www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy niewłaściwe jest zawieranie związków z bliskimi krewnymi?

Odpowiedź:
Relacje jakie były przez Boga zabronione w Starym Testamencie są wymienione w 3 Ks. Mojżeszowej 18.6-18. W tym fragmencie, Izraelitom nakazane jest, aby nie zawierali związku małżeńskiego z rodzicem, ojczymem/macochą, wnukiem/wnuczką (a co również rozumiemy, dziadkiem/babcią), rodzeństwem, bratem czy siostrą rodzica (np. wujkiem czy ciocią) czy przyszywanym rodzeństwem. Małżeństwa zawierane między kuzynami nie są nigdzie w Biblii zakazane.

We wczesnych początkach człowieczeństwa, istniała ograniczona liczba ludzi. W wyniku czego, małżeństwa pomiędzy bliskimi krewnymi były często konieczne. Do czasu gdy liczebność ludzkości wzrosła na świecie, nie było już potrzeby zawierania związków małżeńskich pomiędzy krewnymi. Na początku ludzkości, ludzki kod genetyczny nie był tak zniszczony jak to jest teraz. Stąd też zawieranie związków małżeńskich i posiadanie dzieci między krewnymi było bezpieczne. Istniało małe ryzyko anomalii genetycznych u tych dzieci. Gdy już rodzaj ludzki się rozrósł, i z powodu grzechu, ludzki kod genetyczny został zbyt mocno zniszczony, i Bóg nakazał, aby nie zawierać małżeństw pomiędzy bliskimi krewnymi.

Zatem, nie ma nic szczególnie zdrożnego w małżeństwach z bliskimi krewnymi. Powód dla którego mamy tego nie robić, wynika z tego, że nie jest to genetycznie bezpieczne. Poza tym, wiele narodów ma dzisiaj surowe prawa zabraniające zawierania małżeństw pomiędzy bliskimi krewnymi. Biblia nakazuje nam przestrzegać władzy zwierzchniej (Rzymian 13.1-6). Większość praw rozpoznaje drugą linię kuzynostwa jako niedozwoloną do zawierania małżeństw. Para, która jest ze sobą związana i myśli o zawarciu związku małżeńskiego, powinna całym sercem powierzyć się modlitwie do Boga, prosząc Go o mądrość i rozróżnienie, czy jest to zgodne z jego wolą (Jakuba 1.5). Para zdecydowanie powinna także zapytać o zdanie swoje rodziny.

© Copyright 2002-2015 Got Questions Ministries.