www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy chrześcijanin popełniający samobójstwo pozostaje zbawiony?

Odpowiedź:
Fakt, że niektórzy chrześcijanie popełniają samobójstwo jest smutne. Dodatkową tragedią takiej sytuacji jest fałszywe nauczanie, że dopuszczenie się samobójstwa skazuje kogoś na piekło. Wielu wierzy, że chrześcijanin który popełni samobójstwo nie będzie zbawiony. Takie nauczanie nie ma potwierdzenia w Biblii.

Pismo naucza, że od momentu kiedy prawdziwie zawierzymy Chrystusowi, otrzymujemy życie wieczne (Ew. Jana 3.16). Zgodnie z Biblią, chrześcijanie mogą mieć pewność ponad wszelką wątpliwość, że mają życie wieczne (1 Jana 5.13). Nic nie może oddzielić chrześcijanina od Bożej miłości (Rzymian 8.38-39). Żadna "stworzona rzecz" nie może oddzielić chrześcijanina od Bożej miłości. Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, i jeśli prawdziwy chrześcijanin, w czasie duchowego ataku czy słabości, popełni samobójstwo, to jego grzech wciąż jest obmyty krwią Chrystusa.

Zgodnie z Biblią, samobójstwo nie jest tym, co określa czy dana osoba otrzymuje przystęp do nieba. Jeśli nienawrócona osoba popełnia samobójstwo, to nie czyni nic innego jak "przyspieszenie" swojej podróży do piekła. Ta osoba, która popełniła samobójstwo jednak będzie w piekle z powodu odrzucenia zbawienia poprzez Chrystusa, a nie dlatego że popełniła samobójstwo (zobacz Ew. Jana 3.18). Powinniśmy jednak wskazać także, że nikt prawdziwie nie wie co działo się w sercu osoby w chwili, gdy popełniała samobójstwo. Niektórzy mają "rozmowy na łożu śmierci" i przyjmują Chrystusa chwilę przed śmiercią. Możliwe jest, że samobójstwo było chwilą ostatniej zmiany serca i wołaniem o Boże miłosierdzie. Pozostawmy ten osąd Bogu (1 Ks. Samuela 16.7).

Samobójstwo wierzącego jest dowodem na to, że każdy może zmagać się z rozpaczą i że nasz wróg, szatan jest "mężobójcą od początku" (Ew. Jana 8.44). Samobójstwo jest wciąż poważnym grzechem przeciwko Bogu. Zgodnie z Biblią, samobójstwo jest morderstwem; i zawsze jest czymś złym. Chrześcijanie powołani są do życia dla Boga, a decyzja odnośnie tego kiedy umrzeć należy do Boga i jedynie do niego samego.

Niech Bóg obdarzy łaską i perspektywą z jaką pisał psalmista każdego, kto zmaga się dzisiaj z próbami:

"Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!" (Psalm 43.5).

© Copyright Got Questions Ministries