www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest siedem pieczęci i siedem trąb w Księdze Objawienia?

Odpowiedź:
Siedem pieczęci (Księga Objawienia 6.1-17, 8.1-5), siedem trąb (Księga Objawienia 8.6-21, 11.15-19) oraz siedem czasz (Księga Objawienia 16.1-21) są trzema następującymi po sobie sądami Bożymi w końcu wieków. Sądy stają się sroższe, przynosząc coraz to większe spustoszenie, w miarę jak przybliża się koniec wieków. Siedem pieczęci, trąb i czasz są ze sobą powiązane. Siedem pieczęci wprowadza siedem trąb (Księga Objawienia 8.1-5), siedem trąb z kolei wprowadza siedem czasz (Księga Objawienia 11.15-19, 15.1-8).

Pierwsze cztery z siedmiu pieczęci znane są jako czterej jeźdźcy apokalipsy. Pierwsza pieczęć przedstawia antychrysta (Księga Objawienia 6.1-2). Druga pieczęć wywołuje wielką wojnę (Księga Objawienia 6.3-4). Trzecia z siedmiu pieczęci wywołuje głód (Księga Objawienia 6.5-6). Czwarta pieczęć przynosi plagę, większy głód i dalsze wojny (Księga Objawienia 6.7-8).

Piąta pieczęć mówi nam o tych, którzy doznają prześladowań ze względu na wiarę w Chrystusa w czasach końca wieków (Księga Objawienia 6.9-11). Bóg słyszy ich krzyk o sprawiedliwość i przyniesie im uwolnienie w Swoim czasie- w szóstej pieczęci, także z trąbą i czaszą sprawiedliwości. Gdy szósta z siedmiu pieczęci zostanie zdjęta, to przyjdzie potężne trzęsienie ziemi, czyniąc przy tym wielkie spustoszenie wraz z nietypowymi zjawiskami astronomicznymi (Księga Objawienia 6.12-14). Ci, którzy przetrwają słusznie uczynią wołając: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?” (Księga Objawienia 6.16-17).

Siedem trąb opisanych jest w Księdze Objawienia 8.6-21. Siedem trąb są składowymi siedmiu pieczęci (Księga Objawienia 8.1-5). Pierwsza trąba przynosi błyskawice i ogień, który niszczy większą część świata roślinnego (Księga Objawienia 8.7). Druga trąba przynosi coś podobnego do meteorytu uderzającego w ocean, który wywołuje obumarcie świata podwodnego oceanu (Księga Objawienia 8.8-9). Trzecia trąba podobna jest do drugiej, z tym że nie wpływa na ocean, lecz na wszystkie jeziora i rzeki świata (Księga Objawienia 8.10-11).

Czwarta z siedmiu trąb spowodowała, że słońce i księżyc pokryły się ciemnością (Księga Objawienia 8.12). Piąta trąba przyniosła plagę „demonicznej szarańczy”, która atakuje i torturuje ludzkość (Księga Objawienia 9.1-11). Szósta trąba uwalnia demoniczną armię, która zabija jedną trzecią ludzkości (Księga Objawienia 9.12-21). Siódma trąba wywołuje siedmiu aniołów z siedmioma czaszami wypełnionymi Bożym gniewem (Księga Objawienia 11.15-19, 15.1-8).

Wizja sądu siedmiu czasz opisana jest w Księdze Objawienia 16.1-21. Sąd siedmiu czasz poprzedza siedem trąb. Pierwsza czasza wylewa wielki ból na rodzaj ludzki (Księga Objawienia 16.2). Druga czasza przynosi śmierć każdej istoty żyjącej w wodzie (Księga Objawienia 16.3). Trzecia czasza zmienia wody rzek w krew (Księga Objawienia 16.4-7). Czwarta czasza spośród siedmiu powoduje zwiększenie mocy słońca, paląc ludzi żarem (Księga Objawienia 16.8-9). Piąta czasza wylewa na ziemię wielką ciemność, pogrążając ludzi w bólach jakie przyniosła pierwsza czasza (Księga Objawienia 16.10-11). Szósta czasza sprawia, że rzeka Eufrat wysycha, przez co wrogowie antychrysta przygotują drogę na bitwę Armagedon (Księga Objawienia 16.12-14). Siódma czasza przynosi błyskawice i donośne grzmoty oraz trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi (Księga Objawienia 16.15-21).

Księga Objawienia 16.5-7 mówi o Bogu, „Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał; Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to. [...] Tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy.”

© Copyright Got Questions Ministries