www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie są biblijne zasady rozwiązywania problemów małżeńskich?

Odpowiedź:
Małżeństwo jest najbardziej intymną relacją jakiej może doświadczać dwoje ludzi wobec siebie; zajmuje drugie miejsce, po relacji z Bogiem. Małżeństwo wydobywa to co najlepsze i to co najgorsze z większości ludzi, gdyż tych dwoje zmaga się, by żyć "jako jedno ciało" (Ew. Mateusza 19.6; Ew. Marka 10.8). Korzeniem większości problemów małżeńskich jest egoizm. Gdy jeden lub dwoje partnerów decyduje się żyć tak, jakby jego lub jej własne potrzeby zasługiwały na najwyższą uwagę, dochodzi do konfliktu.

Istnieją szczególne wersety, które odnoszą się do zachowania zarówno mężów jak i żon. Niektórymi z nich są 1 Piotra 3.1-8; Kolosan 3.18-19 oraz Tytusa 2.3-5. Chociaż nie odnoszą się bezpośrednio do małżeństwa, Filipian 2.3-13 jest doskonałym przepisem na rozwiązywanie problemów małżeńskich. Ten fragment mówi nam, abyśmy przyjmowali postawę Chrystusa okazywaną w tym, że On wyrzekł się swych praw i przywilejów jako Syn Boży i przyszedł na świat jako pokorny sługa. Werset 3 i 4 mówi, "I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze." Gdy to napomnienie zastosujemy w odniesieniu do małżeństwa, niemal każdą przeszkodę można pokonać.

Oczywiście, poszukiwanie doradcy z pastora czy chrześcijańskiego doradcy małżeńskiego jest biblijną rzeczą do zrobienia (Ks. Przypowieści Salomona 19.20). Uzyskanie porady jest doskonałym sposobem wyjaśnienia błędnych koncepcji na temat ról małżeńskich, aby zobaczyć sytuację z innego punktu widzenia, i aby rozróżnić standardy Boże od tych pochodzących ze świata.

Efezjan 5.21-33 podaje szczegółowe instrukcje zarówno dla mężów jak i żon. Mąż ma kochać swoją żonę "jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie" (werset 25). Taka ofiarna miłość tworzy atmosferę w której żona może znacznie łatwiej ulegać przywództwu swojego męża. Gdy mąż jest oddany w okazywaniu miłości swojej żonie, a żona jest oddana aby w łaskawy sposób pozwalać mu, aby prowadził, małżeństwo będzie działało.

Mądre jest to, aby z bliska przyjrzeć się wersetom, które znajdują się przed tymi konkretnymi wskazówki małżeńskimi. Efezjan 5.18-21 (tłum. Biblia Tysiąclecia) mówi, "A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!"

Zwróć uwagę na wszystkie nakazy, które poprzedzają wskazówki małżeńskie. Wszyscy chrześcijanie mają:
• odmawiać upijania się
• być napełnieni Duchem Świętym
• zachęcać siebie wzajemnie
• chwalić poprzez hymny i pieśni
• okazywać postawę ciągłego uwielbienia
• żyć w duchu wdzięczności
• ulegać sobie wzajemnie w miłości

Rozmijamy się z istotną prawdą, gdy od razu przechodzimy do instrukcji małżeńskich bez zastosowania praktycznych wskazówek z tych wcześniej występujących wersetów. Gdy każdy małżonek stosuje te prawdy w swoim życiu osobistym i zabiega o to, aby jej/jego relacja z Panem była głównym celem, to problemy małżeńskie schodzą na dalszy plan. Gdy dwoje zaangażowanych chrześcijan celuje w szukaniu Boga i podążaniu jego wolą bez względu na wszystko, nie ma problemu, którego nie mogliby przepracować.

© Copyright Got Questions Ministries