www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że Biblia jest samo uwierzytelniająca?

Odpowiedź:
Okrężne rozumowanie jest argumentem w którym osoba rozpoczyna od punktu, który próbuje udowodnić. Chrześcijanie mając dobre intencje, starają się udowodnić, że Biblia jest Słowem Bożym, często posługując się tym błędem. Na przykład, osoba może powiedzieć, "Biblia jest prawdziwa, ponieważ mówi, że pochodzi od Boga." Chociaż ten argument jest prawdziwy, nie jest to uzasadniony argument logiczny, ponieważ używa konkluzji, aby udowodnić swój wniosek.

Powiedzenie, że coś jest samo uwierzytelniające się jest powiedzeniem, że coś jest prawdą bez zaproponowania dodatkowego dowodu. Dobrym przykładem jest dokument poświadczony notarialnie. Dokument poświadczony notarialnie można przedłożyć jako dowód w sądzie, ponieważ został już poświadczony jako prawdziwy w innym kontekście. Niektórzy twierdzą, że Biblia jest samo uwierzytelniająca się w tym samym znaczeniu, ponieważ została potwierdzona innymi sposobami, takimi jak zewnętrzne dowody historyczne czy przez archeologię. Chociaż do pewnego stopnia jest to prawdą, nie jest to prawdą w tym samym sensie co dokument poświadczony notarialnie.

Aby pokazać, że Biblia jest samo uwierzytelniająca, przyjrzyjmy się sposobom wykazania jej prawdziwości za pomocą zewnętrznych środków. Są dwa środki logicznego rozumowania, dedukcyjne i indukcyjne rozumowanie. Dedukcyjne rozumowanie wykorzystuje założenia argumentu, aby udowodnić, że wniosek jest pewny i niezaprzeczalnie prawdziwy, tak jak 2+2=4. Rozumowanie indukcyjne pokazuje prawdopodobieństwo prawdziwości wniosku. To jest lepsza opcja argumentowania na temat dokładności Pisma Świętego.

Aby dostarczyć indukcyjny dowód na wiarygodność Biblii, możesz zaproponować wiele linii dowodowych, aby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że jest ona prawdziwa. To może obejmować zewnętrzne dowody historyczne, które wspierają wydarzenia biblijne, dowody archeologiczne, wczesne rękopisy, wartość zgodności z manuskryptami i inne linie dowodowe. Te środki mogą zapewnić duże wsparcie, aby ukazać, że Biblia jest wiarygodna i dokładna; jednak pogląd, że Biblia jest nieomylna opiera się na argumencie teologicznym.

W sensie biblijnym, Pismo Święte mówi, że Biblia jest Słowem natchnionym (2 Tymoteusza 3.16-17). Jeśli jest natchniona przez Boga i Bóg jest doskonały, to Pismo Święte musi być doskonałe (Psalm 19). Inaczej mówiąc- Bóg jest prawdziwy (Rzymian 3.4) i Bóg natchnął Pismo Święte (2 Tymoteusza 3.16-17); zatem Pismo Święte jest prawdziwe. Wielu argumentowało na podstawie tych i innych fragmentów, że Biblia jest samo uwierzytelniająca, że sama dowodzi swojej prawdziwości. Jednak jest to dedukcja oparta na samym Piśmie Świętym i nie jest uznana przez kogokolwiek, kto jeszcze nie zgodził się z wiarygodnością Biblii.

Chociaż wierzący, który dzieli się ewangelią ze sceptykiem Biblii, powinien być świadomy tych kwestii, ważne jest, aby rozmawiając ze sceptykiem wykorzystywać dowody, które uznałby za wiarygodne. Takie podejście zapewni wspólną płaszczyznę do dyskusji, która może prowadzić do dalszego rozważenia wiarygodności Biblii, bez przyjmowania założeń odrzucanych przez niewierzących.

© Copyright Got Questions Ministries