www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi na temat seksu przedmałżeńskiego?

Odpowiedź:
Nie ma żadnego słowa w języku hebrajskim czy greckim, które w Biblii dokładnie odnosiłoby się do seksu przedmałżeńskiego. Biblia bezsprzecznie potępia cudzołóstwo i rozwiązłość seksualną, ale czy seks przedmałżeński uznawany jest za rozwiązłość seksualną? Zgodnie z fragmentem z 1 Koryntian 7.2 odpowiedź brzmi„tak”: „Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.” W tym wersecie Paweł stwierdza, że „lekarstwem” na rozwiązłość seksualną jest małżeństwo. 1 Koryntian 7.2 stwierdza przede wszystkim to, że ludzie nie potrafią kontrolować swoich zachowań przez co często popadają w grzech rozwiązłości seksualnej, dlatego powinni raczej zawierać związki małżeńskie. Wtedy będą mogli zaspokoić swoje potrzeby (pragnienia) w moralny sposób.

Skoro 1 Koryntian 7.2 zdecydowanie włącza seks przedmałżeński do kategorii rozwiązłości seksualnej, to wszystkie wersety biblijne, które potępiają niemoralność seksualną jako coś grzesznego odnoszą się tak samo do seksu przedmałżeńskiego. Zatem seks przedmałżeński z punktu widzenia Biblii jest aktem niemoralności seksualnej. Istnieje wiele fragmentów biblijnych, które wskazują iż seks przedmałżeński jest grzechem (Dzieje Apostolskie 15.20; 1 Koryntian 5.1; 6.13.18; 10.8; 2 Koryntian 12.21; Galacjan 5.19; Efezjan 5.3; Kolosan 3.5; 1 Tesaloniczan 4.3; Judy 7). Biblia promuje całkowitą wstrzemięźliwość seksualną przed ślubem. Współżycie seksualne męża i żony jest jedyną relacją seksualną na jaką Bóg przyzwala (Hebrajczyków 13.4).

Zbyt często koncentrujemy się na aspekcie „rekreacyjnym” seksu bez uświadamiania sobie, że istnieje przecież jeszcze inny aspekt- prokreacja. Seks w małżeństwie jest przyjemny i w taki sposób Bóg go zaplanował. Bóg chce, aby mężczyzna i kobieta czerpali przyjemność z ich relacji seksualnej w małżeństwie. Pieśń Salomona i kilka innych fragmentów biblijnych (chociażby Przypowieści Salomona 5.19) opisują przyjemność płynącą z seksu. Para jednak musi rozumieć, że Bożym zamiarem odnośnie seksu jest także wydawanie na świat potomstwa. Dlatego, para która angażuje się w seks przedmałżeński popełnia dwa błędy- czerpie przyjemność, która nie jest dla nich przeznaczona oraz podejmuje ryzyko poczęcia dziecka poza rodziną, jaką Bóg pragnie obdarzyć każde dziecko.

Chociaż pragmatyzm nie rozróżnia dobra od zła, to jednak gdyby wskazówki biblijne dotyczące seksu przedmałżeńskiego były przestrzegane, to byłoby mniej chorób przenoszonych drogą płciową, o wiele mniej aborcji, dużo mniej samotnych matek czy nieplanowanych ciąż oraz o wiele mniej dzieci dorastających bez obojga rodziców. Wstrzemięźliwość jest jedyną Bożą drogą odnośnie seksu przedmałżeńskiego. Wstrzemięźliwość chroni życie ludzi dorosłych, dzieci, nadając relacji seksualnej odpowiednią wartość, a przede wszystkim oddaje Bogu chwałę.

© Copyright Got Questions Ministries