www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Pytania na temat Adama i Ewy?

Odpowiedź:
Czy Adam i Ewa zostali zbawieni? Biblia nie udziela nam jednoznacznej odpowiedzi w kwestii tego, czy Adam i Ewa zostali zbawieni. Adam i Ewa byli jedynymi ludźmi, którzy znali Boga zanim zostali skażeni grzechem. W efekcie czego prawdopodobnie poznali Boga lepiej po tym upadku, aniżeli każdy z nas dzisiaj. Prawie na pewno Adam i Ewa wierzyli i polegali na Bogu. Bóg wciąż rozmawiał z Adamem i Ewą i zapewniał im wszystko co było im potrzebne, nawet po upadku. Adam i Ewa wiedzieli o Bożej obietnicy zapewnienia Zbawiciela (1 Księga Mojżeszowa 3.15). Bóg uczynił ubranie ze skóry dla Adama i Ewy po upadku (1 Księga Mojżeszowa 3.21). Wielu uczonych postrzega to jako pierwszą ofiarę ze zwierząt, która jest zapowiedzią śmierci Chrystusa na krzyżu za grzechy świata. Zestawiając te wszystkie fakty ze sobą wydaje się, że Adam i Ewa zostali zbawieni i rzeczywiście poszli do nieba/ raju gdy umarli.

Ile dzieci mieli Adam i Ewa? Biblia nie podaje nam konkretnej liczby. Adam i Ewa mieli Kaina (1 Księga Mojżeszowa 4.1), Abla (1 Księga Mojżeszowa 4.2), Seta (1 Księga Mojżeszowa 4.25) i wielu innych synów i córek (1 Księga Mojżeszowa 5.4). Przyjmując prawdopodobnie setki lat możliwości spłodzenia dzieci, Adam i Ewa mogli mieć ponad 50 dzieci.

Kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni? Gdy prześledzimy historię Starego Testamentu i wieki opisane w 1 Księdze Mojżeszowej z rozdziału 5, to Adam i Ewa prawdopodobnie zostali stworzeni około 4000 lat przed Chrystusem.

Czy Adam i Ewa byli jaskiniowcami? 1 Księga Mojżeszowa rozdział 3 podaje, że Adam i Ewa prowadzili w pełni świadomą rozmowę z Bogiem. Adam i Ewa mogli być „prymitywni” w pojmowaniu wielu rzeczy, ale nie byli „małpo- podobni” czy intelektualnie nierozwinięci w jakimkolwiek sensie. Adam i Ewa byli najdoskonalszymi ludźmi w historii świata.

Jak długo Adam i Ewa byli w Ogrodzie Eden zanim zgrzeszyli? Biblia nie podaje dokładnie jak długo Adam i Ewa byli w Ogrodzie zanim zgrzeszyli. Wydaje się, że byli w Ogrodzie przez krótki czas, prawdopodobnie jedynie dzień czy dwa. Adam i Ewa nie poczęli żadnych dzieci aż do czasu Upadku (1 Księga Mojżeszowa 4.1-2), zatem prawdopodobnie nie byli w Ogrodzie przez długi czas.

Czy Adam i Ewa mieli pępki? Pępek jest formowany przez sznur, który łączy dziecko w łonie z jego matką. Adam i Ewa zostali stworzeni bezpośrednio przez Boga i nie przechodzili normalnego procesu narodzenia. Zatem Adam i Ewa prawdopodobnie nie mieli pępków.

© Copyright Got Questions Ministries