuestions.org?

Odpowiedź:
Wyznanie wiary służby Got Questions Ministries: "Służba Got Questions dąży do wywyższania Pana Jezusa Chrystusa, udzielając biblijnych, możliwych do zastosowania w życiu codziennym i aktualnych odpowiedzi na pytania związane z duchowością docierając do ludzi przez Internet”.

GotQuestions.org to służba oparta na wolontariacie, składa się z oddanych i wykształconych biblijnie sług, którzy pragną pomagać innym w zrozumieniu Boga, Pisma Świętego, zbawienia i innych duchowych kwestii. Jesteśmy chrześcijanami, protestantami, konserwatystami, ewangelikami, i ponad dominacyjni. Postrzegamy siebie jako służbę para- kościelną, która towarzyszy Kościołowi, aby pomagać ludziom w znalezieniu odpowiedzi na ich pytania związane z duchowością.

Dołożymy wszelkich starań, aby z modlitwą i dogłębnie zbadać Twoje pytanie i odpowiedzieć na nie w oparciu o nauczanie biblijne. Naszym celem nie jest to, abyś się z nami zgadzał, lecz raczej wskazanie ci, co mówi Biblia w odniesieniu do Twojego pytania. Możesz być pewien, że otrzymasz odpowiedź na Twoje pytanie od wyszkolonego i oddanego Bogu chrześcijanina, który kocha Pana i pragnie towarzyszyć ci w Twoim kroczeniu za Nim. Nasz zespół tworzący teksty składa się z pastorów, pastorów młodzieżowych, misjonarzy, doradców biblijnych, studentów szkół biblijnych/ uczelni chrześcijańskich, studentów seminarium i ugruntowanych w wierze świeckich uczniów Słowa Bożego.

Wszystkie nasze odpowiedzi weryfikowane są pod kątem biblijnej i teologicznej dokładności przez naszych pracowników, wraz z końcowym sprawdzeniem przez naszego Przewodniczącego i Założyciela służby S. Micheala Houdmanna. Posiada on tytuł licencjata w dziedzinie biblistyki z Calvary Bible College oraz tytuł magistra teologii chrześcijańskiej z Calvary Theological Seminary (Kansas City, MO). Niech Bóg obficie was błogosławi, gdy staracie się studiować Jego Słowo i wzrastać w swojej relacji z Nim! (List do Rzymian 11:36)!

Polityka prywatności: Nigdy nie udostępnimy Twojego adresu e-mail ani żadnych danych osobowych innej stronie, służbie czy firmie.

Polityka ochrony praw autorskich: Podczas gdy wszystkie materiały na stronie GotQuestions.org są objęte ochroną praw autorskich, jedynym celem naszych praw autorskich jest upewnienie się, że ludzie kopiują je w odpowiedni sposób. Jeśli zawsze wyraźnie zaznaczysz to, że odwołujesz się do strony www.gotquestions.org jako tekstu źródłowego i/ lub podajesz do niego link, masz naszą zgodę na kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie naszych materiałów.

Zrzeczenie się i zwolnienie od odpowiedzialności: GotQuestions.org istnieje, aby udzielać biblijnych odpowiedzi na różne życiowe pytania. Dokładnie tylko tyle! Żadnej strony internetowej ani odpowiedzi e-mailowej nie należy interpretować jako porady duszpasterskiej, terapii, porady prawnej lub innej profesjonalnej porady W JAKIMKOLWIEK WYMIARZE. W związku z tym, w zamian za korzystanie z usługi GotQuestions.org, ZWALNIASZ Got Questions Ministries, Inc. (i jej pracowników, dyrektorów lub przedstawicieli) z wszelkiej odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję, którą możesz podjąć w swoim życiu.

Cytowanie: Chociaż nasz Dyrektor Generalny, S. Michael Houdmann, nie jest autorem każdego artykułu na GotQuestions.org, to jest on ostatecznie odpowiedzialny za treść. Zatem dla celów cytowania możesz się powoływać na niego.

© Copyright Got Questions Ministries