www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak brzmi siedem grzechów głównych?

Odpowiedź:
Wielu ludzi boi się, że Bóg przypuszczalnie nie wybaczy im siedmiu grzechów głównych. Ta lista znana jest jako „siedem grzechów głównych”. Czy idea „siedmiu grzechów głównych” jest biblijna? Tak i nie. Księga Przysłów 6:16 - 19 mówi: „Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: (1) wyniosłe oczy, (2) kłamliwy język, (3) ręce, co krew niewinną wylały, (4) serce knujące złe plany, (5) nogi, co biegną prędko do zbrodni, (6) świadek fałszywy, co kłamie, i (7) ten, kto wznieca kłótnie wśród braci”. Jednakże, to nie tą listę większość ludzi uznaje za „siedem grzechów głównych.”

Większości ludzi uważa, że lista „siedmiu grzechów głównych” to: duma, zawiść, obżarstwo, pożądanie, gniew, chciwość i lenistwo. Chociaż są to niezaprzeczalnie grzechy, nigdy nie zostały one opisane w Biblii jako „siedem grzechów głównych”. Tradycyjna lista „siedmiu grzechów głównych” może stanowić dobry sposób, by sklasyfikować wiele różnych grzechów, które istnieją. Prawie każdy rodzaj grzechu mógłby zostać umieszczony w jednej z siedmiu kategorii. Jednak ważniejsze jest, byśmy zdawali sobie sprawę z faktu, iż te grzechy nie są w żadnym razie bardziej „śmiertelne”, niż jakiś inny grzech. Wszystkie grzechy wywołują śmierć ( List św. Pawła do Rzymian 6:23). Chwała Bogu, że przez Jezusa Chrystusa wszystkie nasze grzechy także „siedem grzechów głównych”, mogą nam zostać przebaczone ( Ewangelia wg św. Mateusza 26:28; Dzieje Apostolskie 10:43; List św. Pawła do Efezjan 1: 7).

© Copyright Got Questions Ministries