www.gotquestions.org/Polski
Pytanie: Co to jest pięcioraka służba?

Odpowiedź:
Koncepcja pięciorakiej służby pochodzi z Efezjan 4.11, "I On ustanowił jednych (1) apostołami, drugich (2) prorokami, innych (3) ewangelistami, a innych (4) pasterzami i (5) nauczycielami" [numeracja dodana na potrzeby artykułu- wyjaśnienie od tłum]. Głównie z powodu tego wersetu niektórzy wierzą, że Bóg przywrócił lub przywraca urząd apostoła i proroka w dzisiejszym kościele. Efezjan 4.12-13 mówi nam, że celem służby w tych pięciu obszarach jest to, "aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej." Tak więc, skoro ciało Chrystusa z pewnością nie jest zbudowane do jedności w wierze i nie osiągnęło całej miary pełni Chrystusa, myśli się, że urzędy apostołów i proroków muszą nadal obowiązywać.

Jednak Efezjan 2.20 informuje nas, że kościół jest "zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus." Jeśli apostołowie i prorocy byli fundamentem kościoła, to czy nadal budujemy fundamenty kościoła? Hebrajczyków 6.1-3 zachęca nas, abyśmy budowali dalej, a nie pozostali na fundamentach. I chociaż Jezus Chrystus jest zdecydowanie aktywny w dzisiejszym świecie, Jego rola jako kamienia węgielnego kościoła została ukończona wraz z Jego śmiercią, pogrzebem, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem. Jeśli praca kamienia węgielnego, w tym sensie, jest ukończona, tak również praca apostołów i proroków, którzy są jego fundamentem.

Jaka była rola apostołów i proroków? Dotyczyła głoszenia Bożego objawienia, nauczania kościoła nowej prawdy, której będzie potrzebował, aby właściwie wzrastać i się rozwijać. Apostołowie i prorocy ukończyli tą misję. Jak? Dając nam Słowo Boże. Słowo Boże jest pełnym objawieniem Bożym. Biblia zawiera wszystko to, co kościół musi wiedzieć, aby wzrastać, rozwijać się i wypełniać Bożą służbę (2 Tymoteusza 3.15-16). Praca apostołów i proroków związana z zakładaniem fundamentów jest ukończona. Trwająca nadal praca apostołów i proroków manifestuje się w Duchu Świętym przemawiającym i nauczającym Słowo Boże. W tym sensie, służba w pięciu obszarach jest nadal kontynuowana.

© Copyright Got Questions Ministries