www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka jest różnica pomiędzy randkowaniem a aranżowanymi spotkaniami?

Odpowiedź:
Randkowanie i aranżowane spotkanie są metodami rozpoczynania relacji z płcią przeciwną. I chociaż istnieją relacje pomiędzy ludźmi niewierzącymi, którzy chodzą na randki z zamiarem przeżywania intymnej relacji fizycznej, dla chrześcijan jest to niedopuszczalne i nigdy nie powinno być powodem ich spotkań. Wielu chrześcijan postrzega randkowanie jako coś więcej aniżeli przyjaźń i otaczają się przyjaźnią dopiero, gdy oboje są gotowi zaangażować się i traktować drugą osobę jako potencjalnego kandydata na partnera małżeńskiego. Po pierwsze i najważniejsze, randkowanie jest czasem, gdy chrześcijanin może się przekonać czy jego/jej potencjalny kandydat na małżonka jest również wierzącym w Chrystusa. Biblia ostrzega nas, że wierzący i niewierzący nie powinni się pobierać, ponieważ ci którzy żyją w światłości (Chrystusa) i ci, którzy żyją w ciemności nie mogą żyć ze sobą w harmonii (2 Koryntian 6.14-15). Jak wspomnieliśmy już wcześniej, w tym czasie nie powinno być w ogóle kontaktu fizycznego lub tylko niewielki, ponieważ jest to coś, na co para powinna czekać do małżeństwa (1 Koryntian 6.18-20).

W spotykaniu się dwojga ludzi nie towarzyszy żaden kontakt fizyczny (nie ma dotykania się, nie ma trzymania się za ręce, nie ma całowania) aż do ślubu. Wielu w aranżowanych spotkaniach nie będzie miało okazji spędzić żadnej chwili sam na sam, bez obecności innych członków rodziny, gdzie najczęściej obecni są rodzice. Dodatkowo osoby uczestniczące w aranżowanych spotkaniach już na wstępie odsłaniają swoje prawdziwe zamiary, wskazując że ich intencją jest upewnienie się, czy druga osoba jest odpowiednim kandydatem na małżonka. Doradcy aranżowanych spotkań twierdzą, że tego rodzaju relacje pozwalają obojgu poznać się w bardziej platonicznych warunkach, bez presji związanej z intymnością fizyczną i emocjami, które przysłaniają im cały obraz sytuacji.

W obu jednak sposobach istnieją pewne problemy. Dla tych, którzy chodzą ze sobą na randki wspólne spędzanie czasu sam na sam z osobą płci przeciwnej, która nam się podoba, może stać się źródłem pokus, którym trudno będzie się oprzeć. Para chrześcijańska, która ze sobą randkuje, musi jasno określić granice i zobowiązać się, że nie będzie ich przekraczać. Jeśli to będzie dla nich zbyt trudne, to muszą się wycofać i upewnić, że Chrystus będzie zawsze uwielbiony w czasie ich spotkań, a grzech nigdy nie odsunie ich od tej relacji. Podobnie jednak jak w przypadku aranżowanych spotkań, rodzice osób randkujących ze sobą powinni być zaangażowani w ich relację, poznając towarzysza ich dziecka i służąc mądrością i radą dla obojga.

W aranżowanych spotkaniach również występują pewne trudności. Mimo, iż wielu zwolenników tej metody budowania relacji postrzega ten styl jako jedyny z możliwych sposobów wzajemnego poznawania się, inni uznają go za zbyt nachalny i kontrolujący. Poza tym, może być trudno poznać „prawdziwą” osobę, która ujawnia jedynie cząstkę swojego prawdziwego „ja” w towarzystwie innych członków rodziny. Nikt nie zachowuje się tak samo w otoczeniu grupy jak w sytuacjach jeden na jeden. Jeśli para nigdy nie pozostaje sama, to nigdy nie będzie miała możliwości odniesienia się do bycia jeden na jeden i poznania wnikliwiej swojej emocjonalności i duchowości. Dodatkowo, niektóre sytuacje aranżowanych spotkań doprowadziły do „aranżowanych małżeństw” (przez rodziców), wzbudzając niechęć jednej z osób lub u obojga.

Ważne jest, abyśmy pamiętali, że zarówno randkowanie jak i aranżowane spotykanie się nie jest narzucone w Piśmie Świętym. W końcu, charakter chrześcijański i dojrzałość duchowa pary jest znacznie ważniejsza, aniżeli to jak i gdzie spędzają ze sobą czas. Mówiąc bardziej duchowo, efektem tego procesu- bogobojny chrześcijanin i chrześcijanka zawierający związek małżeński i prowadzący rodzinę w sposób przynoszący Bogu chwałę- jest znacznie ważniejszy niż metoda jakiej używają by osiągnąć ten efekt. „A więc: czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (1 Koryntian 10.31).

I na koniec, musimy być bardzo ostrożni by nie wierzyć w osobiste preferencje- czy to randkowania czy aranżowanych spotkań - jako „jedynej drogi”, patrząc z góry na tych, którzy dokonali innego wyboru. Podobnie jak w innych sprawach o których Biblia milczy, jedność ciała Chrystusa powinno być nadrzędną wartością w naszych umysłach, bez względu na osobiste wybory jakich dokonują inni.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.